Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10285/R

Obchodné meno: 
TERMONOVA, a.s.
  (od: 01.03.2002)
Sídlo: 
SNP 98
Nová Dubnica 018 51
  (od: 06.11.2007)
Sady Cyrila a Metoda 21/14
Nová Dubnica 018 51
  (od: 20.04.2004 do: 05.11.2007)
SNP 98
Nová Dubnica 018 51
  (od: 01.03.2002 do: 19.04.2004)
IČO: 
36 322 644
  (od: 01.03.2002)
Deň zápisu: 
01.03.2002
  (od: 01.03.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.03.2002)
Predmet činnosti: 
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 01.03.2002)
výroba elektriny, dodávka elektriny
  (od: 07.08.2010)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.03.2002)
Peter Sjekel - Člen predstavenstva
Javorová 3070/3
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 11.06.2020
  (od: 23.01.2021)
Ing. Stanislav Neslušan - Člen predstavenstva
Predmestská 1709/54
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 11.06.2020
  (od: 23.01.2021)
Štefan Smrekovský - Predseda predstavenstva
Dr. Karola Kmeťku 88/132
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 06.08.2020
  (od: 07.04.2021)
Ing. Stanislav Neslušan - člen
Predmestská 54/2
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 29.06.2015
  (od: 09.01.2016 do: 22.01.2021)
Ing. Stanislav Neslušan - člen
Predmestská 54/2
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 29.06.2015 Skončenie funkcie: 11.06.2020
  (od: 23.01.2021 do: 22.01.2021)
Ing. Stanislav Neslušan - člen predstavenstva
Predmestská 54/2
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.12.2009
  (od: 14.01.2010 do: 08.01.2016)
Ing. Stanislav Neslušan - člen predstavenstva
Predmestská 54/2
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.12.2009 Skončenie funkcie: 29.06.2015
  (od: 09.01.2016 do: 08.01.2016)
Ing. Vladimír Pčola - člen predstavenstva
Pod Dubovcom 109/14
Nová Dubnica
Vznik funkcie: 11.02.2003
  (od: 23.04.2003 do: 25.05.2009)
Ing. Vladimír Pčola - člen predstavenstva
Pod Dubovcom 109/14
Nová Dubnica
Vznik funkcie: 11.02.2003
  (od: 26.05.2009 do: 13.01.2010)
Ing. Vladimír Pčola - člen predstavenstva
Pod Dubovcom 109/14
Nová Dubnica
Vznik funkcie: 11.02.2003 Skončenie funkcie: 01.12.2009
  (od: 14.01.2010 do: 13.01.2010)
Peter Sjekel - člen
Javorová 3070/3
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 29.06.2015
  (od: 09.01.2016 do: 22.01.2021)
Peter Sjekel - člen
Javorová 3070/3
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 29.06.2015 Skončenie funkcie: 11.06.2020
  (od: 23.01.2021 do: 22.01.2021)
Peter Sjekel - člen predstavenstva
Javorová 3070/3
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 01.12.2009
  (od: 14.01.2010 do: 08.01.2016)
Peter Sjekel - člen predstavenstva
Javorová 3070/3
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 01.12.2009 Skončenie funkcie: 29.06.2015
  (od: 09.01.2016 do: 08.01.2016)
Štefan Smrekovský - člen predstavenstva
Jaseňová 8
Žilina
Vznik funkcie: 01.03.2002
  (od: 01.03.2002 do: 22.04.2003)
Štefan Smrekovský - Člen predstavenstva
Dr. Karola Kmeťku 88/132
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 11.06.2020
  (od: 23.01.2021 do: 06.04.2021)
Štefan Smrekovský - Člen predstavenstva
Dr. Karola Kmeťku 88/132
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 11.06.2020 Skončenie funkcie: 05.08.2020
  (od: 07.04.2021 do: 06.04.2021)
Štefan Smrekovský - predseda
Dr. Karola Kmeťku 88/132
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 11.02.2003
  (od: 27.07.2005 do: 25.05.2009)
Štefan Smrekovský - predseda
Dr. Karola Kmeťku 88/132
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 11.02.2003
  (od: 26.05.2009 do: 13.01.2010)
Štefan Smrekovský - predseda
Dr. Karola Kmeťku 88/132
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 11.02.2003 Skončenie funkcie: 01.12.2009
  (od: 14.01.2010 do: 13.01.2010)
Štefan Smrekovský - predseda
Dr. Karola Kmeťku 88/132
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 01.12.2009
  (od: 14.01.2010 do: 08.01.2016)
Štefan Smrekovský - predseda
Dr. Karola Kmeťku 88/132
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 01.12.2009 Skončenie funkcie: 29.06.2015
  (od: 09.01.2016 do: 08.01.2016)
Štefan Smrekovský - predseda
