Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10214/P

Business name: 
Opálové bane Dubník a.s.
  (from: 04/10/2001)
Registered seat: 
148
Červenica 082 07
  (from: 04/26/2016)
Dubník
Červenica 082 07
  (from: 04/10/2001 until: 04/25/2016)
Identification number (IČO): 
36 472 395
  (from: 04/10/2001)
Date of entry: 
04/10/2001
  (from: 04/10/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/10/2001)
Objects of the company: 
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk drahých kameňov
  (from: 04/10/2001)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 t, okrem ťažby uhlia
  (from: 04/10/2001)
úprava a zušľachťovanie vydobytých nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 04/10/2001)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri vyššie uvedených činnostiach
  (from: 04/10/2001)
zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
  (from: 04/10/2001)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia takto vytvorených banských diel a lomov
  (from: 04/10/2001)
píliarska výroba
  (from: 04/10/2001)
prípravné práce pre stavby
  (from: 04/10/2001)
zemné práce
  (from: 04/10/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/10/2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
  (from: 04/10/2001)
pohostinská činnosť a ubytovacie služby
  (from: 04/10/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/10/2001)
Jozef Jančok
Dubník 133
Červenica 082 07
  (from: 05/26/2022)
Dušan Demčák
147
Zlatá Baňa
  (from: 04/10/2001 until: 11/22/2006)
Dušan Demčák
147
Zlatá Baňa
Until: 10/01/2004
  (from: 11/23/2006 until: 11/22/2006)
Vladimír Konrád - člen
137
Baška 044 20
From: 03/03/2006
  (from: 11/23/2006 until: 04/25/2016)
Vladimír Konrád - člen
137
Baška 044 20
From: 03/03/2006 Until: 04/18/2016
  (from: 04/26/2016 until: 04/25/2016)
Otília Novotná
Šarišská 31
Spišská Nová Ves
  (from: 04/10/2001 until: 02/24/2020)
Otília Novotná
Šarišská 31
Spišská Nová Ves
Until: 12/19/2019
  (from: 02/25/2020 until: 02/24/2020)
Jozef Jančok
Dubník 133
Červenica 082 07
  (from: 04/10/2001 until: 05/25/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú členovia predstavenstva samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/10/2001)
Capital: 
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 05/28/2010)
1 000 000 Sk
  (from: 04/10/2001 until: 05/27/2010)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,94 EUR
  (from: 05/28/2010)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/10/2001 until: 05/27/2010)
Supervisory board: 
Ing. Maroš Turek
Hapáková 2278/9
Ľubotice 080 06
From: 12/19/2019
  (from: 02/25/2020)
Jozef Čurík
124
Podhradík 080 06
From: 12/19/2019
  (from: 02/25/2020)
Peter Vavrek
Gápľová 64
Prešov 080 05
From: 12/19/2019
  (from: 02/25/2020)
Dr. Róbert Glück
Jesenského 22
Košice
  (from: 04/10/2001 until: 11/22/2006)
Dr. Róbert Glück
Jesenského 22
Košice
Until: 03/03/2006
  (from: 11/23/2006 until: 11/22/2006)
Ing. Ivan Mikuš
Mateja Bela 23/7
Trenčín
  (from: 04/10/2001 until: 02/09/2011)
Ing. Ivan Mikuš
Mateja Bela 23/7
Trenčín
Until: 02/16/2010
  (from: 02/10/2011 until: 02/09/2011)
MUDr. Ingrid Sabolová
Stropkovská 27
Košice
  (from: 04/10/2001 until: 11/22/2006)
MUDr. Ingrid Sabolová
Stropkovská 27
Košice
Until: 03/03/2006
  (from: 11/23/2006 until: 11/22/2006)
Ing. Branislav Tulis
Poľná 4/a
Markušovce 053 21
From: 03/03/2006 Until: 12/19/2019
  (from: 02/25/2020 until: 02/24/2020)
Helena Čulková
118
Červenica 082 07
From: 03/03/2006 Until: 12/19/2019
  (from: 02/25/2020 until: 02/24/2020)
Ivana Cútová
P. O. Hviezdoslava 1784/13
Veľký Šariš 082 21
From: 02/17/2010 Until: 12/19/2019
  (from: 02/25/2020 until: 02/24/2020)
Ing. Branislav Tulis
Poľná 4/a
Markušovce 053 21
From: 03/03/2006
  (from: 11/23/2006 until: 02/24/2020)
Helena Čulková
118
Červenica 082 07
From: 03/03/2006
  (from: 11/23/2006 until: 02/24/2020)
Ivana Cútová
P. O. Hviezdoslava 1784/13
Veľký Šariš 082 21
From: 02/17/2010
  (from: 02/10/2011 until: 02/24/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 152/01, Nz 130/01 zo dňa 5.4.2001 spísanej JUDr. Evou Loumovou, notárkou v Prešove podľa zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 04/10/2001)
Na Okresnom súde Prešov bolo dňa 04.04.2021 začaté konanie o zrušenie spoločnosti: Opálové bane Dubník a.s., IČO: 36 472 395, pod sp. zn. 2CbR/46/2020.
  (from: 05/26/2021)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person