Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  103/L

Obchodné meno: 
Turčianske pekárne a cukrárne a.s.
  (od: 29.04.1992)
Sídlo: 
Kollárova 83
Martin 036 01
  (od: 29.04.1992)
IČO: 
31 562 868
  (od: 29.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 29.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.04.1992)
Predmet činnosti: 
výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
  (od: 20.09.1993)
maloobchod a distribúcia s chlebom a cukrárskými výrobkami
  (od: 20.09.1993)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 20.09.1993)
veľkoobchod s potravinárskym tovarom
  (od: 20.09.1993)
údržba a opravy dvojstopých motorových vozidiel
  (od: 20.09.1993)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (od: 20.09.1993)
výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov a nákup poľnohospodárskych produktov
  (od: 29.04.1992 do: 19.09.1993)
odbyt a predaj vlastných výrobkov a doplnkového sortimentu
  (od: 29.04.1992 do: 19.09.1993)
poradensko konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v obore podnikania
  (od: 29.04.1992 do: 19.09.1993)
autodoprava pre vlastnú potrebu, oprávarenská a údržbárska činnosť
  (od: 29.04.1992 do: 19.09.1993)
zahranično-obchodná činnosť s výnimkou vecí na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných právnych predpisov
  (od: 29.04.1992 do: 19.09.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 04.08.1998)
predstavenstvo
  (od: 20.11.1995 do: 03.08.1998)
predstavenstvo
  (od: 29.04.1992 do: 19.11.1995)
Ing. Milan Majerník - člen
Vážska 11
Piešťany
  (od: 20.11.1995)
Ing. Dušan Miklis - člen
Vodárenská 23
Piešťany
  (od: 20.11.1995)
Ing. Helena Magvašiová - člen
Cesta k lesu 1
Martin
  (od: 01.08.2000)
Ivan Brozman - predseda
41
Benice
  (od: 20.09.1993 do: 22.10.1996)
Ivan Brozman - predseda
41
Benice
  (od: 23.10.1996 do: 10.02.1998)
Daniela G o l d b e r g e r o v á - člen
Východná 3
Martin
  (od: 29.04.1992 do: 19.09.1993)
Igor K o s t e l n ý - člen
Uzlovská 10/22
Martin
  (od: 29.04.1992 do: 19.09.1993)
Ing. Marta Kuricová - člen
Severná 1
Martin
  (od: 20.09.1993 do: 19.11.1995)
Ján M i k u š - člen
A. Hlinku 16
Vrútky
  (od: 29.04.1992 do: 19.09.1993)
Ing. Eduard M i š k u f - podpredseda
Björnsonova 31
Martin
  (od: 29.04.1992 do: 09.06.1992)
Ing. Eduard M i š k u f - predseda
Björnsonova 31
Martin
  (od: 10.06.1992 do: 19.09.1993)
Ing. Zora P a u l í n y o v á - člen
Palackého 7
Vrútky
  (od: 10.06.1992 do: 19.09.1993)
Ing. Zora P a u l í n y o v á - predseda
Palackého 7
Vrútky
  (od: 29.04.1992 do: 09.06.1992)
Ladislav P e t r á s e k - člen
Belá 396
Belá pri Martine
  (od: 29.04.1992 do: 19.09.1993)
Ľubica Sirotná - člen
J.Mazúra 10
Martin
  (od: 20.09.1993 do: 19.11.1995)
Ing. Vojtech Szemes , CSC. - predseda
Húščavova 1
Bratislava
Skončenie funkcie: 25.11.2019
  (od: 28.10.2020 do: 27.10.2020)
Ing. Vojtech Szemes , CSC. - predseda
Húščavova 1
Bratislava
  (od: 11.02.1998 do: 27.10.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 04.08.1998)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy troch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 20.11.1995 do: 03.08.1998)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 29.04.1992 do: 19.11.1995)
Základné imanie: 
21 449 000 Sk
  (od: 29.04.1992)
Akcie: 
Počet: 21449
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.08.2000)
Počet: 21449
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.06.1993 do: 31.07.2000)
Počet: 20805
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 15.06.1993)
Počet: 644
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 15.06.1993)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 18.9.2006
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. 39-24K 158/01-626 zo dňa 09.08.2006 súd zrušil konkurz po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavil JUDr.Tatianu Šumichrastovú , advokátku, Galandova 2/51, Martin funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 04.11.2006)
Dozorná rada: 
JUDr.PhDr .Zdenko Maderič - predseda
Tichá 30
Bratislava
  (od: 11.02.1998)
Ing Peter Michalec - člen
Vážska 3564/15
Piešťany
  (od: 11.02.1998)
Viera Zahradníková - člen
J.Mazúra 16/36
Martin
  (od: 23.10.1996)
Irena Baková - člen
Novojičínska 2
Martin
  (od: 20.09.1993 do: 22.10.1996)
Milan Hudec - predseda
Pieninská 25
Banská Bystrica
  (od: 20.09.1993 do: 19.11.1995)
Ing. Janka K l í m o v á - člen
Podhájska 75
Martin
  (od: 29.04.1992 do: 19.09.1993)
Ing. Ľubomíra K u š n i e r i k o v á - predseda
Pieckova 7
Martin
  (od: 29.04.1992 do: 19.09.1993)
Ing. Jozef Kršek - predseda
Bezekova 2040/33
Bratislava
  (od: 20.11.1995 do: 10.02.1998)
Ing. Jaroslav Lehotský - člen
Krivánska 8
Banská Bystrica
  (od: 20.11.1995 do: 10.02.1998)
Ing. Jozef M o r g o š - člen
Kernova 11
Martin
  (od: 29.04.1992 do: 19.09.1993)
Ing. Jozef P e t r í k , CSc. - člen
Žingorova 55
Martin
  (od: 29.04.1992 do: 19.09.1993)
Dr. Ján Peniaško - člen
Energetikov 9
Prievidza
  (od: 20.09.1993 do: 19.11.1995)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Ing. Vojtech Szemes , CSc.
Húščavová 1
Bratislava
Vznik funkcie: 13.11.2012
  (od: 23.11.2012 do: 27.10.2020)
 Likvidátor:
Ing. Vojtech Szemes , CSc.
Húščavová 1
Bratislava
Vznik funkcie: 13.11.2012 Skončenie funkcie: 25.11.2019
  (od: 28.10.2020 do: 27.10.2020)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: likvidátor koná samostatne
  (od: 23.11.2012)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakl. listinou zo dňa 23.4.1992 a rozh. zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov v súlade so zák.č. 92/91 Zb.
  (od: 29.04.1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa ll.2.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 424
  (od: 16.06.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.6.l993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 20.09.1993)
Mimoriadne valné zhromaždenie, konané dňa 6.9.1995, schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (od: 20.11.1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.6. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 04.08.1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 7.6.2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 01.08.2000)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 39-24K 158/01-108 zo dňa 7.8.2001 bol na majetok Turčianske pekárne a cukrárne a.s., Kollárova 83, Martin vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená komerčná právnička JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Galandova 2/51, Martin.
  (od: 14.08.2001)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2021
Dátum výpisu:  27.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)