Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  62/L

Obchodné meno: 
Tatry mountain resorts, a.s.
  (od: 24.07.2009)
JASNÁ Nízke Tatry, a.s.
  (od: 24.03.2003 do: 23.07.2009)
SKI Jasná a.s.
  (od: 30.03.1992 do: 23.03.2003)
Sídlo: 
Demänovská Dolina 72
Liptovský Mikuláš 031 01
  (od: 26.02.2009)
72
Demänovská Dolina 032 51
  (od: 19.01.2007 do: 25.02.2009)
Otupné 111
Demänovská Dolina 032 51
  (od: 08.02.1996 do: 18.01.2007)
Hotel Liptov Jasná
Demänovská Dolina 032 51
  (od: 30.03.1992 do: 07.02.1996)
IČO: 
31 560 636
  (od: 30.03.1992)
Deň zápisu: 
01.04.1992
  (od: 30.03.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.03.1992)
Predmet činnosti: 
prevádzkovanie lanových dráh
  (od: 16.06.1993)
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
  (od: 16.06.1993)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (od: 20.10.1999)
prenájom reklamných plôch
  (od: 28.12.2001)
prevádzkovanie lyžiarskej školy
  (od: 23.02.2004)
prevádzkovanie snowboardovej školy
  (od: 23.02.2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 05.08.2005)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 05.08.2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 05.08.2005)
organizovanie voľného času detí okrem činnosti cestovnej kancelárie
  (od: 05.08.2005)
prevádzkovanie lyžiarskych tratí
  (od: 18.10.2006)
úprava lyžiarskych tratí, terénne úpravy
  (od: 18.10.2006)
prevoz športovej výstroje a batožiny
  (od: 18.10.2006)
úschovňa
  (od: 18.10.2006)
usporadúvanie školení, seminárov, vzdelávacích podujatí, kultúrnych a kultúrno - spoločenských podujatí
  (od: 18.10.2006)
organizovanie výstav
  (od: 18.10.2006)
prevádzkovanie parkovísk
  (od: 18.10.2006)
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
  (od: 18.10.2006)
prevádzkovanie nevýherných hracích automatov a hudobných automatov
  (od: 18.10.2006)
reprografické služby
  (od: 18.10.2006)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 18.10.2006)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (od: 18.10.2006)
sprievodca cestovného ruchu
  (od: 18.10.2006)
leasing a prenájom hnuteľných vecí, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií
  (od: 18.10.2006)
osobná cestná doprava vozidlami do 9 miest vrátane vodiča, okrem taxislužby
  (od: 18.10.2006)
sprostredkovanie a predaj vlastných outdoorových - športových služieb
  (od: 18.10.2006)
mikrovlnné šírenie televízneho signálu v hotelových a ubytovacích zariadeniach
  (od: 18.10.2006)
šírenie reklamy, reklamných spotov prostredníctvom mikrovlnného šírenia televízneho signálu
  (od: 18.10.2006)
tvorba internetových a webových stránok
  (od: 18.10.2006)
opatrovanie detí predškolského veku
  (od: 18.10.2006)
oprava a údržba športových potrieb a náradia
  (od: 08.03.2011)
faktoring a forfaiting
  (od: 08.03.2011)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (od: 08.03.2011)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.03.2011)
vedenie účtovníctva
  (od: 08.03.2011)
podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskum trhu
  (od: 08.03.2011)
príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
  (od: 08.03.2011)
predaj stravy pripravenej a dovezenej od oprávneného výrobcu vo výdajniach stravy, v cukrárni a v predajni lahôdok
  (od: 08.03.2011)
príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (od: 08.03.2011)
požičiavnie športových potrieb
  (od: 08.03.2011)
činnosť zábavných parkov
  (od: 08.03.2011)
prevádzkovanie športových areálov
  (od: 08.03.2011)
organizovanie športových podujatí
  (od: 08.03.2011)
požičiavanie člnkov
  (od: 08.03.2011)
horská vodcovská činnosť, vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách
  (od: 19.11.2013)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepreshuje 300 m2 a výšku 15 m , drobných stavieb a ich zmien
  (od: 19.11.2013)
vypracovanie dokumentácie a projektu stavebnej časti jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 19.11.2013)
inžinierska činnosť
  (od: 19.11.2013)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (od: 19.11.2013)
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (od: 19.11.2013)
výkon činnosti stavebného dozoru-pozemné stavby
  (od: 19.11.2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 19.11.2013)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 19.11.2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 19.11.2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 19.11.2013)
počítačové služby
  (od: 19.11.2013)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 19.11.2013)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 19.11.2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 19.11.2013)
administratívne služby
  (od: 19.11.2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 19.11.2013)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 19.11.2013)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 19.11.2013)
reklamné a marketingové služby
  (od: 19.11.2013)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 19.11.2013)
kaderníctvo
  (od: 19.11.2013)
kozmetické služby
  (od: 19.11.2013)
pohostinská činnosť
  (od: 19.11.2013)
zimná údržba komunikácií
  (od: 19.11.2013)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 19.11.2013)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (od: 19.11.2013)
pranie, žehlenie a mangľovanie bielizne a šatstva
  (od: 19.11.2013)
masérske služby
  (od: 19.11.2013)
zmenárenská činnosť-nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (od: 19.11.2013)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 07.06.2016)
prevádzkovanie osobnej cestnej dopravy
  (od: 07.06.2016)
prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy
  (od: 07.06.2016)
Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii: inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
  (od: 19.06.2019)
Športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (od: 19.06.2019)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich pre umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (od: 18.10.2006 do: 18.11.2013)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 18.10.2006 do: 18.11.2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
  (od: 05.08.2005 do: 18.11.2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
  (od: 05.08.2005 do: 18.11.2013)
obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
  (od: 05.08.2005 do: 18.11.2013)
reklamná, propagačná a marketingová činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 05.08.2005 do: 18.11.2013)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s poskytovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach - školským lyžiarskym výcvikovým kurzom, školským výletom, školám v prírode a letným táborom pre deti a mládež
  (od: 20.10.1999 do: 07.03.2011)
prenájom nehnuteľností
