Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  5471/V

Obchodné meno: 
U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o.
  (od: 10.04.2001)
VSŽ Labortest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (od: 23.11.1994 do: 09.04.2001)
Sídlo: 
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (od: 19.06.2002)
Vstupný areál VSŽ
Košice - mestská časť Šaca
  (od: 23.11.1994 do: 18.06.2002)
IČO: 
31 699 634
  (od: 23.11.1994)
Deň zápisu: 
23.11.1994
  (od: 23.11.1994)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 23.11.1994)
Predmet činnosti: 
vykonávanie špeciálnych testov a analýz pre externých odberateľov
  (od: 23.11.1994)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hodnotenia kovových a nekovových materiálov
  (od: 23.11.1994)
prenájom strojov a zariadení
  (od: 23.11.1994)
vykonávanie chemických analýz, skúšok mechanických vlastností
  (od: 15.08.2001)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 23.07.2008)
vykonávanie chemických a fyzikálnych skúšok plechov s povrchovou úpravou, chemických rozborov technického železa, zinku, hliníka a hliníkových zliatin, cínu o dpadových vôd
  (od: 03.08.2010)
vykonávanie kvantitatívnych opticko-emisných analýz technického železa, hliníka a hliníkových zliatin, stanovenie prvkov v kovových vzorkách metódou tavenia v nosnom plyne, kvantitatívnych röntgen-fluoresenčných analýz niektorých oxidických materiálov a ferozliatin, chemických analýz a fyzikálnych skúšok žiaruvzdorných keramických materiálov, meranie aktivity rádionuklidov 137Cs a 60Co v oceli
  (od: 03.08.2010)
vykonávanie mechanických skúšok kovových materiálov
  (od: 03.08.2010)
vykonávanie chemických skúšok surovín (rozbory koksovateľného, energetického uhlia, antracitu, čiernouhoľných koksov, olejov), chemických skúšok expedovaných výrobkov-uvoľnovacie skúšky (čiernouhoľný koks, čiernouhoľný decht), rozborov koksárenského, vysokopecného a zmesného plynu, spalín, ovzduša, rozborov atmosfér a analýz odpadových vôd
  (od: 03.08.2010)
vykonávanie chemických analýz, skúšok, mechanických vlastností v rámci VSŽ, akciovej spoločnosti
  (od: 23.11.1994 do: 14.08.2001)
autorizácia SKTC-123 podľa Rozhodnutia č. 108/2000 o autorizáciu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na ostatné určené výrobky: a/ certifikácia, posudzovanie zhody, posudzovanie činnosti súvisiacich s výrobou určeného výrobku b/ skúšanie určených výrobkov
  (od: 15.08.2001 do: 17.08.2004)
výkon činnosti skúšobného laboratória podľa § 5, § 6, § 7 zákona č. 90/1998 Z.z., výhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z.z.
  (od: 18.08.2004 do: 02.08.2010)
výroba a predaj chemických činidiel
  (od: 23.11.1994 do: 02.08.2010)
nakladanie s odpadmi
  (od: 08.02.1999 do: 17.08.2004)
výkon štátneho skúšobníctva Štátnou skúšobňou SKTC-123 v rozsahu osvedčenia o akreditácii
  (od: 08.02.1999 do: 14.11.2000)
vykonávanie skúšok ako skúšobné laboratórium podľa § 15 ods. 1 písm. c) zák. č. 90/1998 Z.z. pre skupiny výrobkov A.4.1., C.3.5., C.4.5.
  (od: 29.12.1999 do: 17.08.2004)
autorizácia SKTC-123 podľa Rozhodnutia č. 23/2000 o autorizácie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na ostatné určené výrobky: a/ certifikácia, posudzovanie zhody, posudzovanie činnosti súvisiacich s výrobou určeného výrobku, b/ skúšanie určených výrobkov
  (od: 15.11.2000 do: 14.08.2001)
Spoločníci: 
U. S. Steel Košice, s.r.o. IČO: 36 199 222
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (od: 17.02.2004)
U. S. Steel Košice - SBS, s.r.o. IČO: 00 697 745
Vstupný areál U. S. Steel
Košice - mestská časť Šaca 044 54
  (od: 30.07.2021)
INTERNATIONALE TRADE CENTER akciová spoločnosť Košice
Trieda SNP č.61
Košice 040 01
  (od: 16.02.2004 do: 17.08.2004)
U. S. Steel Košice, s.r.o. IČO: 36 199 222
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (od: 16.02.2004 do: 16.02.2004)
U. S. Steel Košice, s.r.o. IČO: 36 199 222
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (od: 19.06.2002 do: 15.02.2004)
U.S. Steel Košice, s.r.o. IČO: 36 199 222
Vstupný areál VSŽ
Košice 044 54
  (od: 10.04.2001 do: 18.06.2002)
STEEL Košice s.r.o.
