Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12833/P

Business name: 
TOREAL, s.r.o.
  (from: 06/04/2001)
Registered seat: 
Pradiareň 40
Kežmarok 060 01
  (from: 06/04/2001)
Identification number (IČO): 
36 473 197
  (from: 06/04/2001)
Date of entry: 
06/04/2001
  (from: 06/04/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/04/2001)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 06/04/2001)
veľkoobchod s tovarmi v rozsahu voľných živností
  (from: 06/04/2001)
maloobchod s tovarmi v rozsahu voľných živností
  (from: 06/04/2001)
reklamná činnosť
  (from: 06/04/2001)
propagačná činnosť
  (from: 06/04/2001)
organizovanie seminárov, vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov a školení
  (from: 06/19/2002)
prenájom nebytových priestorov vrátane služieb nad rámec základných služieb
  (from: 02/20/2003)
Výroba potravín
  (from: 01/16/2018)
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
  (from: 01/16/2018)
Výroba nápojov
  (from: 01/16/2018)
Výroba papiera a papierových výrobkov
  (from: 01/16/2018)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 01/16/2018)
Partners: 
Stella Semaňáková
Suchá hora 1741/39
Kežmarok 060 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Štefan Tomas
Nová 343
Slovenská Ves 059 02
Slovak Republic
  (from: 05/20/2017 until: 06/27/2017)
Štefan Tomas
Nová 343
Slovenská Ves
Slovak Republic
  (from: 06/04/2001 until: 05/19/2017)
Stella Semaňáková
Suchá hora 1741/39
Kežmarok 060 01
Slovak Republic
  (from: 06/28/2017 until: 05/25/2022)
Contribution of each member: 
Stella Semaňáková
  (from: 06/28/2017 until: 05/25/2022)
Stella Semaňáková
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/26/2022)
Štefan Tomas
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/04/2001 until: 06/15/2010)
Štefan Tomas
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 06/16/2010 until: 05/19/2017)
Štefan Tomas
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/20/2017 until: 06/27/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/17/2003)
Individual managing director
  (from: 06/04/2001 until: 07/16/2003)
Stella Semaňáková
Suchá hora 1741/39
Kežmarok 060 01
From: 07/01/2017
  (from: 06/28/2017)
Erik Semaňák
Suchá hora 1741/39
Kežmarok 060 01
From: 07/01/2017
  (from: 06/28/2017)
Ing. Vojtech Bodnár
Námestie sv. Egídia 3003/102
Poprad
From: 05/01/2003
  (from: 07/17/2003 until: 12/07/2006)
Ing. Vojtech Bodnár
Námestie sv. Egídia 3003/102
Poprad
From: 05/01/2003 Until: 11/13/2006
  (from: 12/08/2006 until: 12/07/2006)
Peter Tomas
Nová 343
Slovenská Ves 059 02
From: 11/13/2006
  (from: 12/08/2006 until: 06/27/2017)
Peter Tomas
Nová 343
Slovenská Ves 059 02
From: 11/13/2006 Until: 06/30/2017
  (from: 06/28/2017 until: 06/27/2017)
Štefan Tomas
Nová 343
Slovenská Ves
  (from: 06/04/2001 until: 05/19/2017)
Štefan Tomas
Nová 343
Slovenská Ves
From: 06/04/2001 Until: 04/26/2017
  (from: 05/20/2017 until: 05/19/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/17/2003)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/04/2001 until: 07/16/2003)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/20/2017)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 06/16/2010 until: 05/19/2017)
200 000 Sk
  (from: 06/04/2001 until: 06/15/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 129/2001, NZ 129/2001 zo dňa 9.4.2001 spísanou notárom JUDr. Jaroslavom Liškom v Kežmarku, podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 06/04/2001)
Zmena zo dňa 26.3.2002 zakladateľskej listiny.
  (from: 06/19/2002)
Zmena zo dňa 18.11.2002 zakladateľskej listiny.
  (from: 02/20/2003)
Zmena zo dňa 25.4.2003 k zakladateľskej listine.
  (from: 07/17/2003)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person