Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  119/L

Obchodné meno: 
REAL ZA a.s.
  (od: 02.07.2011)
PRIUS a.s.
  (od: 30.04.1992 do: 01.07.2011)
Sídlo: 
Kamenná 19
Žilina 010 79
  (od: 30.04.1992)
IČO: 
31 563 171
  (od: 30.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 30.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.04.1992)
Predmet činnosti: 
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 17.11.2005)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 17.11.2005)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 17.11.2005)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 17.11.2005)
reklamné a propagačné činnosti
  (od: 17.11.2005)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 17.11.2005)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 17.11.2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 17.11.2005)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 17.11.2005)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 17.11.2005)
projektová a inžinierska činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
  (od: 30.04.1992 do: 07.11.1993)
výkon vyšších dodávateľských funkcií
  (od: 30.04.1992 do: 07.11.1993)
poradenské služby pre prípravu a realizáciu investičnej výstavby
  (od: 30.04.1992 do: 07.11.1993)
výkon montážnych a stavebných prác
  (od: 30.04.1992 do: 07.11.1993)
výroba a odbyt stavebných konštrukčných dielov
  (od: 30.04.1992 do: 07.11.1993)
dodávky stavieb a prevádzkových súborov
  (od: 30.04.1992 do: 07.11.1993)
vypracov. zadaní a projektov priem. inžinier. a pozem. stavieb
  (od: 08.11.1993 do: 30.07.1996)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 08.11.1993 do: 30.07.1996)
kompletné dodávky rekonštr. a stavieb inžinier. a priemysel.
  (od: 08.11.1993 do: 30.07.1996)
kompletné dodávky rekonštr. a stavieb bytových a občianskych
  (od: 08.11.1993 do: 30.07.1996)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 08.11.1993 do: 30.07.1996)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 08.11.1993 do: 30.07.1996)
stavba budov
  (od: 31.07.1996 do: 16.11.2005)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 31.07.1996 do: 16.11.2005)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 31.07.1996 do: 16.11.2005)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 31.07.1996 do: 16.11.2005)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 31.07.1996 do: 16.11.2005)
inžinierska činnosť
  (od: 31.07.1996 do: 16.11.2005)
reklamné činnosti
  (od: 31.07.1996 do: 16.11.2005)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 31.07.1996 do: 16.11.2005)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 31.07.1996 do: 16.11.2005)
cestná nákladná doprava
  (od: 31.07.1996 do: 16.11.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.07.2000)
predstavenstvo
  (od: 31.07.1996 do: 06.07.2000)
predstavenstvo
  (od: 08.11.1993 do: 30.07.1996)
predstavenstvo
  (od: 30.04.1992 do: 07.11.1993)
Ing. Milan Trojčák - predseda
Andreja Žarnova 1882/20
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 02.07.2011)
Ing. Martina Gutová - podpredseda
Andreja Žarnova 1888/20
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 02.07.2011)
Ing. Michal Gut - člen
Andreja Žarnova 1888/20
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 02.07.2011)