Dr. Karola Kmeťku 88/132
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 29.06.2015
  (od: 09.01.2016 do: 22.01.2021)
Štefan Smrekovský - predseda
Dr. Karola Kmeťku 88/132
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 29.06.2015 Skončenie funkcie: 11.06.2020
  (od: 23.01.2021 do: 22.01.2021)
Štefan Smrekovský - predseda
Jaseňova 8/112
Žilina
Vznik funkcie: 11.02.2003
  (od: 23.04.2003 do: 26.07.2005)
Ing. Jozef Sucháň - predseda predstavenstva
Centrum II 92/51
Dubnica nad Váhom
Vznik funkcie: 01.03.2002 Skončenie funkcie: 11.02.2003
  (od: 01.03.2002 do: 22.04.2003)
Ing. Jozef Šimo - člen predstavenstva
Legionárska 683/84
Trenčín
Vznik funkcie: 01.03.2002
  (od: 01.03.2002 do: 25.05.2009)
Ing. Jozef Šimo - člen predstavenstva
Legionárska 683/84
Trenčín
Vznik funkcie: 01.03.2002
  (od: 26.05.2009 do: 13.01.2010)
Ing. Jozef Šimo - člen predstavenstva
Legionárska 683/84
Trenčín
Vznik funkcie: 01.03.2002 Skončenie funkcie: 01.12.2009
  (od: 14.01.2010 do: 13.01.2010)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 14.12.2010)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 01.03.2002 do: 13.12.2010)
Prokúra: 
Ing. Silvia Makova
Centrum I. 48/136
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 14.01.2010
  (od: 14.01.2010 do: 13.12.2010)
Ing. Silvia Makova
Centrum I. 48/136
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 14.01.2010 Skončenie funkcie: 24.11.2010
  (od: 14.12.2010 do: 13.12.2010)
Ing. Vladimír Pčola
Pod Dubovcom 109/14
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 14.01.2010
  (od: 14.01.2010 do: 13.12.2010)
Ing. Vladimír Pčola
Pod Dubovcom 109/14
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 14.01.2010 Skončenie funkcie: 24.11.2010
  (od: 14.12.2010 do: 13.12.2010)
Pri zastupovaní a podpisovaní za spoločnosť sa vyžaduje súhlasný prejav vôle a podpis oboch prokuristov.
  (od: 14.01.2010 do: 13.12.2010)
Základné imanie: 
996 000 EUR Rozsah splatenia: 996 000 EUR
  (od: 24.07.2009)
30 000 000 Sk Rozsah splatenia: 30 000 000 Sk
  (od: 08.09.2007 do: 23.07.2009)
30 000 000 Sk Rozsah splatenia: 27 900 000 Sk
  (od: 01.03.2002 do: 07.09.2007)
Akcie: 
Počet: 1000
Druh: na meno, kmeňové
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 996 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie bude možné previesť iba s vopred udeleným písomným súhlasom valného zhromaždenia a predstavenstva spoločnosti na prevod.
  (od: 24.07.2009)
Počet: 1000
Druh: na meno, kmeňové
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 30 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie bude možné previesť iba s vopred udeleným písomným súhlasom valného zhromaždenia a predstavenstva spoločnosti na prevod.
  (od: 01.03.2002 do: 23.07.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Anna Hudeková
Za Kaštieľom 312/4
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 11.06.2020
  (od: 23.01.2021)
Mgr. Roman Krajči
ul. 9. mája 14
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 11.06.2020
  (od: 23.01.2021)
Ing. Miroslav Fodrek
P.O. Hviezdoslava 85/12
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 08.06.2021
  (od: 23.07.2021)
Ing. Peter Antoš - člen dozornej rady
A.Sládkoviča 182/17
Nová Dubnica
Vznik funkcie: 01.03.2002 Skončenie funkcie: 11.02.2003
  (od: 01.03.2002 do: 22.04.2003)
Ing. Roman Benko - člen dozornej rady
J. Kollára 847/6
Nová Dubnica
Vznik funkcie: 11.02.2003
  (od: 23.04.2003 do: 08.11.2005)
Ing. Roman Benko - člen dozornej rady
J. Kollára 847/6
Nová Dubnica
Vznik funkcie: 11.02.2003 Skončenie funkcie: 14.10.2005
  (od: 09.11.2005 do: 08.11.2005)
Ing. Milan Dubnický
Trenčianska 84/23
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 05.04.2011
  (od: 05.05.2011 do: 04.07.2016)
Ing. Milan Dubnický
Trenčianska 84/23
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 05.04.2011 Skončenie funkcie: 22.06.2016
  (od: 05.07.2016 do: 04.07.2016)
Ing. Michal Fabuš
190
Píla 900 89
Vznik funkcie: 01.03.2002
  (od: 06.11.2007 do: 25.05.2009)
Ing. Michal Fabuš
190
Píla 900 89
Vznik funkcie: 01.03.2002
  (od: 26.05.2009 do: 06.08.2010)
Ing. Michal Fabuš
190
Píla 900 89
