Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  94/L

Obchodné meno: 
VURAL a.s.
  (od: 28.04.1992)
Sídlo: 
Alexandra Rudnaya 23
Žilina 010 01
  (od: 10.11.2011)
Alexandra Rudnaya 21
Žilina 010 72
  (od: 28.04.1992 do: 09.11.2011)
IČO: 
31 562 493
  (od: 28.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 28.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.04.1992)
Predmet činnosti: 
výskum a vývoj v oblasti strojárenstva
  (od: 01.12.1993)
oprava, údržba, montáž v oblasti strojárenstva
  (od: 01.12.1993)
poradenské služby v oblasti strojárenstva
  (od: 01.12.1993)
obchodná činnosť v odvetví strojárst., elektr., dopr. zariad.
  (od: 01.12.1993)
maloob. predaj stroj. elektrot. tov., potrav. a zmiešaného tovaru
  (od: 01.12.1993)
prenájom nehnuteľností
  (od: 01.12.1993)
prenájom strojov a zariadení
  (od: 01.12.1993)
výroba účelových výrobkov strojov, zariadení a liniek
  (od: 01.12.1993)
projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
  (od: 01.12.1993)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 01.12.1993)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 01.12.1993)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autorom
  (od: 01.12.1993)
automatizované spracovanie dát
  (od: 01.12.1993)
aplikácia automatizovaných systémov riadenia
  (od: 01.12.1993)
oprava a údržba na elektr. zariad. do 1000V v obj. tr. A
  (od: 01.12.1993)
projektovanie elektrických zariadení do 1000V
  (od: 01.12.1993)
výroba náradia, nástrojov a strojných komponentov
  (od: 01.12.1993)
výroba plastových komponentov
  (od: 01.12.1993)
závodné stravovanie
  (od: 10.07.1996)
bufety
  (od: 10.07.1996)
podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
  (od: 10.07.1996)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 31.10.2002)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s výnimkou nebezpečných odpadov
  (od: 31.10.2002)
výskum a vývoj: * strojárenských technológií * technologických procesov
  (od: 28.04.1992 do: 30.11.1993)
výskum, vývoj, výroba a odbyt: * špeciálnych výrobných strojov, zariadení a liniek * náradia, nástrojov a špeciálnych komponentov
  (od: 28.04.1992 do: 30.11.1993)
vývoj a aplikácia ASR
  (od: 28.04.1992 do: 30.11.1993)
technické a poradenské služby
  (od: 28.04.1992 do: 30.11.1993)
projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
  (od: 28.04.1992 do: 30.11.1993)
obchodná činnosť v odvetví strojárstva a elektrotechniky, investičných celkov, automatizovaného spracovania dát, dopravných zariadení a mechanizmov
  (od: 28.04.1992 do: 30.11.1993)
maloobchodný predaj
  (od: 28.04.1992 do: 30.11.1993)
zahraničnoobchodná činnosť mimo vývozov a dovozov vecí a ďalších činností na vykonávanie, ktorých sa vyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti podľa príslušných právnych predpisov
  (od: 28.04.1992 do: 30.11.1993)
revízia elektrických zariadení do 1000, blesk., v obj. tr. A
  (od: 01.12.1993 do: 08.03.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.10.1997)
predstavenstvo
  (od: 18.06.1993 do: 15.10.1997)
predstavenstvo
  (od: 28.04.1992 do: 17.06.1993)
Ing. Jaroslav Žiačik - Predseda predstavenstva
Lietava 142
Lietava 013 18
Vznik funkcie: 28.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2022)
Ing. Jozef Šoška - Člen predstavenstva
814
Višňové 013 23
Vznik funkcie: 28.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2022)
Jakub Koreň - Člen predstavenstva
Cementárenská 100/63
Lietavská Lúčka 013 11
Vznik funkcie: 28.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2022)
Ing. Branislav Benke - Podpredseda predstavenstva
Ružová 1638/38
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 28.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2022)
Mgr. Rastislav Mirek - Člen predstavenstva
Hečková 2534/32
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 28.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2022)
Mgr. Alexandra Koreňová - Člen predstavenstva
Marček 42
Svederník 013 32
Vznik funkcie: 28.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2022)
Ing. Miroslav Bado , CSc. - člen
Fatranská 15
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.1994 do: 09.07.1996)
Ing. Miroslav Bado , CSc. - člen
Fatranská 15
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.1996 do: 30.08.2006)
Ing. Miroslav Bado , CSc. - člen
Fatranská 15
Žilina
Skončenie funkcie: 21.07.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.08.2006 do: 30.08.2006)
Ing. Miroslav Bado , CSc. - člen
M. Šinského 697/2
Žilina
Vznik funkcie: 21.07.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.08.2006 do: 11.10.2010)
Ing. Miroslav Bado , CSc. - člen
M. Šinského 697/2
Žilina
Vznik funkcie: 21.07.2006 Skončenie funkcie: 10.09.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.2010 do: 11.10.2010)
Ing. Vladimír Benke , CSc. - člen
Lichardova 2804/21
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 10.09.2010
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.2010 do: 28.06.2018)
Ing. Vladimír Benke , CSc. - člen
Lichardova 2804/21
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 10.09.2010 Skončenie funkcie: 10.01.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2018 do: 28.06.2018)
