Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  6908/B

Obchodné meno: 
GEOINFOS s.r.o. v konkurze
  (od: 23.07.2021)
GEOINFOS s.r.o.
  (od: 29.09.2005 do: 22.07.2021)
GEOINFOS spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 10.05.1994 do: 28.09.2005)
Sídlo: 
Račianska 109/B
Bratislava 831 05
  (od: 27.11.2013)
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
  (od: 01.07.2010 do: 26.11.2013)
Heyrovského 2
Bratislava 841 03
  (od: 10.09.2002 do: 30.06.2010)
Hviezdna 38
Bratislava 821 06
  (od: 07.12.1998 do: 09.09.2002)
Šancova 5
Bratislava 811 05
  (od: 10.05.1994 do: 06.12.1998)
IČO: 
31 371 400
  (od: 10.05.1994)
Deň zápisu: 
10.05.1994
  (od: 10.05.1994)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 10.05.1994)
Predmet činnosti: 
obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem tovaru na obchodovanie s ktorým je potrebné osobitné povolenie
  (od: 10.05.1994)
sprostredkovateľská činnosť v obchode
  (od: 10.05.1994)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi alebo vyhotovenie programov na objednávku
  (od: 10.05.1994)
riešenie informačných systémov, ich projektová príprava a realizácia
  (od: 10.05.1994)
konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania
  (od: 10.05.1994)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 29.09.2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 29.09.2005)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.09.2005)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (od: 29.09.2005)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 29.09.2005)
prenájom športových potrieb
  (od: 29.09.2005)
poradenstvo v oblasti hardwaru a softwaru
  (od: 29.09.2005)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.09.2005)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 29.09.2005)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (od: 29.09.2005)
Spoločníci: 
Michal Dobre
Jahodová 11
Bratislava 831 01
  (od: 29.09.2005)
Jozef Rieger
Račianska 83
Bratislava 831 02
  (od: 18.02.2017)
Michal Dobre
154
Borinka 900 32
  (od: 10.09.2002 do: 28.09.2005)
Michal Dobre
154
Borinka 900 32
  (od: 07.12.1998 do: 09.09.2002)
Michal Dobre
Šancova 54
Bratislava
  (od: 10.05.1994 do: 06.12.1998)
Filip Fedák
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
  (od: 01.07.2010 do: 17.02.2017)
Filip Fedák
Rezedova 1
Bratislava 821 01
  (od: 20.04.2010 do: 30.06.2010)
Jozef Rieger
Račianska 83
Bratislava 831 02
  (od: 29.09.2005 do: 17.02.2017)
Jozef Rieger
Cyrilova 1
Bratislava 821 08
  (od: 10.09.2002 do: 28.09.2005)
Jozef Rieger
Cyrilova 1
Bratislava 821 08
  (od: 07.12.1998 do: 09.09.2002)
Jozef Rieger
Cyrilova 1
Bratislava 821 08
  (od: 10.05.1994 do: 06.12.1998)
Vladimír Soos
Dlhá 69
Borinka 900 32
  (od: 07.12.1998 do: 09.09.2002)
Vladimír Soos
Dlhá 69
Borinka
  (od: 10.05.1994 do: 06.12.1998)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Michal Dobre
Vklad: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 3 320 EUR
  (od: 14.04.2010)
Jozef Rieger
Vklad: 3 320 EUR Splatené: 3 320 EUR
  (od: 18.02.2017)
Michal Dobre
Vklad: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 35 000 Sk
  (od: 10.05.1994 do: 06.12.1998)
Jozef Rieger
Vklad: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 35 000 Sk
  (od: 10.05.1994 do: 06.12.1998)
Vladimír Soos
Vklad: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 30 000 Sk
  (od: 10.05.1994 do: 06.12.1998)
Michal Dobre
Vklad: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 70 000 Sk
  (od: 07.12.1998 do: 09.09.2002)
Jozef Rieger
Vklad: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 70 000 Sk
  (od: 07.12.1998 do: 09.09.2002)
Vladimír Soos
Vklad: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 60 000 Sk
  (od: 07.12.1998 do: 09.09.2002)
Michal Dobre
( peňažný vklad )
  (od: 10.09.2002 do: 28.09.2005)
Michal Dobre
Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk
  (od: 29.09.2005 do: 13.04.2010)
Jozef Rieger
( peňažný vklad )
  (od: 10.09.2002 do: 28.09.2005)
Jozef Rieger
Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk
  (od: 29.09.2005 do: 13.04.2010)