  (od: 15.11.2000 do: 09.04.2001)
VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice IČO: 00 609 226
  (od: 08.02.1999 do: 14.11.2000)
VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice IČO: 00 609 226
  (od: 30.01.1998 do: 07.02.1999)
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
  (od: 23.11.1994 do: 29.01.1998)
OBAL-SERVIS, a.s. Košice
Vstupný areál U.S. Steel
Košice 044 54
  (od: 18.08.2004 do: 18.10.2018)
U. S. Steel Obalservis s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (od: 19.10.2018 do: 29.07.2021)
Výška vkladu každého spoločníka: 
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vklad: 3 011 851 EUR Splatené: 3 011 851 EUR
  (od: 01.01.2009)
U. S. Steel Košice - SBS, s.r.o.
Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR
  (od: 30.07.2021)
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 23.11.1994 do: 29.01.1998)
VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 30.01.1998 do: 07.02.1999)
VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 08.02.1999 do: 14.11.2000)
STEEL Košice s.r.o.
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 15.11.2000 do: 09.04.2001)
U.S. Steel Košice, s.r.o.
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 10.04.2001 do: 18.06.2002)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 19.06.2002 do: 15.02.2004)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vklad: 170 000 Sk Splatené: 170 000 Sk
  (od: 16.02.2004 do: 16.02.2004)
INTERNATIONALE TRADE CENTER akciová spoločnosť Košice
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 16.02.2004 do: 17.08.2004)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vklad: 72 857 000 Sk Splatené: 72 857 000 Sk
  (od: 17.02.2004 do: 13.10.2005)
OBAL-SERVIS, a.s. Košice
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 18.08.2004 do: 31.12.2008)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vklad: 86 857 000 Sk Splatené: 86 857 000 Sk
  (od: 14.10.2005 do: 10.03.2008)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vklad: 90 735 000 Sk Splatené: 90 735 000 Sk
  (od: 11.03.2008 do: 31.12.2008)
OBAL-SERVIS, a.s. Košice
Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR
  (od: 01.01.2009 do: 18.10.2018)
U. S. Steel Obalservis s.r.o.
Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR
  (od: 19.10.2018 do: 29.07.2021)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 18.08.2004)
konatelia
  (od: 19.06.2002 do: 17.08.2004)
RNDr. Ladislav Rožek
Štúrova 26
Košice 040 01
Vznik funkcie: 21.10.1997
  (od: 13.06.2017)
Ing. Jana Gulišová
Kpt. Nálepku 1200/7
Košice - Staré Mesto 040 01
Vznik funkcie: 14.05.2001
  (od: 13.06.2017)
Ing. Martin Hura
Užhorodská 9
Košice 040 11
Vznik funkcie: 20.06.2008
  (od: 13.06.2017)
Ing. Jana Gulišová
Kežmarská 22
Košice
Vznik funkcie: 14.05.2001
  (od: 19.06.2002 do: 17.08.2004)
Ing. Jana Gulišová - konateľ
Kežmarská 22
Košice
  (od: 15.08.2001 do: 18.06.2002)
Ing. Jana Gulišová
Kežmarská 22
Košice 040 11
Vznik funkcie: 14.05.2001
  (od: 18.08.2004 do: 12.06.2017)
Ing. Martin Hura
Užhorodská 9
Košice 040 11
Vznik funkcie: 20.06.2008
  (od: 23.07.2008 do: 12.06.2017)
Ing. Alexander Nutter - konateľ
Jenisejská 10
Košice
  (od: 23.11.1994 do: 05.02.1997)
Ing. Juraj Ondáš
Orgovánová 3
Košice
Vznik funkcie: 01.02.1997
  (od: 19.06.2002 do: 17.08.2004)
Ing. Juraj Ondáš - konateľ
Orgovánová 3
Košice
  (od: 06.02.1997 do: 18.06.2002)
Ing. Juraj Ondáš
Orgovánová 3
Košice 040 11
Vznik funkcie: 01.02.1997
  (od: 18.08.2004 do: 07.12.2007)
Ing. Juraj Ondáš
Orgovánová 3
Košice 040 11
Vznik funkcie: 01.02.1997 Skončenie funkcie: 04.12.2007
  (od: 08.12.2007 do: 07.12.2007)
RNDr. Ladislav Rožek
Štúrova 26
Košice
Vznik funkcie: 21.10.1997
  (od: 19.06.2002 do: 17.08.2004)
RNDr. Ladislav Rožek - konateľ
Štúrova 26
Košice
  (od: 23.11.1994 do: 18.06.2002)
RNDr. Ladislav Rožek
Štúrova 26
Košice 040 01
Vznik funkcie: 21.10.1997
  (od: 18.08.2004 do: 12.06.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 18.08.2004)
Menom spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (od: 19.06.2002 do: 17.08.2004)
Menom spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (od: 10.04.2001 do: 18.06.2002)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 23.11.1994 do: 09.04.2001)
Základné imanie: 
3 012 847 EUR Rozsah splatenia: 3 012 847 EUR
  (od: 01.01.2009)
90 765 000 Sk Rozsah splatenia: 90 765 000 Sk
  (od: 11.03.2008 do: 31.12.2008)
86 887 000 Sk Rozsah splatenia: 86 887 000 Sk
  (od: 14.10.2005 do: 10.03.2008)
72 887 000 Sk Rozsah splatenia: 72 887 000 Sk
  (od: 17.02.2004 do: 13.10.2005)
200 000 Sk
  (od: 08.02.1999 do: 16.02.2004)
100 000 Sk
  (od: 23.11.1994 do: 07.02.1999)
Dozorná rada: 
JUDr. Elena Petrášková , LL.M
393
Budimír 044 43
Vznik funkcie: 01.03.2011
  (od: 19.10.2018)
David Earle Hathaway
Heritage Creek Drive 100
Mars, PA 160 46
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.08.2016
  (od: 11.08.2016)
Ing. Silvia Gaálová , FCCA
Rastislavova 778/56
Košice-Juh 040 01
Vznik funkcie: 04.12.2018
  (od: 14.12.2018)
Ing. Július Bacsó , CSc.