  (od: 20.10.1999 do: 07.03.2011)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (od: 20.10.1999 do: 18.11.2013)
sprostredkovanie obchodu, služieb a prác v rozsahu voľných živností
  (od: 28.12.2001 do: 18.11.2013)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (od: 19.06.1996 do: 18.11.2013)
prevádzka sauny
  (od: 16.06.1993 do: 18.11.2013)
športové rekondické masáže
  (od: 16.06.1993 do: 18.11.2013)
obchodné, finančné, investičné, technické a iné podnikanie v oblasti cestovného ruchu v ČSFR
  (od: 30.03.1992 do: 15.06.1993)
poskytovanie, obstarávanie, organizovanie a predaj hlavných ubytovacích, stravovacích dopravných, vedľajších a doplnkových služieb, vrátane gastronomických akcií pre domácich a zahraničných účastníkov
  (od: 30.03.1992 do: 15.06.1993)
zabezpečenie prepravy účastníkov cestovného ruchu na osobných horských dopravných zariadeniach /lanových dráhach a lyžiarskych vlekoch/, vrátane údržby a opráv týchto zariadení
  (od: 30.03.1992 do: 15.06.1993)
vykonávanie zmenárenskej činnosti na úseku aktívneho a pasívneho cestovného ruchu v súlade s devízovým povolením ŠBČS
  (od: 30.03.1992 do: 15.06.1993)
organizovanie, zabezpečovanie a vykonávanie kultúrnych a spoločensko-zábavných podujatí a akcií súvisiacich s cestovným ruchom
  (od: 30.03.1992 do: 15.06.1993)
obstarávanie a predaj obchodného tovaru
  (od: 30.03.1992 do: 15.06.1993)
zabezpečenie lyžiarskych skôl
  (od: 30.03.1992 do: 15.06.1993)
dovoz strojov a zariadení, technológií, stavebných prác, náhradných dielov a materiálu pre rozvoj materiálno-technickej základne cestovného ruchu, vrátane zabezpečenia servisných služieb a oprávnenia servisných služieb a oprávnenie k zahraničnoobchodnej činnosti
  (od: 30.03.1992 do: 15.06.1993)
zabezpečenie rozvoja materiálno-technickej základne cestovného ruchu investičnou výstavbou, modernizáciou, rekonštrukciou, údržbárskymi prácami a materiálno-technickým zásobovaním
  (od: 30.03.1992 do: 15.06.1993)
organizovanie a zabezpečovanie výmenných gastronomických akcií v ČSFR a v zahraničí
  (od: 30.03.1992 do: 15.06.1993)
propagácia a reklama vlastnej činnosti a služieb poskytovaných na úseku cestovného ruchu
  (od: 30.03.1992 do: 15.06.1993)
zabezpečovanie a organizovanie zimnej a letnej údržby lyžiarskych tratí
  (od: 30.03.1992 do: 15.06.1993)
zmenárenská činnosť
  (od: 16.06.1993 do: 17.10.2006)
ubytovacie služby - hotel ***
  (od: 16.06.1993 do: 17.10.2006)
reštauračné služby a pohostinská činnosť
  (od: 16.06.1993 do: 18.11.2013)
činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 08.03.2011 do: 18.11.2013)
prieskum trhu
  (od: 08.03.2011 do: 18.11.2013)
zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (od: 18.10.2006 do: 18.11.2013)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 18.10.2006 do: 18.11.2013)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 28.12.2001 do: 07.03.2011)
správa nehnuteľností - obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
  (od: 18.10.2006 do: 18.11.2013)
poradenská, konzultačná a vzdelávacia činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 18.10.2006 do: 18.11.2013)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 18.10.2006 do: 18.11.2013)
výroba, dodávka a predaj tepla
  (od: 18.10.2006 do: 18.11.2013)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.10.1999)
predstavenstvo
  (od: 30.03.1992 do: 19.10.1999)
Ing. Jozef Hodek - člen predstavenstva
Pri Suchom Mlyne 3898/26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 01.07.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.2019)
Ing. Igor Rattaj - predseda
Matúšova 4387/19
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 04
Vznik funkcie: 30.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2020)
Čeněk Jílek - člen
Kolmá-Podhůří 498
Vrchlabí 543 03
Česká republika
Vznik funkcie: 29.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2020)
Karol Andrášik - člen
Ivana Krasku 6
Sereď
Vznik funkcie: 29.04.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2005 do: 26.05.2005)
Karol Andrášik - člen
Ivana Krasku 6
Sereď
Vznik funkcie: 29.04.2004 Skončenie funkcie: 25.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2005 do: 26.05.2005)
Karol Andrášik - predseda
Ivana Krasku 6
Sereď
Vznik funkcie: 29.04.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.05.2004 do: 17.01.2005)
Ing. Karol Andrášik - člen
Ivana Krasku 6
Sereď
Vznik funkcie: 29.06.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.2006 do: 18.01.2007)
Ing. Karol Andrášik - člen
Ivana Krasku 6
Sereď
Vznik funkcie: 29.06.2006 Skončenie funkcie: 14.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 18.01.2007)
Štefan Balogh - člen
Moyzesova 37
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1994 do: 07.02.1996)
Štefan Balogh - podpredseda
Moyzesova 37
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.1993 do: 24.11.1994)
Ing. Roman Bánoczay - člen
Liptovská 42
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.12.2001 do: 17.05.2004)
Ing. Roman Bánoczay - člen
Liptovská 42
Bratislava
Skončenie funkcie: 29.04.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.05.2004 do: 17.05.2004)
JUDr. Róbert Bockanič - člen
Lipova 10
Nitra
Vznik funkcie: 14.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2005 do: 26.05.2005)
JUDr. Róbert Bockanič - člen
Lipova 10
Nitra
Vznik funkcie: 14.12.2004 Skončenie funkcie: 25.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2005 do: 26.05.2005)
JUDr. Róbert Bockanič - predseda
Lipova 10
Nitra
Vznik funkcie: 14.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2005 do: 26.04.2005)
Ing. Edita Bukovská - predseda
Ipeľská 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.1996 do: 19.10.1999)
Ing. Andrej Devečka - člen predstavenstva
76
Demänovská Dolina
Vznik funkcie: 14.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 14.03.2012)
Ing. Andrej Devečka - člen predstavenstva
76
Demänovská Dolina
Vznik funkcie: 14.12.2006 Skončenie funkcie: 14.12.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.03.2012 do: 14.03.2012)
Ing. Andrej Devečka - člen predstavenstva
Demänovská Dolina 76
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 22.12.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.03.2012 do: 04.01.2017)
Ing. Andrej Devečka - člen predstavenstva
Demänovská Dolina 76
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 22.12.2011 Skončenie funkcie: 22.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.01.2017 do: 04.01.2017)
Ing. Andrej Devečka - člen predstavenstva
Demänovská Dolina 76
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 22.12.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.01.2017 do: 27.05.2020)
Ing. Andrej Devečka - člen predstavenstva
Demänovská Dolina 76