Jozef Rieger
Vklad: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 3 320 EUR
  (od: 14.04.2010 do: 19.04.2010)
Jozef Rieger
Vklad: 800 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 800 EUR
  (od: 20.04.2010 do: 17.02.2017)
Filip Fedák
  (od: 20.04.2010 do: 30.06.2010)
Filip Fedák
Vklad: 2 520 EUR Splatené: 2 520 EUR
  (od: 01.07.2010 do: 17.02.2017)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 20.10.2015)
konatelia
  (od: 10.05.1994 do: 19.10.2015)
Jozef Rieger
Račianska 83
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 30.03.2015
  (od: 25.04.2015)
Michal Dobre
Šancova 54
Bratislava
  (od: 10.05.1994 do: 06.12.1998)
Michal Dobre
154
Borinka 900 32
  (od: 07.12.1998 do: 28.09.2005)
Michal Dobre
Jahodová 11
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 10.05.1994
  (od: 29.09.2005 do: 19.04.2010)
Michal Dobre
Jahodová 11
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 10.05.1994 Skončenie funkcie: 29.03.2010
  (od: 20.04.2010 do: 19.04.2010)
Filip Fedák
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 29.03.2010
  (od: 01.07.2010 do: 11.09.2015)
Filip Fedák
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 29.03.2010 Skončenie funkcie: 03.09.2015
  (od: 12.09.2015 do: 11.09.2015)
Filip Fedák
Rezedova 1
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 29.03.2010
  (od: 20.04.2010 do: 30.06.2010)
Jozef Rieger
Cyrilova 1
Bratislava 821 08
  (od: 10.05.1994 do: 06.12.1998)
Jozef Rieger
Cyrilova 1
Bratislava 821 08
  (od: 07.12.1998 do: 28.09.2005)
Jozef Rieger
Račianska 83
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 10.05.1994
  (od: 29.09.2005 do: 19.04.2010)
Jozef Rieger
Račianska 83
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 10.05.1994 Skončenie funkcie: 29.03.2010
  (od: 20.04.2010 do: 19.04.2010)
Konanie menom spoločnosti: 
samostatne
  (od: 12.09.2015)
V mene spoločnosti konatelia podpisujú vždy dvaja spoločne.
  (od: 14.05.2015 do: 11.09.2015)
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú za ňu konatelia, samostatne.
  (od: 10.05.1994 do: 13.05.2015)
Základné imanie: 
6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR
  (od: 14.04.2010)
200 000 Sk
  (od: 07.12.1998 do: 13.04.2010)
100 000 Sk
  (od: 10.05.1994 do: 06.12.1998)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 6.3.2021
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 4K/29/2020-60 zo dňa 26.2.2021 právoplatným a vykonateľným dňa 6.3.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: GEOINFOS s.r.o., Račianska 109/B, 831 05 Bratislava, IČO: 31 371 400 a súd ustanovil do funkcie správcu: Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, značka správcu: S 1267.
  (od: 23.07.2021)
Správca konkurznej podstaty: 
Pospíšil & Partners, k.s.
Plynárenská 3D
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 06.03.2021
  (od: 23.07.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločenská zmluva zo dňa 25.4.1994 v zmysle ust. Zák.č.513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 13701
  (od: 10.05.1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 22.7.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 22.7.1998v zmysle Zákona č. 11/1998 Z.z.
  (od: 07.12.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30. 04. 2002.
  (od: 10.09.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.09.2005.
  (od: 29.09.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2010.
  (od: 20.04.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.6.2010 - zmena sídla.
  (od: 01.07.2010)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.10.2013.
  (od: 27.11.2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.03.2015
  (od: 25.04.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2015.
  (od: 12.09.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.09.2015
  (od: 20.10.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.02.2017.
  (od: 18.02.2017)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Hotel ALTIS - rezort
  (od: 20.10.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  25.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)