Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  94/L

Business name: 
VURAL a.s.
  (from: 04/28/1992)
Registered seat: 
Alexandra Rudnaya 23
Žilina 010 01
  (from: 11/10/2011)
Identification number (IČO): 
31 562 493
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Objects of the company: 
výskum a vývoj v oblasti strojárenstva
  (from: 12/01/1993)
oprava, údržba, montáž v oblasti strojárenstva
  (from: 12/01/1993)
poradenské služby v oblasti strojárenstva
  (from: 12/01/1993)
obchodná činnosť v odvetví strojárst., elektr., dopr. zariad.
  (from: 12/01/1993)
maloob. predaj stroj. elektrot. tov., potrav. a zmiešaného tovaru
  (from: 12/01/1993)
prenájom nehnuteľností
  (from: 12/01/1993)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 12/01/1993)
výroba účelových výrobkov strojov, zariadení a liniek
  (from: 12/01/1993)
projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
  (from: 12/01/1993)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 12/01/1993)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 12/01/1993)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autorom
  (from: 12/01/1993)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/01/1993)
aplikácia automatizovaných systémov riadenia
  (from: 12/01/1993)
oprava a údržba na elektr. zariad. do 1000V v obj. tr. A
  (from: 12/01/1993)
projektovanie elektrických zariadení do 1000V
  (from: 12/01/1993)
výroba náradia, nástrojov a strojných komponentov
  (from: 12/01/1993)
výroba plastových komponentov
  (from: 12/01/1993)
závodné stravovanie
  (from: 07/10/1996)
bufety
  (from: 07/10/1996)
podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
  (from: 07/10/1996)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 10/31/2002)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s výnimkou nebezpečných odpadov
  (from: 10/31/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/16/1997)
Ing. Jaroslav Žiačik - Chairman of the Board of Directors
Lietava 142
Lietava 013 18
From: 05/28/2022
  (from: 06/23/2022)
Ing. Jozef Šoška - Member of the Board of Directors
814
Višňové 013 23
From: 05/28/2022
  (from: 06/23/2022)
Jakub Koreň - Member of the Board of Directors
Cementárenská 100/63
Lietavská Lúčka 013 11
From: 05/28/2022
  (from: 06/23/2022)
Ing. Branislav Benke - Vice-chairman of the Board of Directors
Ružová 1638/38
Žilina 010 01
From: 05/28/2022
  (from: 06/23/2022)
Mgr. Rastislav Mirek - Member of the Board of Directors
Hečková 2534/32
Žilina 010 01
From: 05/28/2022
  (from: 06/23/2022)
Mgr. Alexandra Koreňová - Member of the Board of Directors
Marček 42
Svederník 013 32
From: 05/28/2022
  (from: 06/23/2022)
Acting in the name of the company: 
Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, pripoja svoj podpis : - predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva - predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva - podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva
  (from: 01/22/2021)
Capital: 
2 120 019,2 EUR Paid up: 2 120 019,2 EUR
  (from: 06/30/2009)
Shares: 
Number of shares: 63856
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcia na meno je prevoditeľná vyplnením rubopisu a odovzdaním po udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti podľa čl. VII. Stanov.
  (from: 06/30/2009)
Supervisory board: 
Ing. Dušan Tunega - člen
Do Parku 18
Žilina - Budatín
  (from: 05/21/2022)
JUDr. Alžbeta Skočdopolová - člen
Komenského 2628/32
Žilina 010 01
From: 09/10/2010
  (from: 10/12/2010)
Janka Hrabovská - predseda
Pod Hôrkou 1710/1
Žilina 010 01
From: 09/10/2010
  (from: 10/12/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zaklad. zmluvou zo dňa 23.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č.513/91 Zb., §§ 172 a 175 upísaním akcií a prijatím stanov v súlade so zák.č. 92/91 Zb. Starý spis: Sa 394
  (from: 04/28/1992)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/18/1993)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 28.6.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/17/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa ll.2.l993 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.6.l993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/01/1993)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 17.05.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/10/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28. 6. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/16/1997)
Na valnom zhromaždení dňa 21.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/02/2000)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 28.6.2002 bolo schválené úplné znenie Stanov.
  (from: 10/31/2002)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person