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 22.12.2016 Skončenie funkcie: 28.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2020 do: 27.05.2020)
JUDr. Ján Droppa - člen
Brezová 487/3
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 01.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2005 do: 17.10.2006)
JUDr. Ján Droppa - člen
Brezová 487/3
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 01.04.2005 Skončenie funkcie: 29.06.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.2006 do: 17.10.2006)
Mgr. Jozef Dučák - člen
Laurinská 18
Bratislava
Vznik funkcie: 28.01.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.2002 do: 26.04.2005)
Mgr. Jozef Dučák - člen
Laurinská 18
Bratislava
Vznik funkcie: 28.01.2002 Skončenie funkcie: 01.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2005 do: 26.04.2005)
Viera Dzurošková - člen
Borbisova 1961/1
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.1992 do: 15.06.1993)
Ing. Branislav Gábriš - podpredseda
Jelenia 3132/2
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 05
Vznik funkcie: 18.03.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.06.2016 do: 27.05.2020)
Ing. Branislav Gábriš - podpredseda
Jelenia 3132/2
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 05
Vznik funkcie: 18.03.2016 Skončenie funkcie: 28.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2020 do: 27.05.2020)
Ing. Branislav Gábriš - podpredseda predstavenstva
Jadrová 3226/5
Bratislava - Ružinov 821 02
Vznik funkcie: 18.02.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.03.2011 do: 06.06.2016)
Ing. Branislav Gábriš - podpredseda predstavenstva
Jadrová 3226/5
Bratislava - Ružinov 821 02
Vznik funkcie: 18.02.2011 Skončenie funkcie: 18.02.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.06.2016 do: 06.06.2016)
Ing. Miloš Halaj - člen
Nová 2919/22
Lieskovec
Skončenie funkcie: 28.01.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.1999 do: 17.04.2002)
Ivan Hanic - člen
Solivarská 4
Bratislava
Vznik funkcie: 29.04.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.05.2004 do: 17.01.2005)
Ivan Hanic - člen
Solivarská 4
Bratislava
Vznik funkcie: 29.04.2004 Skončenie funkcie: 14.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2005 do: 17.01.2005)
Ivan Hanic - člen
Solivarská 4
Bratislava
Vznik funkcie: 01.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2005 do: 17.10.2006)
Ivan Hanic - člen
Solivarská 4
Bratislava
Vznik funkcie: 01.04.2005 Skončenie funkcie: 29.06.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.2006 do: 17.10.2006)
Ivan Hanic - člen
Solivarská 4
Bratislava
Vznik funkcie: 29.06.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.2006 do: 18.01.2007)
Ivan Hanic - člen
Solivarská 4
Bratislava
Vznik funkcie: 29.06.2006 Skončenie funkcie: 14.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 18.01.2007)
Ing. Bohuš Hlavatý - Predseda
Tolstého 1A/3700
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 01.07.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.2019 do: 27.05.2020)
Ing. Bohuš Hlavatý - Predseda
Tolstého 1A/3700
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 01.07.2019 Skončenie funkcie: 29.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2020 do: 27.05.2020)
Ing. Bohuš Hlavatý - predseda
Tolstého 3700/1A
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 29.06.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.07.2009 do: 02.07.2014)
Ing. Bohuš Hlavatý - predseda
Tolstého 3700/1A
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 29.06.2009 Skončenie funkcie: 29.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2014 do: 02.07.2014)
Ing. Bohuš Hlavatý - predseda predstavenstva
Tolstého 3700/1A
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 30.06.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2014 do: 03.09.2019)
Ing. Bohuš Hlavatý - predseda predstavenstva
Tolstého 3700/1A
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 30.06.2014 Skončenie funkcie: 30.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.2019 do: 03.09.2019)
Ing. Jozef Hodek - člen
Palkovičova 218/18
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 29.06.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.07.2009 do: 02.07.2014)
Ing. Jozef Hodek - člen
Palkovičova 218/18
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 29.06.2009 Skončenie funkcie: 29.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2014 do: 02.07.2014)
Ing. Jozef Hodek - člen predstavenstva
Pri Suchom Mlyne 3898/26
Bratislava-Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 30.06.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2014 do: 03.09.2019)
Ing. Jozef Hodek - člen predstavenstva
Pri Suchom Mlyne 3898/26
Bratislava-Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 30.06.2014 Skončenie funkcie: 30.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.2019 do: 03.09.2019)
Ing. Juraj Horváth - člen
Legionárska 1/1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.1996 do: 29.06.1997)
Ing. Vladimír Horváth - člen
Frankelová 29
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1994 do: 07.02.1996)
RNDr. Dušan Hudec - člen
Turnianska 4
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.1996 do: 29.06.1997)
Ing. Anna Húleková - podpredseda
325
Ľubeľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.1992 do: 15.06.1993)
Ing. Miroslav Chyla - člen
ul. Riadok 1964/13
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.1996 do: 29.06.1997)
Ing. Arch. Pavol Jakubec - člen
Nám. M. Benku 15
Bratislava
Vznik funkcie: 25.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2005 do: 04.01.2006)
Ing. Arch. Pavol Jakubec - podpredseda
Nám. M. Benku 15
Bratislava
Vznik funkcie: 25.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.01.2006 do: 17.10.2006)
Ing. Arch. Pavol Jakubec - podpredseda
Nám. M. Benku 15
Bratislava
Vznik funkcie: 25.04.2005 Skončenie funkcie: 29.06.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.2006 do: 17.10.2006)
Ing. Arch. Pavol Jakubec - podpredseda
Nám. M. Benku 15
Bratislava
Vznik funkcie: 29.06.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.2006 do: 18.01.2007)
Ing. Arch. Pavol Jakubec - podpredseda
Nám. M. Benku 15
Bratislava
Vznik funkcie: 29.06.2006 Skončenie funkcie: 14.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 18.01.2007)
Čěněk Jílke - člen
Kolmá-Podhůří 498
Vrchlabí 543 03
Česká republika
Vznik funkcie: 29.04.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2020 do: 03.06.2020)
Ing. Ján Jurčo - člen
442
Východná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1994 do: 07.02.1996)
Ing. Alexander Karaba - člen
Turgenevova 1709/11
Košice
Skončenie funkcie: 28.01.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.10.1997 do: 17.04.2002)
Ing. Ján Kolesár - člen
Iľjušinova 12
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.10.1997 do: 19.10.1999)
