Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  717/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo "Nová cesta" v Jamníku
  (from: 06/03/1991 until: 05/16/2019)
Registered seat: 
Jamník 053 22
  (from: 07/21/1998 until: 05/16/2019)
Identification number (IČO): 
00 204 099
  (from: 06/03/1991)
Date of entry: 
06/03/1991
  (from: 06/03/1991)
Date of deletion: 
05/17/2019
  (from: 05/17/2019)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/17/2019)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/03/1991)
Registered capital: 
6 900 000 Sk
  (from: 09/20/1996 until: 05/16/2019)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/16/2021
Deň vstupu do dodatočnej likvidácie
  (from: 07/22/2021)
 Liquidators:
JUDr. Ivan Hric, značka správcu: S1886
Ing. Kožucha 8
Spišská Nová Ves 052 01
From: 03/16/2021
  (from: 07/22/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene družstva samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu podniku pripojí svoj podpis s označením funkcie, ktorú vykonáva.
  (from: 07/22/2021)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Dr vo vložke č. 717/V u družstva: Obchodné meno : Poľnohospodárske družstvo “Nová cesta“ v Jamníku Sídlo : 053 22 Jamník IČO: 00 204 099 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností v súlade s ust. § 68 ods. 4, § 254 ods. 2 písm. b) a § 260 Obchodného zákonníka.
  (from: 05/17/2019)
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 33CbR/50/2020-27 zo dňa 12.01.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021 nariadil dodatočnú likvidáciu majetku družstva Poľnohospodárske družstvo “Nová cesta“ v Jamníku, 053 22 Jamník, IČO: 00 204 099 a za likvidátora menoval správcu JUDr. Ivana Hrica, zn. správcu S1886.
  (from: 07/22/2021)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/30/1998
  (from: 05/17/2019)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 02/28/2019
  (from: 05/17/2019)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person