Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  717/V

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo "Nová cesta" v Jamníku
  (od: 03.06.1991 do: 16.05.2019)
Sídlo: 
Jamník 053 22
  (od: 21.07.1998 do: 16.05.2019)
Jamník 053 22
  (od: 20.09.1996 do: 20.07.1998)
Jamník
  (od: 03.06.1991 do: 19.09.1996)
IČO: 
00 204 099
  (od: 03.06.1991)
Deň zápisu: 
03.06.1991
  (od: 03.06.1991)
Deň výmazu: 
17.05.2019
  (od: 17.05.2019)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 17.05.2019)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 03.06.1991)
Predmet činnosti: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 03.06.1991 do: 08.03.1993)
obchodná činnosť-nákup a predaj iného tovaru
  (od: 03.06.1991 do: 08.03.1993)
poskytovanie prác a služieb pre členov, občanov a organizácie, a to nepravidelná doprava, mechanizované poľnohospodárske práce, poskytovanie prác ťažkých mechanizmov a stavebných prác
  (od: 03.06.1991 do: 08.03.1993)
vyhotovovanie jedál a predaj jedál pre členov a iné osoby v rámci závodnej kuchyne PD, ako aj organizáciam
  (od: 03.06.1991 do: 08.03.1993)
poskytovanie konských záprahov pre členov, občanov a organizácie, ako aj pre iné právnické osoby
  (od: 03.06.1991 do: 08.03.1993)
výroba kŕmnych zmesí
  (od: 03.06.1991 do: 08.03.1993)
v rámci inej hospodárskej činnosti šije zvršky pre Svit Zlín
  (od: 03.06.1991 do: 08.03.1993)
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 09.03.1993 do: 16.05.2019)
cestná nákladná doprava
  (od: 09.03.1993 do: 16.05.2019)
neverejná cestná osobná doprava
  (od: 09.03.1993 do: 16.05.2019)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (od: 09.03.1993 do: 16.05.2019)
výroba chleba, pečiva a cukroviniek
  (od: 09.03.1993 do: 16.05.2019)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 09.03.1993 do: 16.05.2019)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 09.03.1993 do: 16.05.2019)
nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov a domácich potrieb
  (od: 09.03.1993 do: 16.05.2019)
šitie konfekcie
  (od: 09.03.1993 do: 16.05.2019)
automatizované spracovanie dát
  (od: 09.03.1993 do: 16.05.2019)
nákup a predaj živých zvierat
  (od: 09.03.1993 do: 16.05.2019)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb členov družstva podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom
  (od: 09.03.1993 do: 16.05.2019)
prenájom všetkých výrobných prostriedkov družstva členom družstva
  (od: 09.03.1993 do: 16.05.2019)
poskytovanie prác a služieb pre členov družstva
  (od: 09.03.1993 do: 16.05.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.03.1993 do: 16.05.2019)
predstavenstvo
  (od: 03.06.1991 do: 08.03.1993)
Štefan Balla - člen
147
Jamník
  (od: 09.03.1993 do: 19.09.1996)
Ján Balla - člen
78
Jamník
  (od: 20.09.1996 do: 16.05.2019)
Ing. Milan Čuj - podpredseda
  (od: 03.06.1991 do: 08.03.1993)
Ing. Milan Čuj - podpredseda
2
Jamník
  (od: 09.03.1993 do: 14.05.1995)
Emil Čuj - člen
202
Jamník
  (od: 20.09.1996 do: 16.05.2019)
Pavol Dudinský - člen
254
Jamník
  (od: 09.03.1993 do: 19.09.1996)
Pavol Dudinský - člen
254
Jamník
  (od: 20.09.1996 do: 16.05.2019)
Agnesa Fifiková - člen
52
Jamník
  (od: 20.09.1996 do: 16.05.2019)
Michal Gerda - člen
12
Chrasť nad Hornádom
  (od: 09.03.1993 do: 19.09.1996)
Michal Gerda - člen
12
Chrasť nad Hornádom
  (od: 20.09.1996 do: 16.05.2019)
Jozef Greš - člen
252
Jamník
  (od: 20.09.1996 do: 16.05.2019)
Jozef Jančár - člen
Rázusova 34/25
Spišská Nová Ves
  (od: 09.03.1993 do: 14.05.1995)
Jozef Jančár - podpredseda
Rázusova 34/25
Spišská Nová Ves
  (od: 15.05.1995 do: 19.09.1996)
Štefan Jančár - člen
123
Jamník
  (od: 09.03.1993 do: 10.09.1995)
Jozef Jančár - podpredseda
Rázusova 34/25
Spišská Nová Ves
  (od: 20.09.1996 do: 16.05.2019)
Terézia Jančárová - člen
28
Chrasť nad Hornádom
  (od: 15.05.1995 do: 19.09.1996)
Terézia Jančárová - člen
28
Chrasť nad Hornádom
  (od: 20.09.1996 do: 16.05.2019)
Ján Kavulič - člen
88
Jamník
  (od: 09.03.1993 do: 19.09.1996)
Agnesa Kavuličová - člen
171
Jamník
  (od: 09.03.1993 do: 19.09.1996)
Ján Kuchár - člen
187
Jamník
  (od: 11.09.1995 do: 19.09.1996)
Ján Kuchár - člen
187
Jamník
  (od: 20.09.1996 do: 16.05.2019)
Ing. Marián Múdry - predseda
75
Spišský Hrušov
  (od: 27.03.1995 do: 19.09.1996)
Ing. Marián Múdry - predseda
175