Ing. Milan H r u b j a k - člen
Predmestská 50
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 16.11.1993)
Ing. Marián Januš - podpredseda
Pribinova 15
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.1993 do: 23.10.1994)
Ing. Ladislav K o r e ň - člen
Platanova 18
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 23.10.1994)
Ing. Ladislav K o r e ň - podpredseda
Cementárenská 63
Lietavská Lúčka
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.1994 do: 09.07.1996)
Ing. Ladislav K o r e ň - podpredseda
Cementárenská 63
Lietavská Lúčka
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.1996 do: 30.08.2006)
Ing. Ladislav K o r e ň - podpredseda
Cementárenská 63
Lietavská Lúčka
Skončenie funkcie: 21.07.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.08.2006 do: 30.08.2006)
Ing. Ladislav Koreň - člen
Marček 42
Svederník
Vznik funkcie: 21.07.2006
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.08.2006 do: 28.06.2018)
Ing. Ladislav Koreň - člen
Marček 42
Svederník
Vznik funkcie: 21.07.2006 Skončenie funkcie: 01.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2018 do: 28.06.2018)
Ing. Slavoj M i r e k - predseda
Hečkova 32
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 09.07.1996)
Ing. Slavoj M i r e k - predseda
Hečkova 32
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.1996 do: 30.08.2006)
Ing. Slavoj M i r e k - predseda
Hečkova 32
Žilina
Skončenie funkcie: 21.07.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.08.2006 do: 30.08.2006)
Ing. Slavoj Mirek - predseda
Hečkova 2534/32
Žilina
Vznik funkcie: 21.07.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.08.2006 do: 11.10.2010)
Ing. Slavoj Mirek - predseda
Hečkova 2534/32
Žilina
Vznik funkcie: 21.07.2006 Skončenie funkcie: 10.09.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.2010 do: 11.10.2010)
Ing. Slavoj Mirek - predseda
Hečkova 2534/32
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 10.09.2010
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.2010 do: 28.06.2018)
Ing. Slavoj Mirek - predseda
Hečkova 2534/32
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 10.09.2010 Skončenie funkcie: 01.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2018 do: 28.06.2018)
Ing. Ivan P o n e c - podpredseda
Novomestkého 10
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 16.11.1993)
Ing. Ľubomír S k o r k a - člen
Jaseňova 16
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 16.11.1993)
Ing. Jaroslav Žiačik - člen
Lietava 142
Lietava 013 18
Vznik funkcie: 01.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2018 do: 21.01.2021)
Ing. Jaroslav Žiačik - člen
Lietava 142
Lietava 013 18
Vznik funkcie: 01.06.2018 Skončenie funkcie: 27.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.01.2021 do: 21.01.2021)
Ing. Jaroslav Žiačik - člen
Lietava 142
Lietava 013 18
Vznik funkcie: 10.09.2010
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.2010 do: 28.06.2018)
Ing. Jaroslav Žiačik - člen
Lietava 142
Lietava 013 18
Vznik funkcie: 10.09.2010 Skončenie funkcie: 01.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2018 do: 28.06.2018)
Ing. Branislav Benke - člen
Ružová 1638/38
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.06.2018 Skončenie funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2022 do: 22.06.2022)
Ing. Slavoj Mirek - predseda
Hečkova 2534/32
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.06.2018 Skončenie funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2022 do: 22.06.2022)
Mgr. Alexandra Koreňová - člen
Marček 42
Svederník 013 32
Vznik funkcie: 01.06.2018 Skončenie funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2022 do: 22.06.2022)
Ing. Jozef Šoška - Člen predstavenstva
814
Višňové 013 23
Vznik funkcie: 27.11.2020 Skončenie funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2022 do: 22.06.2022)
Ing. Jozef Šoška - Člen predstavenstva
814
Višňové 013 23
Vznik funkcie: 27.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.01.2021 do: 22.06.2022)
Ing. Jaroslav Žiačik - Podpredseda predstavenstva
Lietava 142
Lietava 013 18
Vznik funkcie: 27.11.2020 Skončenie funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2022 do: 22.06.2022)
Ing. Jaroslav Žiačik - Podpredseda predstavenstva
Lietava 142
Lietava 013 18
Vznik funkcie: 27.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.01.2021 do: 22.06.2022)
Ing. Branislav Benke - člen
Ružová 1638/38
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2018 do: 22.06.2022)
Ing. Slavoj Mirek - predseda
Hečkova 2534/32
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2018 do: 22.06.2022)
Mgr. Alexandra Koreňová - člen
Marček 42
Svederník 013 32
Vznik funkcie: 01.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2018 do: 22.06.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, pripoja svoj podpis : - predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva - predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva - podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva
  (od: 22.01.2021)
Oprávnenie konať za spoločnosť majú všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Prokurista podpisuje za spoločnosť spolu s jedným členom predstavenstva.