Andrej Kollár - člen
Púpavová 10
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.1997 do: 17.04.2002)
Andrej Kollár - predseda
Púpavová 10
Bratislava
Vznik funkcie: 30.06.1997
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.2002 do: 17.05.2004)
Andrej Kollár - predseda
Púpavová 10
Bratislava
Vznik funkcie: 30.06.1997 Skončenie funkcie: 29.04.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.05.2004 do: 17.05.2004)
Andrej Kollár - podpredseda predstavenstva
111
Demänovská Dolina
Vznik funkcie: 14.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 21.07.2008)
Andrej Kollár - podpredseda predstavenstva
111
Demänovská Dolina
Vznik funkcie: 14.12.2006 Skončenie funkcie: 27.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2008 do: 21.07.2008)
Andrej Kollár - predseda
Púpavova 10
Bratislava
Vznik funkcie: 01.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2005 do: 17.10.2006)
Andrej Kollár - predseda
Púpavova 10
Bratislava
Vznik funkcie: 01.04.2005 Skončenie funkcie: 29.06.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.2006 do: 17.10.2006)
Andrej Kollár - predseda
Púpavova 10
Bratislava
Vznik funkcie: 29.06.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.2006 do: 18.01.2007)
Andrej Kollár - predseda
Púpavova 10
Bratislava
Vznik funkcie: 29.06.2006 Skončenie funkcie: 14.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 18.01.2007)
Ing. Martin Kosterec - člen
Družstevná 583/5
Brezová pod Bradlom
Vznik funkcie: 14.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2005 do: 26.04.2005)
Ing. Martin Kosterec - člen
Družstevná 583/5
Brezová pod Bradlom
Vznik funkcie: 14.12.2004 Skončenie funkcie: 01.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2005 do: 26.04.2005)
Ing. Michal Krolák - člen predstavenstva
Horný Smokovec 34
Vysoké Tatry 062 01
Vznik funkcie: 18.02.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.03.2011 do: 06.06.2016)
Ing. Michal Krolák - člen predstavenstva
Horný Smokovec 34
Vysoké Tatry 062 01
Vznik funkcie: 18.02.2011 Skončenie funkcie: 18.02.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.06.2016 do: 06.06.2016)
Prof.JUDr. Mojmír Mamojka, , CSc. - člen
Smolenická 10
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.12.2001 do: 17.05.2004)
Prof.JUDr. Mojmír Mamojka, , CSc. - člen
Smolenická 10
Bratislava
Skončenie funkcie: 29.04.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.05.2004 do: 17.05.2004)
Cyril Neubauer - člen
Scota Wiatura 7
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.1992 do: 15.06.1993)
Ing. František Oravec - člen
Lidické nám. 9
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.1996 do: 19.10.1999)
Ing. Ernest Osuský - člen
Saratovská 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.1996 do: 02.10.1997)
Dušan Pavlík - člen
Dunajská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.1996 do: 02.10.1997)
Ing. Dušan Pavlík - člen
Dunajská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.10.1997 do: 19.10.1999)
Ing. Igor Rataj - člen
Drotárska cesta 6166/94
Bratislava
Vznik funkcie: 29.06.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.2006 do: 18.01.2007)
Ing. Igor Rataj - člen
Drotárska cesta 6166/94
Bratislava
Vznik funkcie: 29.06.2006 Skončenie funkcie: 14.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 18.01.2007)
Ing. Igor Rattaj - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 6166/94
Bratislava
Vznik funkcie: 14.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 23.07.2009)
Ing. Igor Rattaj - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 6166/94
Bratislava
Vznik funkcie: 14.12.2006 Skončenie funkcie: 29.06.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.07.2009 do: 23.07.2009)
JUDr. Ján Sabol - člen
Albrechtova 3104/9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.1996 do: 28.11.1996)
Jozef Slabý - člen
Staré Koliesko
Demänovská Dolina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.1992 do: 24.11.1994)
Ing. Dušan Slavkovský
Štúrova 287/69
Svit 059 21
Vznik funkcie: 01.05.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2015 do: 06.06.2016)
Ing. Dušan Slavkovský
Štúrova 287/69
Svit 059 21
Vznik funkcie: 01.05.2015 Skončenie funkcie: 28.04.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.06.2016 do: 06.06.2016)
Ing. Dušan Slavkovský - člen
Štúrova 287/69
Svit 059 21
Vznik funkcie: 01.05.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.2010 do: 25.06.2015)
Ing. Dušan Slavkovský - člen
Štúrova 287/69
Svit 059 21
Vznik funkcie: 01.05.2010 Skončenie funkcie: 01.05.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2015 do: 25.06.2015)
Ing. Peter Sokol - predseda
Vysoká 4
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.1996 do: 28.11.1996)
Ing. Dušan Strieš - člen
Starohorská 44
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.1997 do: 19.10.1999)
Ing. Ivan Šimko , CSc. - člen
Záhradná 699/37
Vysoká pri Morave
Vznik funkcie: 20.10.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.2002 do: 17.05.2004)
Ing. Ivan Šimko , CSc. - člen
Záhradná 699/37
Vysoká pri Morave
Vznik funkcie: 20.10.1999 Skončenie funkcie: 29.04.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.05.2004 do: 17.05.2004)
Ing. Ivan Šimko , CSc. - predseda
Záhradná 699/37
Vysoká pri Morave
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.1999 do: 17.04.2002)
Ing. Ján Štetka - člen
1 mája 706/8
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.12.1997 do: 17.10.2006)
Ing. Ján Štetka - člen
1 mája 706/8
Liptovský Mikuláš
Skončenie funkcie: 29.06.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.2006 do: 17.10.2006)
Ing. František Štric - podpredseda
Bajzova 27
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1994 do: 07.02.1996)
Ing. František Štric - podpredseda
Bajzova 27
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.1996 do: 02.10.1997)
Ing. František Štric - predseda
Bajzova 27
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.1992 do: 24.11.1994)
Ing. Juraj Tomáš - člen
Kuklovská 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.1993 do: 24.11.1994)
Doc. RNDr. Jozef Trnovec , Csc. - člen
Hrnčiarska 8
Modra
Vznik funkcie: 25.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2005 do: 04.01.2006)
Doc. RNDr. Jozef Trnovec , Csc. - podpredseda
Hrnčiarska 8
Modra
Vznik funkcie: 25.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.01.2006 do: 17.10.2006)
Doc. RNDr. Jozef Trnovec , Csc. - podpredseda
Hrnčiarska 8
Modra
Vznik funkcie: 25.04.2005 Skončenie funkcie: 29.06.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.2006 do: 17.10.2006)
Doc. RNDr. Jozef Trnovec , CSc. - podpredseda
Hrnčiarska 8
Modra
Vznik funkcie: 29.06.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.2006 do: 18.01.2007)
Doc. RNDr. Jozef Trnovec , CSc. - podpredseda