Spišský Hrušov
  (od: 20.09.1996 do: 16.05.2019)
Anton Petruška ml. - člen
123
Domaňovce
  (od: 09.03.1993 do: 10.09.1995)
Ing. Blažej Pirkovský - predseda
  (od: 03.06.1991 do: 08.03.1993)
Ing. Blažej Pirkovský - predseda
220
Odorín
  (od: 09.03.1993 do: 26.03.1995)
Jozef Richnavský - člen
18
Jamník
  (od: 09.03.1993 do: 19.09.1996)
Emília Šofranková - člen
139
Jamník
  (od: 11.09.1995 do: 19.09.1996)
Emília Šofranková - člen
139
Jamník
  (od: 20.09.1996 do: 16.05.2019)
Mária Švestková - člen
145
Jamník
  (od: 09.03.1993 do: 19.09.1996)
Anastázia Uhrínová - člen
69
Jamník
  (od: 09.03.1993 do: 19.09.1996)
Konanie: 
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpiauje predseda alebo podpredseda spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (od: 09.03.1993 do: 16.05.2019)
Písomnosti o právnych úkonoch, ktorými PD nadobúda práva alebo preberá záväzky podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 03.06.1991 do: 08.03.1993)
Zapisované základné imanie: 
6 900 000 Sk
  (od: 20.09.1996 do: 16.05.2019)
8 340 000 Sk
  (od: 09.03.1993 do: 19.09.1996)
Základný členský vklad: 
30 000 Sk
  (od: 09.03.1993 do: 16.05.2019)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 16.3.2021
Deň vstupu do dodatočnej likvidácie
  (od: 22.07.2021)
 Likvidátor:
JUDr. Ivan Hric, značka správcu: S1886
Ing. Kožucha 8
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 16.03.2021
  (od: 22.07.2021)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene družstva samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu podniku pripojí svoj podpis s označením funkcie, ktorú vykonáva.
  (od: 22.07.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Dr vo vložke č. 717/V u družstva: Obchodné meno : Poľnohospodárske družstvo “Nová cesta“ v Jamníku Sídlo : 053 22 Jamník IČO: 00 204 099 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností v súlade s ust. § 68 ods. 4, § 254 ods. 2 písm. b) a § 260 Obchodného zákonníka.
  (od: 17.05.2019)
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 33CbR/50/2020-27 zo dňa 12.01.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021 nariadil dodatočnú likvidáciu majetku družstva Poľnohospodárske družstvo “Nová cesta“ v Jamníku, 053 22 Jamník, IČO: 00 204 099 a za likvidátora menoval správcu JUDr. Ivana Hrica, zn. správcu S1886.
  (od: 22.07.2021)
Družstvo sa riadi stanovami schválenými na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 13.5.1991 podľa zákona číslo 162/90 Zb.
  (od: 03.06.1991 do: 16.05.2019)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 14.11.1992 a zmeny stanov družstva schválenej členskou schôdzou dňa 11.12.1992 v súlade s ust.zák.č.42/92 Zb. a ust.§ 765 zák.č.513/91 Zb.
  (od: 09.03.1993 do: 16.05.2019)
Doplnok k stanovám družstva schválený členskou schôdzou dňa 3.3.1994.
  (od: 15.05.1995 do: 16.05.2019)
Zmeny stanov družstva schválené členskou schôdzou dňa 23.7.1996.
  (od: 20.09.1996 do: 16.05.2019)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 78/98-7 zo dňa 30.júna 1998 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo "Nová cesta" v Jamníku, sídlo 053 22 Jamník, IČO: 00 204 099 a ustanovil správcu podstaty: JUDr.Ján Jenč, komerčný právnik, so sídlom v Poprade, nám. sv. Egídia 17/39.
  (od: 21.07.1998 do: 16.05.2019)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 2K 78/98-66 zo dňa 10.3.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť 6.4.2004, zbavil JUDr. Jána Jenču funkcie správcu podstaty a ustanovil JUDr. Mariána Kollára do funkcie nového správcu podstaty.
  (od: 25.03.2010 do: 16.05.2019)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 30.6.1998
  (od: 17.05.2019)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 30.6.1998
  (od: 25.03.2010 do: 16.05.2019)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 30.6.1998
  (od: 21.07.1998 do: 24.03.2010)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Marián Kollár
Karpatská 3256/15
Poprad
  (od: 25.03.2010 do: 16.05.2019)
JUDr. Marián Kollár
Karpatská 3256/15
Poprad
Skončenie funkcie: 28.02.2019
  (od: 17.05.2019 do: 16.05.2019)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 28.2.2019
  (od: 17.05.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  22.07.2021
Dátum výpisu:  25.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)