Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  10078/R

Business name of the organisational unit: 
BIOTECHNOLOGY, a.s., organizačná zložka zahraničnej osoby
  (from: 02/26/2002)
Registered seat of organisational unit: 
Kuzmányho 923/25
Považská Bystrica 017 01
  (from: 02/26/2002)
Identification number (IČO): 
36 127 981
  (from: 01/12/2016)
Date of entry: 
02/26/2002
  (from: 02/26/2002)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 02/26/2002)
Objects of the company: 
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/26/2002)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/26/2002)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 02/26/2002)
Head of organisational unit: 
Roman Gastner
Kuzmányho 923/25
Považská Bystrica 017 01
  (from: 05/17/2022)
Roman Gastner
Kuzmányho 923/25
Považská Bystrica 017 01
  (from: 02/26/2002 until: 05/16/2022)
Acting in the name of the company: 
Organizačnú zložku zastupuje a koná v jej mene vedúci organizačnej zložky.
  (from: 02/26/2002)
Other legal facts: 
Organizačná zložka bola vytvorená rozhodnutím zakladateľa zo dňa 2.11.2001 v súlade s § 21 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
  (from: 02/26/2002)
Právnym dôvodom zrušenia spoločnosti BIOTECHNOLOGY, akciová spoločnosť so sídlom Palackého 4796, Chomutov, Česká republika je uznesenie Krajského súdu v Ústí nad Labem zo dňa 02.10.2008, č.k. 71Cm/168/2008-10 (právoplatnosť dňom 26.11.2008), ktorým bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a nariadená jej likvidácia súdom.
  (from: 01/12/2016)
Foreign person: 
Business name: BIOTECHNOLOGY, akciová spoločnosť, v likvidácii , zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí na Labem, oddiel B, vložka 540
Identification number (IČO): 49 905 856
Registered seat:
Palackého 4796
Chomutov
Česká republika
Register and Registration number:
  (from: 06/30/2017)
Business name: BIOTECHNOLOGY, akciová spoločnosť, v likvidácii , zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí na Labem, oddiel B, vložka 540
Identification number (IČO): 49 905 856
Registered seat:
Palackého 4796
Chomutov
Česká republika
Register and Registration number:
  (from: 02/22/2017 until: 06/29/2017)
Business name: BIOTECHNOLOGY, akciová spoločnosť, v likvidácii , zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí na Labem, oddiel B, vložka 540
Identification number (IČO): 49 905 856
Registered seat:
Register and Registration number:
  (from: 02/22/2017 until: 06/29/2017)
Business name: BIOTECHNOLOGY, akciová spoločnosť, v likvidácii , zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí na Labem, oddiel B, vložka 540
Identification number (IČO): 49 905 856
Registered seat:
Palackého 4796
Chomutov
Česká republika
Register and Registration number:
  (from: 01/12/2016 until: 02/21/2017)
Business name: BIOTECHNOLOGY, akciová spoločnosť, v likvidácii , zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí na Labem, oddiel B, vložka 540
Identification number (IČO): 49 905 856
Registered seat:
Register and Registration number:
  (from: 01/12/2016 until: 02/21/2017)
Business name: BIOTECHNOLOGY, akciová spoločnosť, zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí na Labem, oddiel B, vložka 540
Identification number (IČO): 49 905 856
Registered seat:
Palackého 4796
Chomutov
Česká republika
Register and Registration number:
  (from: 02/26/2002 until: 01/11/2016)
Business name: BIOTECHNOLOGY, akciová spoločnosť, zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí na Labem, oddiel B, vložka 540
Identification number (IČO): 49 905 856
Registered seat:
Register and Registration number:
  (from: 02/26/2002 until: 01/11/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/30/2017)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 02/22/2017 until: 06/29/2017)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 01/12/2016 until: 02/21/2017)
Libor Krejza - člen predstavenstva
Zengerova 4118
Chomutov 430 03
Česká republika
  (from: 06/30/2017)
Karel Lehnert - člen predstavenstva
Ruská 77/18
Chomutov 430 01
Česká republika
  (from: 06/30/2017)
Ing. Jaroslav Šrotýř - člen predstavenstva
Okružní 284
Meziboří 435 13
Česká republika
  (from: 06/30/2017)
Libor Krejza - člen predstavenstva
Zengerova 4118
Chomutov 430 03
Česká republika
  (from: 01/12/2016 until: 02/21/2017)
Libor Krejza - člen predstavenstva
Zengerova 4118
Chomutov 430 03
Česká republika
  (from: 02/22/2017 until: 06/29/2017)
Karel Lenhert - člen predstavenstva
Ruská 77/18
Chomutov 430 01
Česká republika
  (from: 01/12/2016 until: 02/21/2017)
Karel Lenhert - člen predstavenstva
Ruská 77/18
Chomutov 430 01
Česká republika
  (from: 02/22/2017 until: 06/29/2017)
Ing. Jaroslav Šrotýř - člen predstavenstva
Okružní 284
Meziboří 435 13
Česká republika
  (from: 01/12/2016 until: 02/21/2017)
Ing. Jaroslav Šrotýř - člen predstavenstva
Okružní 284
Meziboří 435 13
Česká republika
  (from: 02/22/2017 until: 06/29/2017)
Acting of management body: V mene zahraničnej osoby koná: Vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/30/2017)
Acting of management body: V mene zahraničnej osoby koná: Vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 02/22/2017 until: 06/29/2017)
Acting of management body: V mene zahraničnej osoby koná: Vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/12/2016 until: 02/21/2017)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person