Hrnčiarska 8
Modra
Vznik funkcie: 29.06.2006 Skončenie funkcie: 14.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 18.01.2007)
JUDr. Ľuboš Valach - člen
Vysoká 4
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.1996 do: 28.11.1996)
Ing. Maroš Wirth - člen
Medzilaborecká 21
Bratislava
Vznik funkcie: 14.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2005 do: 26.04.2005)
Ing. Maroš Wirth - člen
Medzilaborecká 21
Bratislava
Vznik funkcie: 14.12.2004 Skončenie funkcie: 01.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2005 do: 26.04.2005)
Ing. Eugen Zádor - predseda
Slávičie údolie 28
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1994 do: 07.02.1996)
JUDr. Peter Zelenay - člen
Prievozská 1313/35
Bratislava - mestská časť Ružinov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.1999 do: 26.04.2005)
JUDr. Peter Zelenay - člen
Prievozská 1313/35
Bratislava - mestská časť Ružinov
Skončenie funkcie: 01.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2005 do: 26.04.2005)
Ing. Milan Zemaník - člen
Ľ. Fullu 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.1999 do: 27.12.2001)
Ing. Aurel Zrubec - podpredseda predstavenstva
Nad hliníkom 15
Šurany
Vznik funkcie: 27.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2008 do: 23.07.2009)
Ing. Aurel Zrubec - podpredseda predstavenstva
Nad hliníkom 15
Šurany
Vznik funkcie: 27.06.2008 Skončenie funkcie: 29.06.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.07.2009 do: 23.07.2009)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti sú vo všetkých veciach oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 19.01.2007)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať spolu predseda predstavenstva s jedným podpredsedom predstavenstva a ďalšie osoby k tomu písomne splnomocnené.
  (od: 05.01.2006 do: 18.01.2007)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva.
  (od: 20.10.1999 do: 04.01.2006)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 30.03.1992 do: 19.10.1999)
Odštepný závod: 
Názov: 
JASNÁ Nízke Tatry, a.s., odštepný závod Lanové dráhy
  (od: 19.01.2005 do: 26.05.2005)
Sídlo: 
Otupné 111
Demänovská Dolina 032 51
  (od: 19.01.2005 do: 26.05.2005)
Vedúci: 
Ing. Ján Štetka
Ul. 1. mája 706/8
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 19.1.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2005 do: 26.05.2005)
Ing. Ján Štetka
Ul. 1. mája 706/8
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 19.1.2005 Skončenie funkcie: 1.4.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2005 do: 26.05.2005)
Predmet činnosti: 
prevádzkovanie lanových dráh
  (od: 19.01.2005 do: 26.05.2005)
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
  (od: 19.01.2005 do: 26.05.2005)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (od: 19.01.2005 do: 26.05.2005)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (od: 19.01.2005 do: 26.05.2005)
 
 
Základné imanie: 
46 950 386 EUR Rozsah splatenia: 46 950 386 EUR
  (od: 22.10.2013)
221 337 534 EUR Rozsah splatenia: 221 337 534 EUR
  (od: 25.03.2010 do: 21.10.2013)
221 534 128,694362 EUR Rozsah splatenia: 221 534 128,694362 EUR
  (od: 24.07.2009 do: 24.03.2010)
33 651 928,694362 EUR Rozsah splatenia: 33 651 928,694362 EUR
  (od: 17.02.2009 do: 23.07.2009)
1 013 798 000 Sk Rozsah splatenia: 1 013 798 000 Sk
  (od: 15.06.2006 do: 16.02.2009)
1 013 798 000 Sk Rozsah splatenia: 953 798 000 Sk
  (od: 05.08.2005 do: 14.06.2006)
758 798 000 Sk Rozsah splatenia: 758 798 000 Sk
  (od: 18.04.2002 do: 04.08.2005)
628 798 000 Sk
  (od: 28.12.2001 do: 17.04.2002)
508 798 000 Sk
  (od: 23.11.1993 do: 27.12.2001)
249 311 000 Sk
  (od: 30.03.1992 do: 15.06.1993)
Akcie: 
Počet: 6707198
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 7 EUR
  (od: 22.10.2013)
Počet: 6707198
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33 EUR
  (od: 25.03.2010 do: 21.10.2013)
Počet: 1013798
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 17.02.2009 do: 24.03.2010)
Počet: 5693400
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33 EUR
  (od: 24.07.2009 do: 24.03.2010)
Počet: 1013798
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 05.08.2005 do: 16.02.2009)
Počet: 758798
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.04.2002 do: 04.08.2005)
Počet: 628798
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.12.2001 do: 17.04.2002)
Počet: 508798
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.12.2000 do: 27.12.2001)
Počet: 508798
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.03.2000 do: 28.12.2000)
Počet: 508798
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.11.1993 do: 13.03.2000)
Počet: 249311
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.06.1993 do: 15.06.1993)
Počet: 241832
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.03.1992 do: 31.05.1993)
Počet: 7479
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.03.1992 do: 31.05.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Pavol Mikušiak
Starojánska 322
Liptovský Ján 032 03
Vznik funkcie: 28.04.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2018)
Adam Tomis
Barvitiova 934/4
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.04.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2019)
Ing. Andrej Devečka
Demänovská Dolina 76
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 29.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2020)
Ing. Bohuš Hlavatý
Tolstého 1A/3700
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 30.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2020)
Ing. František Hodorovský
Vlčkova 1028/41
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 01.07.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2021)
Mgr. Marek Schwarz
Esterházyovcov 713/8
Galanta 924 01
Vznik funkcie: 30.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2021)
Ivan Oško
Hlavná 4/4
Závažná Poruba 032 02
Vznik funkcie: 30.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2021)
Miroslav Roth
Stráne pod Tatrami 47
Mlynčeky 059 76
Vznik funkcie: 30.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2021)
Roman Kudláček
Lichardova 522/9
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 25.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2022)
Ing. Ľudmila Adamcová - člen
Vilova 25
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.1993 do: 24.11.1994)
JUDr. Katarína Bartalská - člen
Hanulova 9
Bratislava
Skončenie funkcie: 08.02.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.12.2001 do: 17.04.2002)
Ing. Patrik Blecharž - popredseda
Homolova 17
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1994 do: 07.02.1996)
Ing. Jozef Cingel - člen
8
Košťany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1994 do: 28.11.1996)
Mgr. Jaroslav Čelechovský - člen
