Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18976/V

Business name: 
ZYGON, s.r.o.
  (from: 11/23/2006)
Registered seat: 
Slovenská 50
Gelnica 056 01
  (from: 11/23/2006)
Identification number (IČO): 
36 701 602
  (from: 11/23/2006)
Date of entry: 
11/23/2006
  (from: 11/23/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/23/2006)
Objects of the company: 
poskytovanie nebytových priestorov pre výkon zdravotníckych služieb vrátane prenájmu zdravotníckej techniky
  (from: 11/23/2006)
doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
  (from: 11/23/2006)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/23/2006)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/23/2006)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 11/23/2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 11/23/2006)
prevádzkovanie zariadenia slúžiaceho na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 11/23/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/23/2006)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/23/2006)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/23/2006)
upratovacie práce
  (from: 11/23/2006)
prieskum trhu
  (from: 11/23/2006)
organizovanie školení, kurzov v rozsahu voľných živností
  (from: 11/23/2006)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 11/23/2006)
Partners: 
MUDr. Ján Škuba
Adlerova 848/21
Košice 040 22
Slovak Republic
  (from: 09/11/2007)
Contribution of each member: 
MUDr. Ján Škuba
Amount of investment: 6 970,722964 EUR Paid up: 6 970,722964 EUR
  (from: 06/04/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/11/2007)
MUDr. Ján Škuba
Adlerova 848/21
Košice 040 22
From: 08/23/2007
  (from: 09/11/2007)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/11/2007)
Capital: 
6 970,722964 EUR Paid up: 6 970,722964 EUR
  (from: 06/04/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/03/2017
  (from: 07/22/2021)
Bankruptcy trustee: 
Doc. JUDr. Ján Pirč , CSc.
kpt. Nálepku 17
Košice 040 01
From: 12/15/2020
  (from: 07/22/2021)
Other legal facts: 
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 30K/37/2016-135 zo dňa 06.02.2017 v spojení s uznesením Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 4CoKR/6/2017 zo dňa 30.03.2017 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka ZYGON, s.r.o., Slovenská 50, 056 01 Gelnica, IČO: 36 701 602 a za správcu podstaty ustanovil Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu S1204. Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 30K/37/2016-262 zo dňa 17.05.2017 odvolal správcu podstaty Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu S1204 a ustanovil nového správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu S1436. Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 30K/37/2016-549 zo dňa 09.10.2020 odvolal správcu podstaty I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu S1436. Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 30K/37/2016-606 zo dňa 07.12.2020 ustanovil nového správcu podstaty Doc. JUDr. Jána Pirča, CSc., so sídlom kancelárie kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice, zn. správcu S714.
  (from: 07/22/2021)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person