Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12748/P

Business name: 
EXCO-HN, s.r.o.
  (from: 03/12/2001)
Registered seat: 
Lesná 885/5
Humenné 066 01
  (from: 03/28/2006)
Štúrova 30
Humenné 066 01
  (from: 03/12/2001 until: 03/27/2006)
Identification number (IČO): 
36 472 301
  (from: 03/12/2001)
Date of entry: 
03/12/2001
  (from: 03/12/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/12/2001)
Objects of the company: 
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/12/2001)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/12/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/12/2001)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 03/12/2001)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 03/12/2001)
prenájom nehnuteľných vecí s poskytovaním dodatkových služieb
  (from: 03/12/2001)
reklamná činnosť
  (from: 03/12/2001)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 03/12/2001)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky, vrátane výpočtovej techniky
  (from: 03/12/2001)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 03/12/2001)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 03/12/2001)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 03/12/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/12/2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/12/2001)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 03/28/2006)
faktoring a forfaiting - vymáhanie pohľadávok
  (from: 03/28/2006)
prieskum trhu a marketing
  (from: 03/28/2006)
podnikateľské poradenstvo, tvorba projektov
  (from: 03/28/2006)
organizovanie kultúrnych a zábavných podujatí
  (from: 03/28/2006)
organizovanie odborných seminárov, kurzov, výstav
  (from: 03/28/2006)
tvorba web stránok
  (from: 02/03/2010)
počítačové služby
  (from: 02/03/2010)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 02/03/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/03/2010)
vypracovanie návhov a realizácia interiérov
  (from: 02/03/2010)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 02/03/2010)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia stveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 02/03/2010)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 01/01/2011)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 01/01/2011)
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov
  (from: 04/30/2015)
zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov
  (from: 04/30/2015)
oprava, údržba a obnova nábytku
  (from: 04/30/2015)
kulisárska výroba
  (from: 04/30/2015)
výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
  (from: 04/30/2015)
stolárstvo
  (from: 07/27/2017)
Partners: 
Ing. arch. Ivan Godarský
Ľanová 5618/9
Bernolákovo 900 27
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Ing. Jozef Godarský
Lesná 885/5
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Ing. Ľubica Godarská
Lesná 885/5
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Ing. Peter Aust
Námestie slobody 61
Humenné
Slovak Republic
  (from: 02/27/2003 until: 03/27/2006)
Ing. Peter Aust
Námestie slobody 61
Humenné
Slovak Republic
  (from: 03/12/2001 until: 02/26/2003)
Ing. Ľubica Godarská
Lesná 885/5
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 03/28/2006 until: 08/28/2007)
Bc. Ivan Godarský
Lesná 885/5
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 02/03/2010 until: 06/05/2014)
Ivan Godarský
Lesná 885/5
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 08/29/2007 until: 02/02/2010)
Ing. Jozef Godarský
Štúrova 36
Humenné
Slovak Republic
  (from: 02/27/2003 until: 08/28/2007)
Ing. Jozef Godarský
Štúrova 36
Humenné
Slovak Republic
  (from: 03/12/2001 until: 02/26/2003)
Ing. arch. Ivan Godarský
Ľanová 5618/9
Bernolákovo 900 27
Slovak Republic
  (from: 06/06/2014 until: 05/25/2022)
Ing. Jozef Godarský
Lesná 885/5
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 02/03/2010 until: 05/25/2022)
Ing. Ľubica Godarská
Lesná 885/5
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 02/03/2010 until: 05/25/2022)
Contribution of each member: 
Bc. Ivan Godarský
  (from: 02/03/2010 until: 06/05/2014)
Ing. arch. Ivan Godarský
  (from: 06/06/2014 until: 05/25/2022)
Ing. arch. Ivan Godarský
Amount of investment: 3 253 EUR Paid up: 3 253 EUR
  (from: 05/26/2022)
Ing. Jozef Godarský
  (from: 02/03/2010 until: 05/25/2022)
Ing. Jozef Godarský
Amount of investment: 1 693 EUR Paid up: 1 693 EUR
  (from: 05/26/2022)
Ing. Ľubica Godarská
  (from: 02/03/2010 until: 05/25/2022)
Ing. Ľubica Godarská
Amount of investment: 1 693 EUR Paid up: 1 693 EUR
  (from: 05/26/2022)
Ing. Peter Aust
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/12/2001 until: 02/26/2003)
Ing. Jozef Godarský
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/12/2001 until: 02/26/2003)
Ing. Peter Aust
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/27/2003 until: 03/27/2006)
Ing. Jozef Godarský
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/27/2003 until: 08/28/2007)
Ing. Ľubica Godarská
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/28/2006 until: 08/28/2007)
Ivan Godarský
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/29/2007 until: 09/02/2009)
Ivan Godarský
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/03/2009 until: 02/02/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/12/2001)
Ing. Jozef Godarský
Lesná 885/5
Humenné 066 01
From: 12/28/2009
  (from: 02/03/2010)
Ing. Ľubica Godarská
Lesná 885/5
Humenné 066 01
From: 12/28/2009
  (from: 02/03/2010)
Ing. Peter Aust
Námestie slobody 61
Humenné
  (from: 03/12/2001 until: 02/26/2003)
Ing. Peter Aust
Námestie slobody 61
Humenné
From: 03/12/2001
  (from: 02/27/2003 until: 03/27/2006)
Ing. Peter Aust
Námestie slobody 61
Humenné
From: 03/12/2001 Until: 12/07/2005
  (from: 03/28/2006 until: 03/27/2006)
Ing. Ľubica Godarská
Lesná 885/5
Humenné 066 01
From: 01/24/2006
  (from: 03/28/2006 until: 08/28/2007)
Ing. Ľubica Godarská
Lesná 885/5
Humenné 066 01
From: 01/24/2006 Until: 08/10/2007
  (from: 08/29/2007 until: 08/28/2007)
Ing. Jozef Godarský
Štúrova 36
Humenné
  (from: 03/12/2001 until: 02/26/2003)
Ivan Godarský
Lesná 885/5
Humenné 066 01
From: 08/10/2007
  (from: 08/29/2007 until: 02/02/2010)
Bc. Ivan Godarský
Lesná 885/5
Humenné 066 01
From: 08/10/2007
  (from: 02/03/2010 until: 06/05/2014)
Bc. Ivan Godarský
Lesná 885/5
Humenné 066 01
From: 08/10/2007 Until: 03/16/2014
  (from: 06/06/2014 until: 06/05/2014)
Ing. Jozef Godarský
Štúrova 36
Humenné
From: 03/12/2001
  (from: 02/27/2003 until: 03/27/2006)
Ing. Jozef Godarský
Štúrova 36
Humenné 066 01
From: 03/12/2001
  (from: 03/28/2006 until: 08/28/2007)
Ing. Jozef Godarský
Štúrova 36
Humenné 066 01
From: 03/12/2001 Until: 08/10/2007
  (from: 08/29/2007 until: 08/28/2007)
Acting in the name of the company: 
Konateľ v mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne.
  (from: 08/29/2007)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia každý samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/28/2006 until: 08/28/2007)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 03/12/2001 until: 03/27/2006)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/03/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/27/2003 until: 09/02/2009)
200 000 Sk
  (from: 03/12/2001 until: 02/26/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.10.2000 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 03/12/2001)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person