Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  104/N

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Zemianska Olča
  (od: 09.04.1992 do: 01.05.1995)
Sídlo: 
Kolárovská 786
Zemianska Olča 946 14
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
Zemianska Olča 946 14
  (od: 09.04.1992 do: 28.06.1993)
IČO: 
31 411 134
  (od: 09.04.1992)
Deň zápisu: 
09.04.1992
  (od: 09.04.1992)
Deň výmazu: 
02.05.1995
  (od: 02.05.1995)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 09.04.1992)
Predmet činnosti: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 09.04.1992 do: 28.06.1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (od: 09.04.1992 do: 28.06.1993)
obchodná činnosť, do ktorej patrí nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov, nákup a predaj poľnohospodárskej techniky a ďalších potrieb poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, zahranično-obchodná činnosť, prenájom výrobných prostriedkov, poskytovanie služieb pre podniky, občanov a členom
  (od: 09.04.1992 do: 28.06.1993)
nepoľnohospodárska činnosť
  (od: 09.04.1992 do: 28.06.1993)
hlavným predmetom činnosti družstva je poľnohospodárska výroba, ktorá zahŕňa v sebe aj iné činnosti, pokiaľ prispievajú k zvyšovaniu intenzity a efektívnosti poľnohospodárskej veľkovýroby a zabezpečujú plynulosť prevádzky a plné využitie pracovných síl družstva
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
za prekročenie hlavného predmetu činnosti sa nepovažuje poskytovanie prác a služieb pre iné organizácie alebo občanov, pokiaľ sa vykonávajú príležitostne, ojedinele a krátkodobe
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
v záujme celoročného zamestnania členov, využitia výrobných prostriedkov, vlastných a miestnych materiálových zdrojov, ako aj na zabezpečenie spoločensky prospešnej výroby a služieb družstvo vykonáva:
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
spracováva poľnohospodárske suroviny a vyrába z nich potravinárske výrobky:
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
pestovanie hríbov /hliva ustricová/
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
mäso /domáce zakáľačky/ pre spoloč. stravovanie
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
vyrába víno z vlastnej produkcie hrozna /pre vlastnú vnútropodnikovú potrebu/
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
vyrába výrobky slúžiace potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výroby:
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
výroba úsuškov /sušená kŕmná múčka/
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
výroba tvarovaných krmív
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
poskytuje práce a služby pre členov družstva a občanov
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
predáva vlastný vyrobený tovar:
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
mäsové prebytky z domácich zakáľačiek /masť, slanina, oškvarky, klobásy/
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
hríby /hliva ustricová/
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
sadenice zeleninárskych výpestkov /planty a rôznu zeleninu/
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
ovocie a hrozno
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
iná hospodárska činnosť:
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
výroba kovových výrobkov
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
Ladislav Both - člen
Jókaiho 653
Zemianska Olča
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
Ing. Jozef Csémi - predseda
Komárňanská 790
Zemianska Olča
  (od: 09.04.1992 do: 01.05.1995)
Ján Czirók - člen
Dlhý dvor 853
Zemianska Olča
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
Július Iván - člen
Mierova 310
Zemianska Olča
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
Július Laky - člen
Železničná 194
Zemianska Olča
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
Ing. Tibor Laky - podpredseda
Hlavná 551
Zemianska Olča
  (od: 09.04.1992 do: 01.05.1995)
Ján Magyar - člen
Gottwaldova 204
Zemianska Olča
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
Vincent Pálfy - člen
Komárňanská 675
Zemianska Olča
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
Koloman Szalai - člen
Gottwaldova 214
Zemianska Olča
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší člen predstavenstava.
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 09.04.1992 do: 28.06.1993)
Zapisované základné imanie: 
7 360 000 Sk
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
Základný členský vklad: 
20 000 Sk
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na členskej schôdzi družstva bolo dňa 31.03.1995 rozhodnuté o zrušení družstva bez likvidácie podľa § 69 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a jeho premene na MEGART, a.s. so sídlom Kolárovská 786, Zemianska Olča. Na akciovú spoločnosť prechádzajú všetky práva a záväzky aj neznáme, zaniknutého družstva. Z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. Dr 1701/P v y m a z u j e s a dňom 02.05.1995 Poľnohospodárske družstvo Zemianska Olča so sídlom Kolárovská 786, Zemianska Olča, IČO: 31 411 134. Stary spis: Dr 213
  (od: 02.05.1995)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 17.12.1991 podľa zák.č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve, vzniklo rozdelením Poľnohosp. družstva Zem.Olča. V súlade s ustanovením §ú 765 ods. 2 Zák.č. 513/91 Zb. boli stanovy družstva prispôsobené úprave tohto zákona. Stary spis: Dr 213
  (od: 29.06.1993 do: 01.05.1995)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 17.12.1991 podľa zák.č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve, vzniklo rozdelením Poľnohosp. družstva Zem.Olča. Dôsledky neplnenia členských povinností týkajúcich sa len majetkovej účasti upravuje príslušné ustanovenia týchto stanov. Pri porušení pracovných povinností: -člen nahradí družstvu škodu, ktorú mu spôsobí, v rozsahu a podmienok určených Zákonníkom práce (§ 179 Zák.práce) -družstvo prevedie člena na menej výhodnú prácu na dobu neurčitú Ak člen nezaplatí náhradu škody podľa ods.2 (písm.a) v hotovosti, zrazí družstvo náhradu z odmeny člena a to v prípade potreby v primeraných splátkach. Na zrážky z odmeny podľa predchádzajúcej vety sa vyžaduje osobitná dohoda. Náhradu škody podľa ods.2 (písm.a), ak je to odôvodnené povahou alebo obtiažnosťou určebia jej výšky, možno určiť paušálnou sumou, prípady, kedy sa uplatní paušálna náhrada a jej výšku určí pracovný poriadok alebo predstavenstvo. Stary spis: Dr 213
  (od: 09.04.1992 do: 28.06.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  25.11.2022
Dátum výpisu:  29.11.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)