Komárnická 18
Bratislava
Vznik funkcie: 08.02.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.2002 do: 04.08.2005)
Mgr. Jaroslav Čelechovský - člen
Komárnická 18
Bratislava
Vznik funkcie: 08.02.2002 Skončenie funkcie: 07.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 04.08.2005)
Jarmila Červeňová - člen
113
Žiar
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.12.1997 do: 17.10.2006)
Jarmila Červeňová - člen
113
Žiar
Skončenie funkcie: 28.08.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.2006 do: 17.10.2006)
Viera Dzurošková - člen
Borbisova 1961/1
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1994 do: 28.11.1996)
Ing. Helena Feitscherová
Gabčíkova 10
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 07.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 18.01.2007)
Ing. Helena Feitscherová
Gabčíkova 10
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 07.06.2005 Skončenie funkcie: 14.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 18.01.2007)
Ing. František Hodorovský
Haburská 211/20
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Vznik funkcie: 28.04.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.06.2016 do: 07.09.2021)
Ing. František Hodorovský
Haburská 211/20
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Vznik funkcie: 28.04.2016 Skončenie funkcie: 28.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2021 do: 07.09.2021)
Ing. František Hodorovský
Haburská 211/20
Bratislava - Ružinov 821 02
Vznik funkcie: 18.01.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.03.2011 do: 06.06.2016)
Ing. František Hodorovský
Haburská 211/20
Bratislava - Ružinov 821 02
Vznik funkcie: 18.01.2011 Skončenie funkcie: 18.01.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.06.2016 do: 06.06.2016)
JUDr. Vladimír Hudec - podpredseda
Odborárske námestie 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.1999 do: 27.12.2001)
JUDr. Vladimír Hudec - predseda
Odborárske námestie 6
Bratislava
Skončenie funkcie: 08.02.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.12.2001 do: 17.04.2002)
Ing. Marek Jankovič - člen
Varšavská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.1996 do: 19.10.1999)
Ing. Ján Jurčo - člen
442
Východná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.1996 do: 28.11.1996)
Ing. Martin Kampa - člen
Chočská 1529/9
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1994 do: 07.02.1996)
Ing. Ľudovít Kaník - predseda
Akademická 4
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.1999 do: 27.12.2001)
Ing. Jozef Karcol - podpredseda
Obchodná 4
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.1993 do: 24.11.1994)
Ing. Ondrej Kardoš
Pugačevova 12
Humenné
Vznik funkcie: 27.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2008 do: 23.07.2009)
Ing. Ondrej Kardoš
Pugačevova 12
Humenné
Vznik funkcie: 27.06.2008 Skončenie funkcie: 29.06.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.07.2009 do: 23.07.2009)
Ing. Anna Klimčíková - predseda
271
Liptovská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.1992 do: 15.06.1993)
Boris Kollár
Palisády 9
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 30.04.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.2011 do: 19.06.2015)
Boris Kollár
Palisády 9
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 30.04.2011 Skončenie funkcie: 25.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2015 do: 19.06.2015)
Jan Marian Komornicki
Domovina 400/80
Maňa - Veľká Maňa 941 45
Vznik funkcie: 18.01.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.03.2011 do: 21.05.2013)
Jan Marian Komornicki
Domovina 400/80
Maňa - Veľká Maňa 941 45
Vznik funkcie: 18.01.2011 Skončenie funkcie: 27.04.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2013 do: 21.05.2013)
PhDr. Martin Kopecký , MSc,. CFA
Na Šmukýřce 35
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2015 do: 27.05.2020)
PhDr. Martin Kopecký , MSc,. CFA
Na Šmukýřce 35
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.04.2015 Skončenie funkcie: 24.04.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2020 do: 27.05.2020)
Ing. Peter Korvín - člen
Lipského 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.1993 do: 24.11.1994)
Ing. Peter Kubeňa
239
Liptovský Trnovec 032 22
Vznik funkcie: 30.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.07.2012 do: 06.12.2017)
Ing. Peter Kubeňa
239
Liptovský Trnovec 032 22
Vznik funkcie: 30.06.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.12.2017 do: 06.12.2017)
Ing. Peter Kubeňa
239
Liptovský Trnovec 032 22
Vznik funkcie: 04.11.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.12.2017 do: 27.05.2020)
Ing. Peter Kubeňa
239
Liptovský Trnovec 032 22
Vznik funkcie: 04.11.2017 Skončenie funkcie: 31.03.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2020 do: 27.05.2020)
Roman Kudláček
Lichardova 522/9
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 21.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.2012 do: 13.06.2017)
Roman Kudláček
Lichardova 522/9
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 21.04.2012 Skončenie funkcie: 21.04.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2017 do: 13.06.2017)
Ing. Robert Lauko
SNP 74/2
Nová Dubnica
Vznik funkcie: 14.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 21.07.2008)
Ing. Robert Lauko
SNP 74/2
Nová Dubnica
Vznik funkcie: 14.12.2006 Skončenie funkcie: 27.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2008 do: 21.07.2008)
Ing. Robert Lauko - člen
SNP 74/2
Nová Dubnica
Vznik funkcie: 08.02.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.01.2006 do: 18.01.2007)
Ing. Robert Lauko - člen
SNP 74/2
Nová Dubnica
Vznik funkcie: 08.02.2002 Skončenie funkcie: 14.12.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 18.01.2007)
Ing. Robert Lauko - predseda
SNP 74/2
Nová Dubnica
Vznik funkcie: 08.02.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.2002 do: 04.01.2006)
Ing. Eva Markovičová
Tomaškovičova 13
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 07.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 18.01.2007)
Ing. Eva Markovičová
Tomaškovičova 13
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 07.06.2005 Skončenie funkcie: 14.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 18.01.2007)
Pavel Matušov - člen
170
Hontianske Nemce
Skončenie funkcie: 08.02.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.12.2001 do: 17.04.2002)
Ing. Dušan Mičuda - podpredseda
334
Ľubeľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.1992 do: 15.06.1993)
Ing. Pavol Mikušiak
Starojánska 322
Liptovský Ján 032 03
Vznik funkcie: 27.04.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2013 do: 01.06.2018)
Ing. Pavol Mikušiak
Starojánska 322
Liptovský Ján 032 03
