Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  9895/V

Obchodné meno: 
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
  (od: 18.08.2015)
Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.
  (od: 01.03.2009 do: 17.08.2015)
RADEN, s.r.o.
  (od: 26.05.1998 do: 28.02.2009)
MENERTERM s.r.o.
  (od: 04.12.1997 do: 25.05.1998)
Sídlo: 
Moldavská cesta 8/A
Košice 040 11
  (od: 01.06.2011)
Považská 40/B
Košice 040 11
  (od: 23.10.2002 do: 31.05.2011)
Pražská 4
Košice 040 01
  (od: 04.12.1997 do: 22.10.2002)
IČO: 
36 179 345
  (od: 04.12.1997)
Deň zápisu: 
04.12.1997
  (od: 04.12.1997)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 04.12.1997)
Predmet činnosti: 
montáž, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky
  (od: 04.12.1997)
montáž, opravy a údržba elektrických zariadení do 1 000 V v objektoch triedy A
  (od: 04.12.1997)
údržba a oprava automatických pračiek
  (od: 04.12.1997)
projektovanie elektrických zariadení do 1 000 V v objektoch triedy A a C a bleskozvody v objektoch triedy C
  (od: 04.12.1997)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov, prístrojov
  (od: 04.12.1997)
poradenská činnosť v oblasti energetiky a zavádzanie meracej a regulačnej techniky
  (od: 04.12.1997)
automatizované spracovanie dát
  (od: 04.12.1997)
faktoring a forfaiting
  (od: 04.12.1997)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (od: 04.12.1997)
reklamná činnosť
  (od: 04.12.1997)
prenájom strojov, zariadení
  (od: 04.12.1997)
výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov, predaj a požičiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov
  (od: 04.12.1997)
výroba elektriny-malé vodné elektrárne
  (od: 04.12.1997)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 04.12.1997)
energetické auditorstvo
  (od: 26.05.1998)
činnosť stavbyvedúceho
  (od: 09.09.1998)
projektovanie stavieb
  (od: 09.09.1998)
výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
  (od: 09.09.1998)
vodoinštalatérstvo
  (od: 10.04.1999)
montáž kábelových rozvodov
  (od: 10.04.1999)
tepelná, protiotrasová a zvuková izolácia
  (od: 10.04.1999)
sanitárne inštalácie
  (od: 10.04.1999)
maliarske, lakovnícke a sklenárske práce
  (od: 10.04.1999)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (od: 10.04.1999)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (od: 10.07.2000)
kúrenárske práce
  (od: 10.07.2000)
prevádzkovanie výmeníkových staníc a kotolní
  (od: 10.07.2000)
montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba plynových zariadení kotolní podľa STN 07 0703-regulačných zariadení na znižovanie tlaku plynu so vstupným tlakom do 300 kPa a spotrebičov bez obmedzenia výkonu na zemný plyn a P-B
  (od: 19.03.2001)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 04.06.2001)
demolácia a zemné práce
  (od: 04.06.2001)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 04.06.2001)
rozvod plynu
  (od: 12.11.2001)
montáž, rekonštrukcia a údržba tlakových zariadení
  (od: 12.11.2001)
činnosť stavebného dozoru - technologické zariadenia stavieb
  (od: 12.11.2001)
zabezpečenie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (od: 01.10.2002)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, realitná činnosť
  (od: 01.10.2002)
prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb
  (od: 01.10.2002)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (od: 01.10.2002)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 01.10.2002)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.10.2002)
odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení v rozsahu: Aa4 - kotly parné a kvapalinové IV. trieda Ab1 - tlakové nádoby stabilné IV. trieda Ab2 - tlakové nádoby stabilné III. trieda Ba1 - kotly parné a kvapalinové V. trieda Bb1 - tlakové nádoby stabilné II. trieda Bb2 - talkové nádoby stabilné I. trieda Bd1 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca vody I. trieda Bd2 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda
