Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6572/B

Business name: 
INVEST BROKERS, spol. s r.o.
  (from: 02/18/1994 until: 01/11/1996)
Registered seat: 
Tolstého 9
Bratislava 811 06
  (from: 11/04/1994 until: 01/11/1996)
Identification number (IČO): 
31 367 666
  (from: 02/18/1994)
Date of entry: 
02/18/1994
  (from: 02/18/1994)
Person dissolved from: 
12.1.1996
  (from: 02/18/1994)
Date of deletion: 
01/12/1996
  (from: 01/12/1996)
Grounds for deleting: 
zrušenie premenou
  (from: 01/12/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/18/1994)
Capital: 
5 000 000 Sk
  (from: 11/04/1994 until: 01/11/1996)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.11.1993, pod č. N 197/93, NZ 177/93, dodatku zo dňa 2.2.1994, pod č. N 28/94, NZ 26/94 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 13352
  (from: 02/18/1994)
Notárska zápisnica N 140/94, Nz 125/94 zo dňa 28.7.1994. Stary spis: S.r.o. 13352
  (from: 11/04/1994)
Notárska zápisnica č. N 69/95, Nz 60/95 napísaná dňa 28.04.1995 notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou. Stary spis: S.r.o. 13352
  (from: 08/22/1995)
Rozhodnutím zakladateľa zo dňa 31.10.1995 bola schválená premena INVEST BROKERS, spol. s r.o. v zmysle ust. § 69 ods. 1,2 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na INVEST BROKERS obchodník s cennými papiermi, a.s., ktorá preberá všetky práva a záväzky, majetok zrušenej INVEST BROKERS, spol. s r.o. V y m a z u j e s a : INVES BROKERS, spol. s r.o. zapísaná v odd. Sro vo vložke č. 13352/B sa dňom 12.01.1996 vymazuje z obchodného registra. Stary spis: S.r.o. 13352
  (from: 01/12/1996)
Date of updating data in databases:  09/27/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person