Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12587/N

Business name: 
PROMIX SLOVENSKO, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 06/28/2011 until: 11/29/2017)
PROMIX SLOVENSKO, spol. s r.o.
  (from: 05/29/2001 until: 06/27/2011)
Registered seat: 
Hadovská cesta 870
Komárno 945 01
  (from: 04/10/2003 until: 11/29/2017)
Gútsky rad 3
Komárno 945 01
  (from: 05/29/2001 until: 04/09/2003)
Identification number (IČO): 
36 541 931
  (from: 05/29/2001)
Date of entry: 
05/29/2001
  (from: 05/29/2001)
Date of deletion: 
11/30/2017
  (from: 11/30/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/30/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/29/2001)
Objects of the company: 
reklamná činnosť
  (from: 05/29/2001 until: 11/29/2017)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/29/2001 until: 11/29/2017)
baliarenské činnosti
  (from: 05/29/2001 until: 11/29/2017)
vydavateľská činnosť
  (from: 05/29/2001 until: 11/29/2017)
výroba reklamných predmetov a výroba reklamných filmov
  (from: 05/29/2001 until: 11/29/2017)
aranžérske služby
  (from: 05/29/2001 until: 11/29/2017)
oznamovacie a informačné služby
  (from: 05/29/2001 until: 11/29/2017)
obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod
  (from: 05/29/2001 until: 11/29/2017)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/29/2001 until: 11/29/2017)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 05/29/2001 until: 11/29/2017)
sekretárske služby a preklady
  (from: 05/29/2001 until: 11/29/2017)
Partners: 
PROMIX-PLUS Marketing, Reklám, Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság, reg. č. Cg. 01-10-043896 (skrátene: PROMIX - PLUS Rt.)
Corvin út. 18 - 24
Budapest 1211
Republic of Hungary
  (from: 05/29/2001 until: 11/29/2017)
Contribution of each member: 
PROMIX-PLUS Marketing, Reklám, Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság, reg. č. Cg. 01-10-043896 (skrátene: PROMIX - PLUS Rt.)
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/29/2001 until: 11/29/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/29/2001 until: 11/29/2017)
Rita Harmati
Iharos 096/2
Biatorbágy 2051
Maďarská republika
From: 04/16/2004
  (from: 11/09/2004 until: 04/06/2017)
RNDr. Lórand Klokner
Jazerná 8/4
Komárno
  (from: 05/29/2001 until: 04/09/2003)
Ing. Tibor Löw
Selyeho 2961/21
Komárno
From: 04/02/2002
  (from: 04/10/2003 until: 11/08/2004)
Ing. Tibor Löw
Selyeho 2961/21
Komárno
From: 04/02/2002 Until: 04/15/2004
  (from: 11/09/2004 until: 11/08/2004)
Rita Harmati
Iharos 096/2
Biatorbágy 2051
Maďarská republika
From: 04/16/2004
  (from: 04/07/2017 until: 11/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 05/29/2001 until: 11/29/2017)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 05/29/2001 until: 11/29/2017)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/14/2010
  (from: 06/28/2011)
 Liquidators:
JUDr. Tomáš Pintér
Komárňanská 108
Hurbanovo 947 01
From: 05/14/2010 Until: 11/30/2017
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
JUDr. Tomáš Pintér
Komárňanská 108
Hurbanovo 947 01
From: 05/14/2010
  (from: 06/28/2011 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti, a to samostatne.
  (from: 06/28/2011)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 05.04.2017, č.k. 27K/27/2016-200, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.04.2017 a vykonateľnosť dňa 18.05.2017, súd konkurz na dlžníka – spoločnosť PROMIX SLOVENSKO, spol. s r.o. v likvidácii zastavil pre nedostatok majetku podľa § 20 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok (§ 68 ods. 4 druhá veta Obchodného zákonníka). Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro 12587/N v y m a z u j e s a obchodná spoločnosť PROMIX SLOVENSKO, spol. s r.o. v likvidácii so sídlom Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, IČO: 36 541 931.
  (from: 11/30/2017)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou dňa 6.4.2001 (not. záp. č. N 166/01, NZ 161/01) a dodatkom č. 1 zo dňa 29.5.2001 (not. záp. č. N 166/01, NZ 254/01) podľa § 24, §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/29/2001 until: 11/29/2017)
Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 02.04.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z.. Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č. 3 zo dňa 13.01.2003. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Komárno, Gútsky rad 3 na Komárno, Hadovská cesta 870.
  (from: 04/10/2003 until: 11/29/2017)
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 26.02.2010, č.k. 28CbR/104/2008 - 37, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2010, bola spoločnosť PROMIX SLOVENSKO, spol. s r.o. zrušená s likvidáciou. Za likvidátora bol vymenovaný JUDr. Tomáš Pintér, nar. 14.12.1969, bytom Komárňanská 108, 947 01 Hurbanovo.
  (from: 06/28/2011 until: 11/29/2017)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person