  (od: 02.07.2003)
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2 - zariadenia s napätím do 1000 V E3 - bleskovody
  (od: 02.07.2003)
odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení v rozsahu: Zariadenia na: Ah - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW Bh2 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW
  (od: 02.07.2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 12.12.2003)
chemické čistenie chladiacich a tepelných zariadení a ich rozvodov
  (od: 12.12.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 12.10.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 12.10.2006)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 12.10.2006)
výroba a predaj drevnej štiepky
  (od: 12.10.2006)
montáž určených meradiel : - merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu - merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu - merače tepla a ich členy
  (od: 28.10.2016)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, drogéria, papier, hračky, kancelárske potreby, textil, obuv, suveníry, domáce potreby, tabakové výrobky, ovocie, zelenina, drevo, klenoty, orientálny tovar
  (od: 04.12.1997 do: 11.10.2006)
montáž určených meradiel v rozsahu: - jednofázové a viacfázové striedavé dynamické (indukčné) elektromery (vrátane dvojtarifných) na priame meranie spotreby elektrickej energie - jednofázové a viacfázové striedavé dynamické (indukčné) elektromery na nepriame meranie (pripojené cez meracie transformátory) spotreby elektrickej energie - striedavé dynamické (indukčné) elektromery s mechanickým prídavným zariadením na meranie nadspotreby, meranie maxima a viactarifné elektromery - jednofázové a viacfázové striedavé statické elektromery s elektronickým meracím systémom - striedavé statické elektromery alebo dynamické (indukčné) elektromery s elektronickým prídavným zariadením na meranie nadspotreby, meranie maxima a viactarifné elektromery - meracie transformátory prúdu a napätia používané v spojení s elektromermi
  (od: 16.10.2007 do: 27.10.2016)
Spoločníci: 
Veolia Energia Slovensko, a.s. IČO: 35 702 257
Einsteinova 21
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (od: 10.06.2021)
Dalkia a. s.
Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (od: 27.10.2009 do: 16.04.2015)
Dalkia a. s.
Kutlíkova 17
Bratislava 851 02
  (od: 24.01.2009 do: 26.10.2009)
Ing. Eduard Fabián
V. Clementisa 12
Prešov
  (od: 26.05.1998 do: 08.09.1998)
Ing. Eduard Fabián
V. Clementisa 12
Prešov
  (od: 04.12.1997 do: 25.05.1998)
Ing. Zuzana Pelecová
Južná trieda 24
Košice
  (od: 12.12.2003 do: 23.01.2009)
Ing. Zuzana Pelecová
Južná trieda 24
Košice
  (od: 12.11.2001 do: 11.12.2003)
Ing. Zuzana Pelecová
Južná trieda 24
Košice
  (od: 26.05.1998 do: 11.11.2001)
Ing. Zuzana Pelecová
Južná trieda 24
Košice
  (od: 04.12.1997 do: 25.05.1998)
Ing. Tibor Roman
Berlínska 24
Košice
  (od: 12.12.2003 do: 23.01.2009)
Ing. Tibor Roman
Berlínska 24
Košice
  (od: 12.11.2001 do: 11.12.2003)
Ing. Tibor Roman
Berlínska 24
Košice
  (od: 09.04.1999 do: 11.11.2001)
Ing. Tibor Roman
Berlínska 24
Košice
  (od: 09.09.1998 do: 08.04.1999)
Ing. Tibor Roman
Berlínska 24
Košice
  (od: 26.05.1998 do: 08.09.1998)
Ing. Tibor Roman
Berlínska 24
Košice
  (od: 04.12.1997 do: 25.05.1998)
Juraj Slivka
Púpavová 22/679
Bratislava-Karlova Ves 841 04
  (od: 05.08.2005 do: 23.01.2009)
Juraj Slivka
Raketová 3
Košice
  (od: 12.12.2003 do: 04.08.2005)
Juraj Slivka
Raketová 3
Košice
  (od: 12.11.2001 do: 11.12.2003)
Juraj Slivka
Raketová 3
Košice
  (od: 26.05.1998 do: 11.11.2001)
Juraj Slivka
Raketová 3
Košice
  (od: 04.12.1997 do: 25.05.1998)
Veolia Energia Slovensko, a.s.
Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (od: 17.04.2015 do: 09.06.2021)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Veolia Energia Slovensko, a.s.
  (od: 17.04.2015 do: 09.06.2021)
Veolia Energia Slovensko, a.s.