Vznik funkcie: 01.03.2002 Skončenie funkcie: 15.06.2010
  (od: 07.08.2010 do: 06.08.2010)
Ing. Michal Fabuš - člen dozornej rady
Šalviová 11
Bernolákovo
Vznik funkcie: 01.03.2002
  (od: 01.03.2002 do: 05.11.2007)
Ing. Anna Hudeková
Za kaštieľom 312/4
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 15.06.2010
  (od: 07.08.2010 do: 08.01.2016)
Ing. Anna Hudeková
Za kaštieľom 312/4
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 15.06.2010 Skončenie funkcie: 29.06.2015
  (od: 09.01.2016 do: 08.01.2016)
Ing. Anna Hudeková
Za Kaštieľom 312/4
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 29.06.2015
  (od: 09.01.2016 do: 22.01.2021)
Ing. Anna Hudeková
Za Kaštieľom 312/4
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 29.06.2015 Skončenie funkcie: 11.06.2020
  (od: 23.01.2021 do: 22.01.2021)
Ing. Peter Končier - predseda dozornej rady
Gagrinova 206/8
Nová Dubnica
Vznik funkcie: 01.03.2002 Skončenie funkcie: 11.02.2003
  (od: 01.03.2002 do: 22.04.2003)
Roman Krajči
9. mája 14
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 01.12.2009
  (od: 14.01.2010 do: 06.08.2010)
Roman Krajči
9. mája 14
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 01.12.2009 Skončenie funkcie: 15.06.2010
  (od: 07.08.2010 do: 06.08.2010)
Roman Krajči
9. mája 14
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 15.06.2010
  (od: 07.08.2010 do: 08.01.2016)
Roman Krajči
9. mája 14
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 15.06.2010 Skončenie funkcie: 29.06.2015
  (od: 09.01.2016 do: 08.01.2016)
11.06.2020 Roman Krajči
ul. 9. mája 14
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 29.06.2015 Skončenie funkcie: 11.06.2020
  (od: 23.01.2021 do: 22.01.2021)
Mgr. Roman Krajči
ul. 9. mája 14
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 29.06.2015
  (od: 09.01.2016 do: 22.01.2021)
Ing. Stanislav Puček - predseda
Trenčianska 77/4
Nová Dubnica
Vznik funkcie: 11.02.2003
  (od: 23.04.2003 do: 08.11.2005)
Ing. Stanislav Puček - predseda
Trenčianska 77/4
Nová Dubnica
Vznik funkcie: 11.02.2003 Skončenie funkcie: 14.10.2005
  (od: 09.11.2005 do: 08.11.2005)
Peter Sjekel - člen dozornej rady
Gaštanová 3086/35
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 14.10.2005
  (od: 09.11.2005 do: 13.01.2010)
Peter Sjekel - člen dozornej rady
Gaštanová 3086/35
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 14.10.2005 Skončenie funkcie: 01.12.2009
  (od: 14.01.2010 do: 13.01.2010)
Ing. Ján Šušaník
Pribinove sady 29/19
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 15.06.2010
  (od: 07.08.2010 do: 04.05.2011)
Ing. Ján Šušaník
Pribinove sady 29/19
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 15.06.2010 Skončenie funkcie: 05.04.2011
  (od: 05.05.2011 do: 04.05.2011)
Ing. Ján Šušaník - predseda dozornej rady
Pribinove sady 29/19
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 14.10.2005
  (od: 09.11.2005 do: 06.08.2010)
Ing. Ján Šušaník - predseda dozornej rady
Pribinove sady 29/19
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 14.10.2005 Skončenie funkcie: 15.06.2010
  (od: 07.08.2010 do: 06.08.2010)
Ing. Miroslav Fodrek
P. O. Hviezdoslava 85/12
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 22.06.2016 Skončenie funkcie: 08.06.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Ing. Miroslav Fodrek
P. O. Hviezdoslava 85/12
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 22.06.2016
  (od: 05.07.2016 do: 22.07.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 51/2002, NZ 50/2002 zo dňa 31.1.2002 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov. Licencia na podnikanie v energetických odvetviach č. T 0118/2002 platná do 2/2022 a vzťahujúca sa na prevádzky v nej uvedené.
  (od: 01.03.2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11.2.2003 rozhodlo o zmenách v predstavenstve a v dozornej rade a.s. Voľba predsedu dozornej rady na zasadnutí dozornej rady zo dňa 18.2.2003.
  (od: 23.04.2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.1.2004 rozhodlo o zmene sídla spoločnosti.
  (od: 20.04.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  18.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)