Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12577/P

Business name: 
STAVITEĽ KUŠNÍR, s.r.o. v konkurze
  (from: 04/08/2014)
Registered seat: 
Priemyselná štvrť 13
Sabinov 083 01
  (from: 01/12/2001)
Identification number (IČO): 
36 470 678
  (from: 01/12/2001)
Date of entry: 
01/12/2001
  (from: 01/12/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/12/2001)
Objects of the company: 
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
  (from: 01/12/2001)
spracovanie rýb a rybacích výrobkov (vrátane konzervovania)
  (from: 01/12/2001)
spracovanie zemiakov
  (from: 01/12/2001)
výroba ovocných a zeleninových nápojov, čaju a kávy, hroznového a ovocného vína
  (from: 01/12/2001)
spracovanie medu
  (from: 01/12/2001)
stáčanie prírodnej minerálnej a pitnej vody do fliaš, výroba nealkoholických nápojov (bez ovocných štiav)
  (from: 01/12/2001)
výroba konfekčných výrobkov bytových (okrem kobercov), stolných a podobných textilných výrobkov pre domácnosť, plachiet, stanov, vaty a obväzových výrobkov
  (from: 01/12/2001)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (from: 01/12/2001)
výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt, drevených obalov, tovaru z papiera a lepenky, domácich potrieb, hygienických a toaletných výrobkov z papiera, dreveného uhlia
  (from: 01/12/2001)
výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo, stavebných prvkov z betónu, stavebných prvkov zo sádry, transportného betónu a cementu
  (from: 01/12/2001)
výroba železa a ferozliatin, drahých a ostatných kovov neželezných vrátane ich hutníckych výrobkov, medi vrátane hutníckych výrobkov
  (from: 01/12/2001)
výroba nožiarskeho tovaru, zámkov a kovaní, drobných kovových obalov, skrutiek, klincov, reťazí a pružín
  (from: 01/12/2001)
výroba hudobných nástrojov, metiel a kartáčov, sviečok
  (from: 01/12/2001)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 01/12/2001)
demolácia a zemné práce
  (from: 01/12/2001)
prieskumné a podzemné práce (okrem geologických prác)
  (from: 01/12/2001)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/12/2001)
murárstvo
  (from: 01/12/2001)
tesárstvo
  (from: 01/12/2001)
klampiarstvo
  (from: 01/12/2001)
stavba strešných konštrukcií a pokrývačské práce
  (from: 01/12/2001)
tepelná, protiotrasová a zvuková izolácia
  (from: 01/12/2001)
štukatérske a omietkárske práce
  (from: 01/12/2001)
stavebné zámočníctvo a stolárstvo
  (from: 01/12/2001)
obkladanie stien a ukladanie podlahových krytín
  (from: 01/12/2001)
kladenie podlahovín
  (from: 01/12/2001)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 01/12/2001)
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení
  (from: 01/12/2001)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/12/2001)
maloobchod a veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom, nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, textilom, odevmi, obuvou a koženým tovarom, nápojmi, zeleninou, ovocím a zemiakmi, mäsom (baleným), mäsovými výrobkami, papierenským tovarom, pevnými, tekutými a plynnými palivami, chemickými výrobkami (okrem jedov a žieravín), stavebnými strojmi
  (from: 01/12/2001)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 01/12/2001)
skladovanie
  (from: 01/12/2001)
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 01/12/2001)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 01/12/2001)
prenájom motorových vozidiel, iných dopravných zariadení, pozemných dopravných zariadení
  (from: 01/12/2001)
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
  (from: 01/12/2001)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/12/2001)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 01/12/2001)
upratovacie práce
  (from: 01/12/2001)
výkon činnosti stavebného dozoru /pozemné stavby/
  (from: 01/12/2001)
výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 08/01/2008)
Partners: 
Ľubomír Kušnír
Súľovská 10A
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Contribution of each member: 
Ľubomír Kušnír
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 05/26/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/12/2001)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/06/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/01/2013
  (from: 04/08/2014)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Peter Rychnavský
Rázusova 111
Vranov nad Topľou 093 01
  (from: 04/08/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/07/2011
  (from: 10/14/2011)
 Liquidators:
Ľubomír Kušnír
Súľovská 10
Prešov 080 01
From: 06/15/2012
  (from: 07/04/2012)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti a koná v tomto rozsahu samostatne.
  (from: 10/14/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.12.2000 č. N 510/2000, Nz 469/2000, spísanej JUDr. Magdalénou Šebeňovou, notárkou v Prešove, podľa zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 01/12/2001)
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 25.3.2002.
  (from: 02/10/2003)
Date of updating data in databases:  08/17/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person