Ing. Ivan Balla - Člen
Lipová 5
Žilina
  (od: 31.07.1996 do: 29.06.1999)
Ing. Ivan Balla - Podpredseda:
Čapajevova 2828
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 07.11.1993)
Martina Gutová - člen
Juraja Fándlyho 2198/24
Žilina
  (od: 19.01.2001 do: 05.02.2003)
Martina Gutová - člen
Juraja Fándlyho 2198/24
Žilina
Vznik funkcie: 27.05.1999
  (od: 06.02.2003 do: 01.07.2011)
Martina Gutová - člen
Juraja Fándlyho 2198/24
Žilina
Vznik funkcie: 27.05.1999 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Ing. Miloš Kraus - člen
Mládežnícka 329/14
Považská Bystrica
  (od: 08.11.1993 do: 20.02.1995)
Ing. Ľubomír Liška - člen
Pod sadom 620/11
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 07.11.1993)
Ing. Jozef Mitošinka - člen
Hliny 1420/20-7
Považská Bystrica
  (od: 21.02.1995 do: 12.06.1995)
Ing. Milan Mráz - člen
Hliny VII, blok 6/717
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 07.11.1993)
Ing. Vladimír Podplešský - Člen
Dulovo nám 5
Bratislava
  (od: 13.06.1995 do: 30.07.1996)
Roman Šuba - člen
81
Valaská Dubová
  (od: 30.04.1992 do: 07.11.1993)
Ing. Milan Trojčák - podpredseda
ul. A. Žarnova 20
Žilina
  (od: 08.11.1993 do: 12.06.1995)
Ing. Milan Trojčák - podpredseda
ul. A. Žarnova 20
Žilina
  (od: 13.06.1995 do: 05.02.2003)
Ing. Milan Trojčák - Predseda:
A. Bernoláka 33/45
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 07.11.1993)
Ing. Milan Trojčák - podpredseda
ul. A. Žarnova 20
Žilina
Vznik funkcie: 01.05.1992
  (od: 06.02.2003 do: 01.07.2011)
Ing. Milan Trojčák - podpredseda
ul. A. Žarnova 20
Žilina
Vznik funkcie: 01.05.1992 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Martina Trojčáková - člen
Juraja Fándlyho 2198/24
Žilina
  (od: 30.06.1999 do: 18.01.2001)
Ing. Ivan Úradníček - člen
Piešťanská 5
Bratislava
  (od: 08.11.1993 do: 12.06.1995)
Ing. Dušan Vaník - člen
Bernolákova 2
Banská Bystrica
  (od: 08.11.1993 do: 12.06.1995)
Alexander František Zvrškovec - predseda
Okružná 14
Dolný Kubín
  (od: 30.06.1999 do: 05.02.2003)
Alexander František Zvrškovec - predseda
Okružná 14
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 27.05.1999
  (od: 06.02.2003 do: 01.07.2011)
Alexander František Zvrškovec - predseda
Okružná 14
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 27.05.1999 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
František Zvrškovec - Predseda
Vaxhocm, Västra
Granholmen
Švédske kráľovstvo
dlhodobý pobyt na území SR :
Slovanské náb 42
Bratislava
  (od: 08.11.1993 do: 12.06.1995)
František Zvrškovec - Predseda
Vaxhocm, Västra
Granholmen
Švédske kráľovstvo
dlhodobý pobyt na území SR :
Slovanské náb 42
Bratislava
  (od: 13.06.1995 do: 29.06.1999)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje a vo všetkých zaväzujúcich veciach je za spoločnosť oprávnené podpisovať predstavenstvo, pričom za spoločnosť koná a podpisuje ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne
  (od: 02.07.2011)
Spoločnosť zastupuje a vo všetkých zaväzujúcich veciach je za spoločnosť oprávnené podpisovať predstavenstvo, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 07.07.2000 do: 01.07.2011)
Spoločnosť zastupujú všetci členovia predstavenstva, ato i každý samostatne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujú ci pripoja svoj podpis.
