Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  46267/B

Business name: 
AVERION s. r. o. "v likvidácii"
  (from: 11/13/2012 until: 06/18/2013)
Registered seat: 
Fraňa Kráľa 35
Bratislava 811 05
  (from: 05/25/2010 until: 06/18/2013)
Identification number (IČO): 
36 786 063
  (from: 06/02/2007)
Date of entry: 
06/02/2007
  (from: 06/02/2007)
Person dissolved from: 
31.10.2012
  (from: 06/19/2013)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 06/19/2013)
Date of deletion: 
06/19/2013
  (from: 06/19/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/19/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/02/2007)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/01/2009 until: 06/18/2013)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/31/2012
  (from: 06/19/2013)
 Liquidators:
JUDr. Gabriela Funcíková
Herlianska 32
Bratislava 821 02
From: 10/31/2012 Until: 06/19/2013
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 11/13/2012)
Date of completion of voluntary liquidation: 04/11/2013
  (from: 06/19/2013)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.04.2013, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, záverečná správa likvidátora o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Colného úradu Bratislava s výmazom zo dňa 05.02.2013, Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 19.02.2013 a Daňového úradu Bratislava zo dňa 28.05.2013. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť AVERION s. r. o. " v likvidácii ", so sídlom Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava, IČO: 36 786 063, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 46267/B.
  (from: 06/19/2013)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person