Vklad: 41 691,56 EUR Splatené: 41 691,56 EUR
  (od: 10.06.2021)
Ing. Tibor Roman
Vklad: 70 000 Sk Splatené: 70 000 Sk
  (od: 04.12.1997 do: 25.05.1998)
Juraj Slivka
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 04.12.1997 do: 25.05.1998)
Ing. Zuzana Pelecová
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 04.12.1997 do: 25.05.1998)
Ing. Eduard Fabián
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 04.12.1997 do: 25.05.1998)
Ing. Tibor Roman
Vklad: 140 000 Sk Splatené: 140 000 Sk
  (od: 26.05.1998 do: 08.09.1998)
Juraj Slivka
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 26.05.1998 do: 11.11.2001)
Ing. Zuzana Pelecová
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 26.05.1998 do: 11.11.2001)
Ing. Eduard Fabián
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 26.05.1998 do: 08.09.1998)
Ing. Tibor Roman
Vklad: 180 000 Sk Splatené: 180 000 Sk
  (od: 09.09.1998 do: 08.04.1999)
Ing. Tibor Roman
Vklad: 380 000 Sk Splatené: 380 000 Sk
  (od: 09.04.1999 do: 11.11.2001)
Juraj Slivka
Vklad: 45 000 Sk Splatené: 45 000 Sk
  (od: 12.11.2001 do: 11.12.2003)
Ing. Zuzana Pelecová
Vklad: 45 000 Sk Splatené: 45 000 Sk
  (od: 12.11.2001 do: 11.12.2003)
Ing. Tibor Roman
Vklad: 410 000 Sk Splatené: 410 000 Sk
  (od: 12.11.2001 do: 11.12.2003)
Juraj Slivka
  (od: 12.12.2003 do: 04.08.2005)
Juraj Slivka
Vklad: 63 000 Sk Splatené: 63 000 Sk
  (od: 05.08.2005 do: 24.08.2006)
Ing. Zuzana Pelecová
Vklad: 63 000 Sk Splatené: 63 000 Sk
  (od: 12.12.2003 do: 04.08.2005)
Ing. Tibor Roman
Vklad: 574 000 Sk Splatené: 574 000 Sk
  (od: 12.12.2003 do: 04.08.2005)
Ing. Zuzana Pelecová
Vklad: 113 000 Sk Splatené: 113 000 Sk
  (od: 05.08.2005 do: 23.01.2009)
Ing. Tibor Roman
Vklad: 624 000 Sk Splatené: 624 000 Sk
  (od: 05.08.2005 do: 24.08.2006)
Juraj Slivka
Vklad: 113 000 Sk Splatené: 113 000 Sk
  (od: 25.08.2006 do: 23.01.2009)
Ing. Tibor Roman
Vklad: 1 030 000 Sk Splatené: 1 030 000 Sk
  (od: 25.08.2006 do: 23.01.2009)
Dalkia a. s.
  (od: 24.01.2009 do: 26.10.2009)
Dalkia a. s.
Vklad: 41 691,56 EUR Splatené: 41 691,56 EUR
  (od: 27.10.2009 do: 16.04.2015)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 10.06.2021)
konateľ
  (od: 01.10.2002 do: 09.06.2021)
konatelia
  (od: 10.04.1999 do: 30.09.2002)
konateľ
  (od: 04.12.1997 do: 09.04.1999)
Ing. Peter Dobrý
Jilemnického 1955/32
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 30.06.2017
  (od: 14.07.2017)
Benedikt Lavrinčík
Severná 58
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 01.06.2021
  (od: 10.06.2021)
Ing. Peter Kurilla , PhD.