  (od: 29.06.2018 do: 21.01.2021)
Oprávnenie konať za spoločnosť majú všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Prokurista podpisuje za spoločnosť spolu s jedným členom predstavenstva.
  (od: 16.10.1997 do: 28.06.2018)
Spoločnosť zastupujú všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 18.06.1993 do: 15.10.1997)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 28.04.1992 do: 17.06.1993)
Prokúra: 
Ing. Jaroslav Žiačik
142
Lietava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2007 do: 11.10.2010)
Ing. Jaroslav Žiačik
142
Lietava
Skončenie funkcie: 10.09.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.2010 do: 11.10.2010)
Ing. Jaroslav Žiačik
Petzvalova 77
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.1997 do: 16.11.2007)
Základné imanie: 
2 120 019,2 EUR Rozsah splatenia: 2 120 019,2 EUR
  (od: 30.06.2009)
63 856 000 Sk Rozsah splatenia: 63 856 000 Sk
  (od: 17.11.2007 do: 29.06.2009)
76 627 000 Sk Rozsah splatenia: 76 627 000 Sk
  (od: 31.10.2002 do: 16.11.2007)
76 627 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 30.10.2002)
Akcie: 
Počet: 63856
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcia na meno je prevoditeľná vyplnením rubopisu a odovzdaním po udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti podľa čl. VII. Stanov.
  (od: 30.06.2009)
Počet: 63856
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcia na meno je prevoditeľná vyplnením rubopisu a odovzdaním po udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti podľa čl. VII. Stanov.
  (od: 17.11.2007 do: 29.06.2009)
Počet: 76627
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.01.2007 do: 16.11.2007)
Počet: 76627
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 02.02.2000 do: 25.01.2007)
Počet: 76627
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 10.07.1996 do: 01.02.2000)
Počet: 76627
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.06.1993 do: 09.07.1996)
Počet: 74328
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 17.06.1993)
Počet: 2299
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 17.06.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Dušan Tunega - člen
Do Parku 18
Žilina - Budatín
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.2022)
JUDr. Alžbeta Skočdopolová - člen
Komenského 2628/32
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 10.09.2010
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.2010)
Janka Hrabovská - predseda
Pod Hôrkou 1710/1
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 10.09.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.2010)
Ing. Anna Beláková - člen
1
Udiča
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.1995 do: 09.07.1996)
Ing. Vladimír Benke - člen
Lichardova 21
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.1996 do: 05.09.2000)
Ing. Vladimír Benke - predseda
Lichardova 21
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.09.2000 do: 11.10.2010)
Ing. Vladimír Benke - predseda
Lichardova 21
Žilina
Skončenie funkcie: 10.09.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.2010 do: 11.10.2010)
Ing. Vladimír Benke , CSc. - člen
Lichardova 21
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.1993 do: 09.07.1996)
Ing. Ján Hlavajčík - člen
Na Šefranici 21
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.1996 do: 11.10.2010)
Ing. Ján Hlavajčík - člen
Na Šefranici 21
Žilina
Skončenie funkcie: 10.09.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.2010 do: 11.10.2010)
Ing. Pavol Ľupták - podpredseda
Partizánska 379/83
Turčianske Teplice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.1993 do: 09.07.1996)
Ing. Alena M i k u š o v á - člen
Platanova 18
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 16.11.1993)
Ing. Alena M i k u š o v á - podpredseda
Platanova 18
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 16.11.1993)
Ing. Gabriel P e t ö c z - člen
Hanulova 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 11.10.1995)
Ing. Gabriel P e t ö c z - člen
Mraziarenská 1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.1995 do: 09.07.1996)
Ing. Ivan Ponec - predseda
Novomeského 10
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.1993 do: 09.07.1996)
Ing. Ivan Ponec - predseda
Novomeského 10
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.1996 do: 05.09.2000)
Ing. Milan V a ň k o , CSc. - predseda
Kuzmányho 923/24-4
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.1992 do: 16.11.1993)
Ing. Ľubomír Záboj - člen
Lánska 926/3-18
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.1993 do: 11.10.1995)
Ing. Dušan Tunega - člen
Do Parku 18
Žilina - Budatín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.09.2000 do: 20.05.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zaklad. zmluvou zo dňa 23.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č.513/91 Zb., §§ 172 a 175 upísaním akcií a prijatím stanov v súlade so zák.č. 92/91 Zb. Starý spis: Sa 394
  (od: 28.04.1992)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 18.06.1993)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 28.6.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 17.11.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa ll.2.l993 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.6.l993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 01.12.1993)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 17.05.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.07.1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28. 6. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 16.10.1997)
Na valnom zhromaždení dňa 21.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 02.02.2000)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 28.6.2002 bolo schválené úplné znenie Stanov.
  (od: 31.10.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  04.07.2022
Dátum výpisu:  06.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)