Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  46267/B

Business name: 
AVERION s. r. o. "v likvidácii"
  (from: 11/13/2012 until: 06/18/2013)
AVERION s.r.o.
  (from: 06/02/2007 until: 11/12/2012)
Registered seat: 
Fraňa Kráľa 35
Bratislava 811 05
  (from: 05/25/2010 until: 06/18/2013)
Sládkovičova 7/858
Bratislava 811 06
  (from: 06/02/2007 until: 05/24/2010)
Identification number (IČO): 
36 786 063
  (from: 06/02/2007)
Date of entry: 
06/02/2007
  (from: 06/02/2007)
Person dissolved from: 
31.10.2012
  (from: 06/19/2013)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 06/19/2013)
Date of deletion: 
06/19/2013
  (from: 06/19/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/19/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/02/2007)
Objects of the company: 
poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti získavania, analyzovania a spracovania informácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/02/2007 until: 06/18/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 06/02/2007 until: 06/18/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/02/2007 until: 06/18/2013)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 06/02/2007 until: 06/18/2013)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/02/2007 until: 06/18/2013)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/02/2007 until: 06/18/2013)
technicko-organizačné zabezpečenie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, vzdelávacích kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/02/2007 until: 06/18/2013)
prieskum trhu
  (from: 06/02/2007 until: 06/18/2013)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/02/2007 until: 06/18/2013)
nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 06/02/2007 until: 06/18/2013)
administratívne a kancelárske práce
  (from: 06/02/2007 until: 06/18/2013)
poradenstvo v oblasti klinického skúšania liekov
  (from: 06/02/2007 until: 06/18/2013)
automatizované spracovanie údajov - spracovanie výsledkov klinického skúšania liekov
  (from: 06/02/2007 until: 06/18/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti klinického skúšania liekov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/02/2007 until: 06/18/2013)
školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/02/2007 until: 06/18/2013)
Partners: 
APTIV SOLUTIONS GmbH
Pyrkergasse 10/6
Viedeň 1190
Republic of Austria
  (from: 11/13/2012 until: 06/18/2013)
Averion Europe GmbH
c/o Aptiv Solutions GmbH, Robert-Perthel-Straße 77a
Kolín nad Rýnom 507 39
Federal Republic of Germany
  (from: 06/02/2007 until: 06/18/2013)
Averion Clinical Research GmbH
Pyrkergasse 10/6
Viedeň 1190
Republic of Austria
  (from: 06/02/2007 until: 11/12/2012)
Contribution of each member: 
Averion Europe GmbH
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 06/02/2007 until: 06/30/2009)
Averion Clinical Research GmbH
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/02/2007 until: 06/30/2009)
Averion Europe GmbH
Amount of investment: 5 643 EUR Paid up: 5 643 EUR
  (from: 07/01/2009 until: 06/18/2013)
Averion Clinical Research GmbH
  (from: 07/01/2009 until: 11/12/2012)
APTIV SOLUTIONS GmbH
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 11/13/2012 until: 06/18/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/02/2007 until: 06/18/2013)
Christian Tueni
Heimgasse 18
Oberrohrbach 2105
Rakúska republika
From: 06/02/2007
  (from: 06/02/2007 until: 07/01/2009)
Christian Tueni
Heimgasse 18
Oberrohrbach 2105
Rakúska republika
From: 06/02/2007 Until: 05/29/2009
  (from: 07/02/2009 until: 07/01/2009)
Libor Hubáček
Anny Rybníčkové 2614/3
Praha 5 - Stodůlky 155 00
Česká republika
From: 06/02/2007
  (from: 11/05/2009 until: 06/18/2013)
Libor Hubáček
Bašteckého 2556/9
Praha 5
Česká republika
From: 06/02/2007
  (from: 06/02/2007 until: 11/04/2009)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne. V prípade, ak má spoločnosť jediného konateľa, jediný konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 06/02/2007 until: 06/18/2013)
Procuration: 
Anton Grigorievich Mamin
1. Baltijskij pereulok dom 3/25, kvartira 18
Moskva 125315
Ruská federácia
From: 09/24/2009
  (from: 09/24/2009 until: 06/18/2013)
Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.
  (from: 09/24/2009 until: 06/18/2013)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/01/2009 until: 06/18/2013)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/02/2007 until: 06/30/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/31/2012
  (from: 06/19/2013)
Date of entry into voluntary liquidation: 10/31/2012
  (from: 11/13/2012 until: 06/18/2013)
 Liquidators:
JUDr. Gabriela Funcíková
Herlianska 32
Bratislava 821 02
From: 10/31/2012 Until: 06/19/2013
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
JUDr. Gabriela Funcíkova
Herlianska 32
Bratislava 821 02
From: 10/31/2012
  (from: 11/13/2012 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 11/13/2012)
Date of completion of voluntary liquidation: 04/11/2013
  (from: 06/19/2013)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.04.2013, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, záverečná správa likvidátora o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Colného úradu Bratislava s výmazom zo dňa 05.02.2013, Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 19.02.2013 a Daňového úradu Bratislava zo dňa 28.05.2013. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť AVERION s. r. o. " v likvidácii ", so sídlom Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava, IČO: 36 786 063, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 46267/B.
  (from: 06/19/2013)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.5.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 06/02/2007 until: 06/18/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2009.
  (from: 07/02/2009 until: 06/18/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.8.2009
  (from: 09/24/2009 until: 06/18/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.1.2010.
  (from: 05/25/2010 until: 06/18/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.10.2012.
  (from: 11/13/2012 until: 06/18/2013)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person