Vznik funkcie: 27.04.2013 Skončenie funkcie: 27.04.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2018 do: 01.06.2018)
Akad. arch. Ing. Igor Mrva
Kubranská 235
Trenčín
Vznik funkcie: 14.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 21.07.2008)
Akad. arch. Ing. Igor Mrva
Kubranská 235
Trenčín
Vznik funkcie: 14.12.2006 Skončenie funkcie: 27.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2008 do: 21.07.2008)
Akad.arch. Ing. Igor Mrva
Kubranská 235
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 07.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 18.01.2007)
Akad.arch. Ing. Igor Mrva
Kubranská 235
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 07.06.2005 Skončenie funkcie: 14.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 18.01.2007)
Ing. Peter Nanky - člen
Kernova 11/34
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.1992 do: 15.06.1993)
Ing. Peter Polónyi - predseda
Konopná 101
Tvrdošín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.1996 do: 19.10.1999)
Mgr. Karol Prochotský - člen
L. Dérera 4
Bratislava
Vznik funkcie: 08.02.2002 Skončenie funkcie: 26.09.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.2002 do: 01.12.2003)
Ing. Igor Rattaj
Drotárska cesta 6166/94
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 29.06.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.07.2009 do: 02.07.2014)
Ing. Igor Rattaj
Drotárska cesta 6166/94
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 29.06.2009 Skončenie funkcie: 29.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2014 do: 02.07.2014)
Ing. Igor Rattaj
Drotárska cesta 6166/94
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 30.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2014 do: 25.06.2015)
Ing. Igor Rattaj
Matúšova 4387/19
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 01.07.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.2019 do: 27.05.2020)
Ing. Igor Rattaj
Matúšova 4387/19
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 01.07.2019 Skončenie funkcie: 29.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2020 do: 27.05.2020)
Ing. Igor Rattaj
Matúšova 4387/19
Bratislava-Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 30.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2015 do: 03.09.2019)
Ing. Igor Rattaj
Matúšova 4387/19
Bratislava-Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 30.06.2014 Skončenie funkcie: 30.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.2019 do: 03.09.2019)
Ing. Milan Rehák - popredseda
58
Kostolná - Záriečie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.1996 do: 19.10.1999)
Ing. Patrik Reisel
Palkovičova 585/9
Bánovce nad Bebravou
Vznik funkcie: 27.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.07.2008 do: 07.03.2011)
Ing. Patrik Reisel
Palkovičova 585/9
Bánovce nad Bebravou
Vznik funkcie: 27.06.2008 Skončenie funkcie: 18.01.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.03.2011 do: 07.03.2011)
Mgr. Viera Ritomská - člen
Fatranská 11
Vrútky
Vznik funkcie: 26.09.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.12.2003 do: 04.08.2005)
Mgr. Viera Ritomská - člen
Fatranská 11
Vrútky
Vznik funkcie: 26.09.2003 Skončenie funkcie: 07.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 04.08.2005)
Miroslav Roth
Stráne pod Tatrami 47
Mlynčeky 059 76
Vznik funkcie: 30.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.07.2012 do: 06.12.2017)
Miroslav Roth
Stráne pod Tatrami 47
Mlynčeky 059 76
Vznik funkcie: 30.06.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.12.2017 do: 06.12.2017)
Miroslav Roth
Stráne pod Tatrami 47
Mlynčeky 059 76
Vznik funkcie: 04.11.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.12.2017 do: 07.09.2021)
Miroslav Roth
Stráne pod Tatrami 47
Mlynčeky 059 76
Vznik funkcie: 04.11.2017 Skončenie funkcie: 03.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2021 do: 07.09.2021)
Mgr. Marek Schwarz
Esterházyovcov 713/8
Galanta 924 01
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2021 do: 20.09.2021)
Jozef Slabý - člen
Staré Koliesko 98
Demänovská Dolina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.1996 do: 06.03.2012)
Jozef Slabý - člen
Staré Koliesko 98
Demänovská Dolina
Skončenie funkcie: 28.08.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.03.2012 do: 06.03.2012)
MUDr. Alexander Slafkovský - člen
Petrovičovo nábr. 600/22
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.1999 do: 27.12.2001)
Ing. Peter Slimák - člen
ul. L. Svobodu 2499/64
Poprad
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.1993 do: 24.11.1994)
Ing. Miloš Surovič - predseda
Mládežnícka 32
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.1993 do: 07.02.1996)
Ing. Ján Štetka - člen
ul.l.mája 8
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.1993 do: 24.11.1994)
Ing. Ján Štetka - člen
ul.l.mája 8
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1994 do: 16.12.1997)
Ing. Ján Štetka
1.mája 8
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 04.11.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.12.2017 do: 27.05.2020)
Ing. Ján Štetka
1.mája 8
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 04.11.2017 Skončenie funkcie: 30.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2020 do: 27.05.2020)
Ing. Ján Štetka
1.mája 8
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 30.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.07.2012 do: 06.12.2017)
Ing. Ján Štetka
1.mája 8
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 30.06.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.12.2017 do: 06.12.2017)
Ing. Todor Todorov - člen
Pri starej prachárni 1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.1996 do: 19.10.1999)
Adam Tomis
Zvonkova 3048/2
Praha 10 10 600
Česká republika
Vznik funkcie: 12.04.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2014 do: 18.06.2019)
Adam Tomis
Zvonkova 3048/2
Praha 10 10 600
Česká republika
Vznik funkcie: 12.04.2014 Skončenie funkcie: 12.04.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2019 do: 18.06.2019)
Dagmar Urbanovičová
Za traťou 606/4
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.2006 do: 18.01.2007)
Dagmar Urbanovičová
Za traťou 606/4
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.08.2006 Skončenie funkcie: 14.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007 do: 18.01.2007)
Jiří Uvíra
Národní 416/37
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.01.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.03.2011 do: 07.05.2014)
Jiří Uvíra
Národní 416/37
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.01.2011 Skončenie funkcie: 12.04.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2014 do: 07.05.2014)
JUDr. Marián Vrabko , Csc. - člen
Krásnohorská 13
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.1996 do: 07.10.1996)
