Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10264/R

Business name: 
CBA SK, a.s.
  (from: 04/28/2004)
Registered seat: 
Tatranská 303
Považská Bystrica 017 01
  (from: 08/20/2010)
Identification number (IČO): 
36 045 217
  (from: 12/12/2000)
Date of entry: 
12/12/2000
  (from: 12/12/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/12/2000)
Objects of the company: 
reklamná činnosť
  (from: 12/12/2000)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/12/2000)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 12/12/2000)
reklamné a marketingové služby
  (from: 01/01/2009)
sprostredkovanie služieb v oblasti ekonomiky a účtovníctva
  (from: 01/01/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/01/2009)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 01/01/2009)
prezentácia firiem a výrobkov
  (from: 01/01/2009)
administratívne služby
  (from: 01/01/2009)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 07/24/2009)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 01/21/2014)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/21/2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/21/2014)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 06/29/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/27/2003)
Ing. Pavol Mikušiak - Chairman of the Board of Directors
Starojánska 322/73
Liptovský Ján 032 03
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Ing. František Ťapuš - Vice-chairman of the Board of Directors
Staré Grunty 240
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Jozef Korfanta - Member of the Board of Directors
Fintická 11504/42
Prešov 080 06
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Miroslav Micheľ , EMBA - Member of the Board of Directors
Gróner 2815/53
Bardejov 085 01
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Ing. František Matušovič - Member of the Board of Directors
Zochova 25
Modra 900 01
From: 03/10/2022
  (from: 04/26/2022)
Pavol Táborský - Member of the Board of Directors
Veľké Orvište 350
Veľké Orvište 922 01
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Ing. Vladimír Vaško - Member of the Board of Directors
Agátová 2873/1
Humenné 066 01
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Ing. Milan Surovec - Member of the Board of Directors
Ľudovíta Čuláka 22
Nitra 949 01
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Stanislav Čajka - Member of the Board of Directors
Púpavová 1939/7
Bernolákovo 900 27
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Doc. Ing. Pavol Konštiak , PhD. - Member of the Board of Directors
Strmé sady 3501/33
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a spoločnosť zaväzovať súhlasným prejavom vôle sú oprávnení predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva alebo predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva.
  (from: 03/23/2018)
Capital: 
132 600 EUR Paid up: 132 600 EUR
  (from: 02/26/2020)
Shares: 
Number of shares: 3900
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú stanovy spoločnosti.
  (from: 02/26/2020)
Supervisory board: 
Vladimír Kolcun
Nemčíková 14412/16
Prešov 080 01
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Ing. Maroš Straka
Silvánska 38
Limbach 900 91
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Mgr. Veronika Longaj
Zochova 25
Modra 900 01
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Ing. Tomáš Surovec
Ľudovíta Čuláka 22
Nitra 949 01
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Ing. Marián Cap - podpredseda
Gaštanová 1240/18
Humenné 066 01
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Ing. Matúš Mikušiak
Starojánska 322/73
Liptovský Ján 032 03
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Mgr. Simona Micheľová
Gróner 2815/53
Bardejov 085 01
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Pavol Táborský
Veľké Orvište 350
Veľké Orvište 922 01
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Ing. Eva Csachová - predseda
Krompecherova 3938/17
Poprad 058 04
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Mgr. Ing. Zuzana Konštiaková
Strmé sady 3501/33
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 03/10/2022
  (from: 04/14/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.11.2000 a rozhodnutím zakladadateľov podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/(901 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov.
  (from: 12/12/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.1.2001 bola schválená zmena sídla spoločnosti a zmena stanov. Spis odstúpený 10.9.2001 na OS Trenčín-zmena sídla.
  (from: 07/02/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 296/01, NZ 258/01 zo dňa 28.6.2001 ) odvolalo člena predstavenstva a dozornej rady, schválilo zmenu stanov.
  (from: 11/16/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 090/02, Nz 092/02) dňa 26.03.2002 odvolalo členov predstavenstva a dozornej rady a schválilo zmenu stanov.
  (from: 07/24/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 07.06.2002 (notárska zápisnica N 268/02, Nz 271/02) rozhodlo o zmenách v predstavenstve a v dozornej rade a schválilo zmenu stanov a.s.
  (from: 11/29/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.10.2002 (notárska zápisnica N 445/2002, NZ 392/2002 zo dňa 17.10.2002) schválilo úplné znenie stanov a.s.
  (from: 03/12/2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.12.2002 odvolalo člena predstavenstva a zvolilo nového člena predstavenstva.
  (from: 07/02/2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 12.02.2003 (notárska zápisnica N 71/2003, Nz 10228/2003) schválilo zmenu stanov a.s.
  (from: 11/27/2003)
Riadne valné zhromaždenie dňa 26.03.2003 odvolalo člena predstavenstva a zvolilo nového člena predstavenstva.
  (from: 11/28/2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 18.06.2003 (notárska zápisnica č. N 182/2003, Nz 49374/2003) schválilo zmenu stanov a.s. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 09.10.2003 (notárska zápisnica č. N 375/2003, Nz 90087/2003) rozhodlo o zvýšení základného imania z 2.000.000,- Sk na 3.430.000,- Sk a schválilo zmenu a úplné znenie stanov a.s. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11.11.2003 (notárska zápisnica č. N 426/2003, Nz 105790/2003) rozhodlo o zmene obchodného mena SPONA - ZDROJ, a.s. na obchodné meno CBA SK, a.s. a schválilo zmenu a úplné znenie stanov a.s.
  (from: 04/28/2004)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/15/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person