Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12858/P

Business name: 
PHOENIX GROUP, spol. s r.o.
  (from: 06/19/2001)
Registered seat: 
Nám. sv. Egídia 97/42
Poprad 058 01
  (from: 06/19/2001)
Identification number (IČO): 
36 473 448
  (from: 06/19/2001)
Date of entry: 
06/19/2001
  (from: 06/19/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/19/2001)
Objects of the company: 
príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (from: 06/19/2001)
príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 06/19/2001)
príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 06/19/2001)
príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 06/19/2001)
predaj nápojov na priamu konzumáciu - výčapy
  (from: 06/19/2001)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/19/2001)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/19/2001)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/19/2001)
sprostredkovanie obchodu, služieb, dopravy a výroby
  (from: 06/19/2001)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 06/19/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/19/2001)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/19/2001)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 06/19/2001)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/19/2001)
prenájom športových a rekreačných člnov
  (from: 06/19/2001)
prenájom obytných prívesov
  (from: 06/19/2001)
leasing spojený s financovaním
  (from: 06/19/2001)
organizovanie kurzov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
  (from: 06/19/2001)
reklamná činnosť
  (from: 06/19/2001)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 06/19/2001)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/19/2001)
Partners: 
Radoslav Suchý
Kišovce 524
Hôrka 059 12
Slovak Republic
  (from: 07/31/2014)
Miroslav Šimonovič
Kuzmányho 2093/31
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Ing. Ivan Saloň
Jahodná 2330/16
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Ivan Saloň
Jahodná 2330/16
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 10/15/2005 until: 07/30/2014)
Ivan Saloň
Jahodná 16
Poprad
Slovak Republic
  (from: 09/23/2002 until: 10/14/2005)
Radoslav Suchý
Tomášikova 2502/22
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 10/15/2005 until: 07/30/2014)
Radoslav Suchý
Tomášikova 2502/22
Poprad
Slovak Republic
  (from: 09/23/2002 until: 10/14/2005)
Radoslav Suchý
Tomášikova 2502/22
Poprad
Slovak Republic
  (from: 06/19/2001 until: 09/22/2002)
Miroslav Šimonovič
Na letisko 16
Poprad
Slovak Republic
  (from: 09/23/2002 until: 10/14/2005)
Miroslav Šimonovič
Kuzmányho 2093/31
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 10/15/2005 until: 05/25/2022)
Ing. Ivan Saloň
Jahodná 2330/16
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 07/31/2014 until: 05/25/2022)
Contribution of each member: 
Miroslav Šimonovič
  (from: 10/11/2014 until: 05/25/2022)
Miroslav Šimonovič
Amount of investment: 3 990 EUR Paid up: 3 990 EUR
  (from: 05/26/2022)
Ing. Ivan Saloň
  (from: 10/11/2014 until: 05/25/2022)
Ing. Ivan Saloň
Amount of investment: 3 990 EUR Paid up: 3 990 EUR
  (from: 05/26/2022)
Radoslav Suchý
Amount of investment: 5 320 EUR Paid up: 5 320 EUR
  (from: 08/28/2018)
Radoslav Suchý
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/19/2001 until: 09/22/2002)
Radoslav Suchý
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/23/2002 until: 10/14/2005)
Miroslav Šimonovič
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/23/2002 until: 10/14/2005)
Ivan Saloň
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/23/2002 until: 10/14/2005)
Radoslav Suchý
