Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12454/L

Business name: 
MATE, s.r.o.
  (from: 10/03/2000)
Registered seat: 
M. R. Štefánika 73
Žilina 010 01
  (from: 01/21/2009)
M. R. Štefánika 71
Žilina 010 01
  (from: 06/14/2007 until: 01/20/2009)
Kamenná 19
Žilina 010 01
  (from: 10/15/2002 until: 06/13/2007)
Bratislavská 31
Žilina 010 01
  (from: 10/03/2000 until: 10/14/2002)
Identification number (IČO): 
36 394 335
  (from: 10/03/2000)
Date of entry: 
10/03/2000
  (from: 10/03/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/03/2000)
Objects of the company: 
maliarske, natieračské a lešenárske práce
  (from: 10/03/2000)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 10/03/2000)
demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín)
  (from: 10/03/2000)
pokrývačské práce
  (from: 10/03/2000)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 10/03/2000)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/03/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/03/2000)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 10/03/2000)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 06/27/2001)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/27/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 08/27/2004)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (from: 08/27/2004)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 08/27/2004)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 08/27/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/27/2004)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 08/27/2004)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 08/27/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/27/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 03/31/2010)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 01/20/2021)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 01/20/2021)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 10/03/2000 until: 08/26/2004)
klampiarske práce
  (from: 10/03/2000 until: 03/30/2010)
Partners: 
Stanislav Macek
Komenského 2738/16
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 01/20/2021)
Ing. Michal Macek
Komenského 2738/16
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 01/20/2021)
Ing. Martin Macek
Kukučínova 990/8
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 01/20/2021)
Stanislav Macek
Komenského 2738/16
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 10/03/2000 until: 11/02/2017)
Stanislav Macek
Komenského 2738/16
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 11/03/2017 until: 01/19/2021)
Ing. Martin Macek
Kukučínova 990/8
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 11/03/2017 until: 01/19/2021)
Ing. Michal Macek
Komenského 2738/16
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 11/03/2017 until: 01/19/2021)
Contribution of each member: 
Stanislav Macek
Amount of investment: 2 656 EUR Paid up: 2 656 EUR
  (from: 01/20/2021)
Ing. Michal Macek
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 01/20/2021)
Ing. Martin Macek
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 01/20/2021)
Stanislav Macek
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/03/2000 until: 01/20/2009)
Stanislav Macek
Amount of investment: 6 638,78 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 02/23/2015)
Stanislav Macek
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 02/24/2015 until: 11/02/2017)
Stanislav Macek
Amount of investment: 2 656 EUR Paid up: 2 656 EUR
  (from: 11/03/2017 until: 01/19/2021)
Ing. Martin Macek
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 11/03/2017 until: 01/19/2021)
Ing. Michal Macek
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 11/03/2017 until: 01/19/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/03/2017)
Individual managing director
  (from: 10/03/2000 until: 11/02/2017)
Stanislav Macek
Komenského 2738/16
Žilina 010 01
From: 01/27/2015
  (from: 02/24/2015)
Ing. Martin Macek
Kukučínova 990/8
Žilina 010 01
From: 10/19/2017
  (from: 11/03/2017)
Ing. Michal Macek
Komenského 2738/16
Žilina 010 01
From: 10/19/2017
  (from: 11/03/2017)
Stanislav Macek
Javorová 3070/2
Žilina
  (from: 10/03/2000 until: 10/14/2002)
Stanislav Macek
Javorová 3070/2
Žilina
From: 10/03/2000
  (from: 10/15/2002 until: 08/26/2004)
Stanislav Macek
Javorová 3070/2
Žilina
From: 10/03/2000
  (from: 08/27/2004 until: 01/26/2007)
Stanislav Macek
Javorová 3070/2
Žilina
From: 10/03/2000 Until: 01/11/2007
  (from: 01/27/2007 until: 01/26/2007)
Ing. Juraj Solár
362
Gbeľany
From: 01/11/2007
  (from: 01/27/2007 until: 03/07/2011)
Ing. Juraj Solár
362
Gbeľany
From: 01/11/2007 Until: 02/28/2011
  (from: 03/08/2011 until: 03/07/2011)
Ing. Jozef Zábojník
Čajakova 11
Žilina
From: 01/11/2007
  (from: 01/27/2007 until: 02/23/2015)
Ing. Jozef Zábojník
Čajakova 11
Žilina
From: 01/11/2007 Until: 01/27/2015
  (from: 02/24/2015 until: 02/23/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 11/03/2017)
Za spoločnosť koná konateľ. V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 03/08/2011 until: 11/02/2017)
V mene spoločnosti konajú konatelia vždy spoločne.
  (from: 01/27/2007 until: 03/07/2011)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 10/03/2000 until: 01/26/2007)
Procuration: 
Michal Macek
Komenského 2738/16
Žilina 010 01
From: 02/24/2015
  (from: 02/24/2015 until: 01/19/2021)
Michal Macek
Komenského 2738/16
Žilina 010 01
From: 02/24/2015 Until: 01/06/2021
  (from: 01/20/2021 until: 01/19/2021)
Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 02/24/2015 until: 01/19/2021)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 11/03/2017)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 11/02/2017)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/15/2002 until: 01/20/2009)
200 000 Sk
  (from: 10/03/2000 until: 10/14/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice NZ č. 237/2000 zo dňa 20. 9. 2000, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/03/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 5. 6. 2001 bol schválený dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.
  (from: 06/27/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 27.9.2002 bol schválený dodatok č. 2 k zakladateľskej listine spoločnosti.
  (from: 10/15/2002)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person