Nevädzová 3732/31
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 01.06.2021
  (od: 10.06.2021)
Ing. Vojtech Červenka
Lesná 2208/2
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 15.10.2009
  (od: 27.10.2009 do: 05.11.2012)
Ing. Vojtech Červenka
Lesná 2208/2
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 15.10.2009 Skončenie funkcie: 01.10.2012
  (od: 06.11.2012 do: 05.11.2012)
Miroslav Kot
Hany Meličkovej 37
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.10.2012
  (od: 06.11.2012 do: 13.07.2017)
Miroslav Kot
Hany Meličkovej 37
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.10.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2017
  (od: 14.07.2017 do: 13.07.2017)
Ing. Tomáš Koval
Krosnianska 45
Košice 040 22
Vznik funkcie: 30.03.2004
  (od: 05.06.2004 do: 23.01.2009)
Ing. Tomáš Koval
Krosnianska 45
Košice 040 22
Vznik funkcie: 30.03.2004 Skončenie funkcie: 19.12.2008
  (od: 24.01.2009 do: 23.01.2009)
Ing. Tomáš Koval
Krosnianska 45
Košice 040 22
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 11.09.2009 do: 21.01.2019)
Ing. Tomáš Koval
Krosnianska 45
Košice 040 22
Vznik funkcie: 01.07.2009 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 22.01.2019 do: 21.01.2019)
Ing. Tibor Roman
Berlínska 24
Košice 040 13
  (od: 10.04.1999 do: 23.01.2009)
Ing. Tibor Roman
Berlínska 24
Košice 040 13
Skončenie funkcie: 31.12.2008
  (od: 24.01.2009 do: 23.01.2009)
Juraj Slivka
Raketová 3
Košice
Skončenie funkcie: 30.04.2002
  (od: 04.12.1997 do: 30.09.2002)
Ing. Ľuboš Kertész
Podbeľová 3
Košice 040 17
Vznik funkcie: 01.01.2009 Skončenie funkcie: 31.05.2021
  (od: 10.06.2021 do: 09.06.2021)
Ing. Ľuboš Kertész
Podbeľová 3
Košice 040 17
Vznik funkcie: 01.01.2009
  (od: 24.01.2009 do: 09.06.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 01.10.2002)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 10.04.1999 do: 30.09.2002)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 04.12.1997 do: 09.04.1999)
Základné imanie: 
41 691,56 EUR Rozsah splatenia: 41 691,56 EUR
  (od: 24.01.2009)
1 256 000 Sk Rozsah splatenia: 1 256 000 Sk
  (od: 25.08.2006 do: 23.01.2009)
800 000 Sk Rozsah splatenia: 800 000 Sk
  (od: 05.08.2005 do: 24.08.2006)
700 000 Sk Rozsah splatenia: 700 000 Sk
  (od: 12.12.2003 do: 04.08.2005)
500 000 Sk
  (od: 12.11.2001 do: 11.12.2003)
460 000 Sk
  (od: 09.04.1999 do: 11.11.2001)
260 000 Sk
  (od: 26.05.1998 do: 08.04.1999)
130 000 Sk
  (od: 04.12.1997 do: 25.05.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.10.1997 podľa § 105 a nasl. ust. zákona č. 513/91 Zb.
  (od: 04.12.1997)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.5.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (od: 26.05.1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 24.8.1998.
  (od: 09.09.1998)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.12.1998 upravený podľa zák. č. 11/98 Z.z. a rozhodnutie VZ spoločnosti zo dňa 14.12.1998, na základe ktorého spoločnosť RADEN, s.r.o. preberá všetky práva a záväzky spoločnosti RADEN Košice, s.r.o. zrušenej bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou RADEN, s.r.o. a to ku dňu 9.4.1999.
  (od: 09.04.1999)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.11.1998.
  (od: 10.04.1999)
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.2.2000.
  (od: 10.07.2000)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.11.2000.
  (od: 19.03.2001)
Dodatok č. 1/2001 k spoločenskej zmluve zo dňa 7. 3. 2001.
  (od: 04.06.2001)
Dodatok č. 2/2001 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.6.2001.
  (od: 12.11.2001)
Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.7.2002.
  (od: 01.10.2002)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 5.9.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 27.9.2002.
  (od: 23.10.2002)
Zmluva o zlúčení uzavretá dňa 11.11.2002 medzi Tepelným hospodárstvom Turňa nad Bodvou, s.r.o., IČO: 36 176 303 a RADEN, s.r.o. na základe ktorej spoločnosť RADEN, s.r.o. preberá všetky záväzky, majetok, práva a povinnosti Tepelného hospodárstva Turňa nad Bodvou, s.r.o. , IČO: 36 176 303 zrušenej bez likvidácie zlúčením v celom rozsahu.
  (od: 21.05.2003)
Dodatok č.11 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.3.2003.
  (od: 02.07.2003)
Dodatok č. 12 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.9.2003.
  (od: 12.12.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  14.06.2021
Dátum výpisu:  16.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)