  (od: 31.07.1996 do: 06.07.2000)
Spoločnosť zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ štatút predstavenstva neurčuje inak. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 08.11.1993 do: 30.07.1996)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 30.04.1992 do: 07.11.1993)
Základné imanie: 
1 733 206 EUR Rozsah splatenia: 1 733 206 EUR
  (od: 07.02.2009)
52 205 000 Sk Rozsah splatenia: 52 205 000 Sk
  (od: 06.02.2003 do: 06.02.2009)
52 205 000 Sk
  (od: 21.02.1995 do: 05.02.2003)
55 971 000 Sk
  (od: 06.07.1993 do: 20.02.1995)
52 205 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 05.07.1993)
Akcie: 
Počet: 52205
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 07.02.2009)
Počet: 52205
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 07.07.2000 do: 06.02.2009)
Počet: 52205
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.07.1996 do: 06.07.2000)
Počet: 52205
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.02.1995 do: 30.07.1996)
Počet: 55971
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 06.07.1993 do: 20.02.1995)
Počet: 50639
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 05.07.1993)
Počet: 1566
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 05.07.1993)
Dozorná rada: 
Mgr. Eva Trojčáková
Andreja Žarnova 1888/20
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 02.07.2011)
Ing. Stanislav Hatiar
Tatranská 3110/10
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 02.07.2011)
Anna Púčeková
229
Stráňavy 013 25
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 02.07.2011)
Ing. Ivan Balla - člen
Lipova 5
Žilina
  (od: 13.06.1995 do: 30.07.1996)
Ing. Alica Dostálová - člen
Panská 6
Bratislava
  (od: 08.11.1993 do: 12.06.1995)
Ing. Alica Dostálová - Predseda
Panská 6
Bratislava
Skončenie funkcie: 20.12.2002
  (od: 13.06.1995 do: 05.02.2003)
Ing. Milan Gramblička - člen
Osloboditeľov 61
Rajecké Teplice
Skončenie funkcie: 20.12.2002
  (od: 30.06.1999 do: 05.02.2003)
Ing. Milan Grambličkia - Predseda:
Osloboditeľov 61
Rajecké Teplice
  (od: 30.04.1992 do: 07.11.1993)
Ing. Stanislav Hatiar
Fatranská 20
Žilina
  (od: 31.07.1996 do: 29.06.1999)
Ing. Stanislav Hatiar - člen
Tatranská 10
Žilina
Skončenie funkcie: 20.12.2002
  (od: 30.06.1999 do: 05.02.2003)
Ing. Eva Mišurová - člen
Martinská 13
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 07.11.1993)
Ing. Milan Mráz - člen
Hliny VII, blok 6/717
Žilina
  (od: 08.11.1993 do: 12.06.1995)
Ing. Milan Mráz - člen
Hliny VII, blok 6/717
Žilina
  (od: 13.06.1995 do: 29.06.1999)
Ing. Vladimír Papoušek - člen
Fatranská 12
Žilina
  (od: 30.04.1992 do: 07.11.1993)
Ing. Róbert Veselý - Predseda
Ventúrska 16
Bratislava
  (od: 08.11.1993 do: 12.06.1995)
Ing. Alica Dostálová - predseda
Panská 6
Bratislava
Vznik funkcie: 20.12.2002 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Mgr. Eva Trojčáková - člen
Žarnova 20
Žilina
Vznik funkcie: 20.12.2002 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Ing. Michal Gut - člen
Žarnova 20
Žilina
Vznik funkcie: 20.12.2002 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Ing. Alica Dostálová - predseda
Panská 6
Bratislava
Vznik funkcie: 20.12.2002
  (od: 06.02.2003 do: 01.07.2011)
Mgr. Eva Trojčáková - člen
Žarnova 20
Žilina
Vznik funkcie: 20.12.2002
  (od: 06.02.2003 do: 01.07.2011)
Ing. Michal Gut - člen
Žarnova 20
Žilina
Vznik funkcie: 20.12.2002
  (od: 06.02.2003 do: 01.07.2011)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zaklad. listinou zo dňa 24.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súlade §§ 172,175 zák.č. 513/91 Zb., rozhod. o schválení priv. proj. č.j. 294/92 z 9.4.92 a zák.č. 92/91 Zb.
  (od: 30.04.1992)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 19.11.1992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 453
  (od: 06.07.1993)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 7.6.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 08.11.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.3.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 21.02.1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.5.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 13.06.1995)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 30.05.1996, bola schválená zmena stanov.
  (od: 31.07.1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.6.2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 07.07.2000)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.12.2002 boli schválené nové stanovy a.s.
  (od: 06.02.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2021
Dátum výpisu:  27.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)