Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12422/P

Business name: 
TatraCAD, s.r.o.
  (from: 10/24/2000)
Registered seat: 
1. mája 26
Poprad 058 01
  (from: 10/24/2000)
Identification number (IČO): 
36 469 068
  (from: 10/24/2000)
Date of entry: 
10/24/2000
  (from: 10/24/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/24/2000)
Objects of the company: 
príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (from: 10/24/2000)
príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 10/24/2000)
príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 10/24/2000)
predaj nápojov na priamu konzumáciu - výčapy
  (from: 10/24/2000)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 10/24/2000)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/24/2000)
komisionálny predaj v rozsahu voľných živností
  (from: 10/24/2000)
sprostredkovanie obchodu, služieb, dopravy a výroby
  (from: 10/24/2000)
sprostredkovanie nákupu, prenájmu a predaja nehnuteľností
  (from: 10/24/2000)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 10/24/2000)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 10/24/2000)
sprostredkovateľské služby spojené s predajom obytných budov vrátane pozemkov
  (from: 10/24/2000)
činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 10/24/2000)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/24/2000)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 10/24/2000)
prenájom hnuteľného majetku
  (from: 10/24/2000)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/24/2000)
skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejných skladov
  (from: 10/24/2000)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 10/24/2000)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 10/24/2000)
nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky, elektrotechniky
  (from: 10/24/2000)
služby súvisiace s činnosťou databanky
  (from: 10/24/2000)
dizajnérska činnosť
  (from: 10/24/2000)
grafické práce na počítači
  (from: 10/24/2000)
vydavateľské činnosti
  (from: 10/24/2000)
fotografické služby
  (from: 10/24/2000)
reprografické služby
  (from: 10/24/2000)
organizovanie kurzov, školení, športových a kultúrnych podujatí
  (from: 10/24/2000)
prevádzkovanie parkovísk
  (from: 10/24/2000)
odťahovacia služba
  (from: 10/24/2000)
nepravidelná neverejná cestná osobná doprava
  (from: 10/24/2000)
hudobná produkcia reprodukovanej hudby
  (from: 10/24/2000)
kancelárske a sekretárske služby
  (from: 10/24/2000)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 10/24/2000)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 10/24/2000)
predaj pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom v rozsahu voľných živností
  (from: 10/24/2000)
upratovacie služby
  (from: 10/24/2000)
finančný leasing
  (from: 10/24/2000)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/24/2000)
poradenská činnosť v oblasti sporenia a úverov
  (from: 10/24/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/24/2000)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/24/2000)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/24/2000)
konštruktérska činnosť
  (from: 10/24/2000)
pomocné stavebné práce
  (from: 10/24/2000)
rozpočtové práce v stavebníctve - kalkulácia stavieb
  (from: 10/24/2000)
maliarske a natieračské práce
  (from: 10/24/2000)
sprievodca cestovného ruchu
  (from: 10/24/2000)
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
  (from: 10/24/2000)
prevádzkovanie tenisových kurtov
  (from: 10/24/2000)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 05/13/2008)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 05/13/2008)
činnosť vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. v kategórii Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
  (from: 05/13/2008)
Partners: 
Ing. Pavol Gréner
Záhradná 927/27
Svit 059 21
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Tatra Cad Holland B.V.
Piter Terpstrawei 6
Leeuwarden 8914 BJ
Kingdom of the Netherlands
  (from: 05/14/2010)
Contribution of each member: 
Ing. Pavol Gréner
Amount of investment: 7 303 EUR Paid up: 7 303 EUR
  (from: 05/26/2022)
Tatra Cad Holland B.V.
Amount of investment: 5 975 EUR Paid up: 5 975 EUR
  (from: 05/14/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/24/2000)
Ing. Pavol Gréner
Záhradná 927/27
Svit 059 21
From: 10/24/2000
  (from: 05/13/2008)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/24/2000)
Capital: 
13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 05/14/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.9.2000, uzavretou podľa zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 10/24/2000)
Dodatok č.1 zo dňa 17.12.2002 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/23/2003)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person