Amount of investment: 86 000 Sk Paid up: 86 000 Sk
  (from: 10/15/2005 until: 08/07/2009)
Miroslav Šimonovič
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 10/15/2005 until: 08/07/2009)
Ivan Saloň
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 10/15/2005 until: 08/07/2009)
Radoslav Suchý
Amount of investment: 2 854,677024 EUR Paid up: 2 854,677024 EUR
  (from: 08/08/2009 until: 07/30/2014)
Miroslav Šimonovič
Amount of investment: 1 892,053376 EUR Paid up: 1 892,053376 EUR
  (from: 08/08/2009 until: 07/30/2014)
Ivan Saloň
Amount of investment: 1 892,053376 EUR Paid up: 1 892,053376 EUR
  (from: 08/08/2009 until: 07/30/2014)
Radoslav Suchý
Amount of investment: 2 856 EUR Paid up: 2 856 EUR
  (from: 07/31/2014 until: 09/09/2014)
Miroslav Šimonovič
Amount of investment: 1 893 EUR Paid up: 1 893 EUR
  (from: 07/31/2014 until: 09/09/2014)
Ing. Ivan Saloň
Amount of investment: 1 893 EUR Paid up: 1 893 EUR
  (from: 07/31/2014 until: 09/09/2014)
Radoslav Suchý
Amount of investment: 5 712 EUR Paid up: 5 712 EUR
  (from: 09/10/2014 until: 10/10/2014)
Miroslav Šimonovič
Amount of investment: 3 786 EUR Paid up: 3 786 EUR
  (from: 09/10/2014 until: 10/10/2014)
Ing. Ivan Saloň
Amount of investment: 3 786 EUR Paid up: 3 786 EUR
  (from: 09/10/2014 until: 10/10/2014)
Radoslav Suchý
Amount of investment: 5 320 EUR Paid up: 5 320 EUR
  (from: 10/11/2014 until: 11/13/2014)
Radoslav Suchý
Amount of investment: 5 320 EUR Paid up: 5 320 EUR
Lien: Záložné právo na časť obchodného podielu Radoslava Suchého vo výške 10% zo základného imania, na základe zmluvy o zriadení záložného práva na časť obchodného podielu zo dňa 27.10.2014, na zabezpečenie pohľadávky Jaroslava Dubjela, nar. 08.03.1972, voči Sport Project, s.r.o., IČO: 36 795 062, vo výške 350.000,-EUR a príslušenstva, podľa Zmluvy o pôžičke zo dňa 23.05.2014. Záložné právo na časť obchodného podielu Radoslava Suchého vo výške 10% zo základného imania, na základe zmluvy o zriadení záložného práva na časť obchodného podielu zo dňa 27.10.2014, na zabezpečenie pohľadávky Petra Gajana, nar. 24.05.1975, voči Sport Project, s.r.o., IČO: 36 795 062, vo výške 300.000,-EUR a príslušenstva, podľa Zmluvy o pôžičke zo dňa 23.05.2014.
  (from: 11/14/2014 until: 08/27/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/19/2001)
Ivan Saloň
Jahodná 2330/16
Poprad - Veľká 058 01
From: 09/25/2002
  (from: 11/11/2005)
Ľubomír Blaščák
Tomášikova 2502/28
Poprad
Until: 09/25/2002
  (from: 06/19/2001 until: 12/08/2002)
Ivan Saloň
Jahodná 16
Poprad
From: 09/25/2002
  (from: 12/09/2002 until: 10/14/2005)
Ivan Saloň
Jahodná 16
Poprad
From: 09/25/2002
  (from: 10/15/2005 until: 11/10/2005)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/19/2001)
Capital: 
13 300 EUR Paid up: 13 300 EUR
  (from: 10/11/2014)
13 284 EUR Paid up: 13 284 EUR
  (from: 09/10/2014 until: 10/10/2014)
6 642 EUR Paid up: 6 642 EUR
  (from: 07/31/2014 until: 09/09/2014)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 08/08/2009 until: 07/30/2014)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/23/2002 until: 08/07/2009)
200 000 Sk
  (from: 06/19/2001 until: 09/22/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 265/01, NZ 265/01 zo dňa 1.6.2001, spísanou notárom JUDr. Štefanom Siskovičom v Poprade, podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 06/19/2001)
Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 4.9.2002 - úplné znenie.
  (from: 09/23/2002)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/10/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
MIVO Invest - LM, s.r.o.
Nám. sv. Egídia 97/42
Poprad 058 01
  (from: 09/10/2014)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person