JUDr. Gábor Zászlós - člen
Smetanov Háj 288/16
Dunajská Streda
Skončenie funkcie: 08.02.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.1999 do: 17.04.2002)
Ing. Peter Zlejší - člen
Nová 123
Uhorská Ves
Vznik funkcie: 08.02.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.2002 do: 04.08.2005)
Ing. Peter Zlejší - člen
Nová 123
Uhorská Ves
Vznik funkcie: 08.02.2002 Skončenie funkcie: 07.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 04.08.2005)
Roman Kudláček
Lichardova 522/9
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 28.04.2017 Skončenie funkcie: 28.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2022 do: 21.06.2022)
Roman Kudláček
Lichardova 522/9
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 28.04.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2017 do: 21.06.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.3.1992 a rozh. zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade s ustanoveniami zák.č .92/91 Zb.
  (od: 30.03.1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.11. 1992 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 313
  (od: 01.06.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.4.l993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 16.06.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.9.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 23.11.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 8.2.1995 bola schválená zmena stanov
  (od: 08.02.1996)
Valné zhromaždenie, konané dňa 15.03.1996, schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (od: 19.06.1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.7.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 29.11.1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24. 2. 1997 bol schválený Dodatok č. 3 k stanovám.
  (od: 30.06.1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 15. 7. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 03.10.1997)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 17.11.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 17.12.1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.6.1998 bola schválená zmena stanov. Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.11.1998 bola schválená zmena stanov. Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.2.1999 bola schválená zmena stanov. Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.5.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 20.10.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 22,6,2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 29.12.2000)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.6. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 28.12.2001)
Na valnom zhromaždení dňa 8.2.2002 bola schválená zmena stanov. Na valnom zhromaždení dňa 20.3.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 18.04.2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 24.1.2003 bola schválená zmena stanov.
  (od: 24.03.2003)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 25.11.2003 bola schválená zmena stanov.
  (od: 23.02.2004)
Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., konanom dňa 22.04.2010 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s., so sídlom Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 31 396 216 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťou, ku dňu 01.05.2010, a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s. na obchodnú spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s.. Obchodná spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s..
  (od: 19.05.2010)
Predstavenstvo obchodnej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. dňa 06.03.2013 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnými spoločnosťami Tatry mountain resorts services, a.s., so sídlom Tatranská Lomnica 41, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 44 317 051; GRANDHOTEL PRAHA a.s., so sídlom Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36 452 173 a Interhouse Tatry s.r.o., so sídlom Grandhotel Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 36 699 233 ako zrušovanými a zanikajúcimi spoločnosťami a o prechode imania zrušených obchodných spoločností Tatry mountain resorts services, a.s., GRANDHOTEL PRAHA a.s. a Interhouse Tatry s.r.o. na nástupnícku obchodnú spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. Obchodná spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich obchodných spoločností Tatry mountain resorts services, a.s., GRANDHOTEL PRAHA a.s. a Interhouse Tatry s.r.o.
  (od: 01.05.2013)
V súlade so zápisnicou zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636 došlo k schváleniu zlúčenia spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou 1. Tatranská, akciová spoločnosť, K vodopádom 4051, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 31 395 783 ako zanikajúcou spoločnosťou a k prechodu imania zanikajúcej spoločnosti 1. Tatranská, akciová spoločnosť na obchodnú spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. . Obchodná spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti 1. Tatranská, akciová spoločnosť..
  (od: 01.11.2020)
Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Tatra mountain resorts, a.s., konanom dňa 22.04.2010 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Tatra mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Tatranské lanové dráhy, a.s., so sídlom Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 31 396 216 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťou, ku dňu 01.05.2010, a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s. na obchodnú spoločnosť Tatra mountain resorts, a.s.. Obchodná spoločnosť Tatra mountain resorts, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s..
  (od: 01.05.2010 do: 18.05.2010)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.05.2010)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
1. Tatranská, akciová spoločnosť
K vodopádom 4051
Štrba 059 85
  (od: 01.11.2020)
GRANDHOTEL PRAHA a.s.
Tatranská Lomnica 8
Vysoké Tatry 059 60
  (od: 01.05.2013)
Interhouse Tatry s.r.o.
Grandhotel Starý Smokovec 38
Vysoké Tatry 062 01
  (od: 01.05.2013)
Tatranské lanové dráhy, a.s.
Tatranská Lomnica 7
Vysoké Tatry 059 60
  (od: 01.05.2010)
Tatry mountain resorts services, a.s.
Tatranská Lomnica 41
Vysoké Tatry 059 60
  (od: 01.05.2013)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Dňa 27.09.2021 bola uzatvorená Zmluva o predaji časti podniku medzi spoločnosťou Tatry moutain resorts, a.s., ako predávajúcim a spoločnosťou GOPASS, a.s., ako kupujúcim. Zmluva o predaji časti podniku nadobudla účinnosť dňa 01.11.2021
  (od: 01.11.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022
Dátum výpisu:  13.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)