Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  10091/R

Business name of the organisational unit: 
V.A.P.K., s.r.o. organizačná zložka zahraničnej osoby
  (from: 11/28/2002)
Registered seat of organisational unit: 
Tatranská 304
Považská Bystrica 017 01
  (from: 11/28/2002)
Identification number (IČO): 
36 131 580
  (from: 04/22/2016)
Date of entry: 
11/28/2002
  (from: 11/28/2002)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 11/28/2002)
Objects of the company: 
klampiarstvo
  (from: 11/28/2002)
zámočníctvo
  (from: 11/28/2002)
obrábanie kovov
  (from: 11/28/2002)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/28/2002)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/28/2002)
Head of organisational unit: 
Dana Figurová
Lánska 961/58
Považská Bystrica 017 01
From: 04/01/2004
  (from: 06/30/2017)
Acting in the name of the company: 
Vo veciach organizačnej zložky koná a za ňu podpisuje jej vedúci samostatne.
  (from: 11/28/2002)
Other legal facts: 
Organizačná zložka bola vytvorená rozhodnutím zakladateľa zo dňa 06.08.2002 v súlade s § 21 a nasl. zákoná č. 513/1991 Zb. Živnostenský list vydaný Okresným úradom v Považskej Bystrici, odbor živnostenského podnikania sp. č. Žo - 2002/21419/00002 ZO1 zo dňa 01.10.2002.
  (from: 11/28/2002)
Foreign person: 
Business name: V.A.P.K., s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne oddiel C, vložka 18033
Identification number (IČO): 60 737 751
Registered seat:
Pustiměř 709
Okres Vyškov 683 21
Česká republika
Register and Registration number:
  (from: 11/28/2002)
Date of updating data in databases:  10/14/2021
Date of extract :  10/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person