Mikoviniho 11
Košice
  (od: 23.11.1994 do: 07.02.1999)
Scott Douglas Buckiso
Elm Spring RD 797
Pittsburgh, PA 152 43
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.06.2015
  (od: 09.06.2015 do: 18.09.2015)
Scott Douglas Buckiso
Elm Spring RD 797
Pittsburgh, PA 152 43
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.06.2015
  (od: 19.09.2015 do: 18.10.2018)
Scott Douglas Buckiso
Elm Spring RD 797
Pittsburgh, PA 152 43
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.06.2015 Skončenie funkcie: 01.10.2018
  (od: 19.10.2018 do: 18.10.2018)
James Francis Connor
Highland Park Drive 183
Birmingham, Alabama 352 42
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 10.08.2004
  (od: 18.08.2004 do: 15.02.2007)
James Francis Connor
Highland Park Drive 183
Birmingham, Alabama 352 42
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 10.08.2004 Skončenie funkcie: 19.01.2007
  (od: 16.02.2007 do: 15.02.2007)
Ing. Alexander Dudinský
Michalovská 41
Košice
  (od: 20.05.1996 do: 09.04.2001)
Ing. Anton Jura
Na Kope 45
Košice
Vznik funkcie: 23.07.2003
  (od: 03.09.2003 do: 17.08.2004)
Ing. Anton Jura
Na Kope 45
Košice - Myslava 040 16
Vznik funkcie: 23.07.2003
  (od: 18.08.2004 do: 19.06.2007)
Ing. Anton Jura
Na Kope 45
Košice - Myslava 040 16
Vznik funkcie: 23.07.2003 Skončenie funkcie: 30.04.2007
  (od: 20.06.2007 do: 19.06.2007)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga
Nižné Chmeľníky 21/749
Košice - mestská časť Myslava 040 16
Vznik funkcie: 01.05.2007
  (od: 20.06.2007 do: 08.03.2011)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga
Nižné Chmeľníky 21/749
Košice - mestská časť Myslava 040 16
Vznik funkcie: 01.05.2007 Skončenie funkcie: 01.03.2011
  (od: 09.03.2011 do: 08.03.2011)
Ing. Anton Lukáč
Dénešova 67
Košice
  (od: 10.04.2001 do: 18.06.2002)
Ing. Anton Lukáč - predseda
Dénešova 67
Košice
Vznik funkcie: 14.12.2000 Skončenie funkcie: 23.07.2003
  (od: 19.06.2002 do: 02.09.2003)
Ing. Jozef Machovič
Ludmanská 1
Košice
  (od: 08.02.1999 do: 09.04.2001)
Ing. Vladimír Nevický
Turgenevova 25
Košice
  (od: 23.11.1994 do: 09.04.2001)
Mgr. Elena Petrášková , LL.M
Lomonosovova 20
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.03.2011
  (od: 09.03.2011 do: 18.10.2018)
Ing. Stanislav Polák
Floriánska 11
Košice
  (od: 23.11.1994 do: 19.05.1996)
James Edward Bruno
Oakmont Drive 9328
Clarkston, Michigan 483 48
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 14.12.2018)
George F. Babcoke
Westminster Place 5302
Pittsburgh, PA 152 32
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.07.2013
  (od: 20.07.2013 do: 08.06.2015)
George F. Babcoke
Westminster Place 5302
Pittsburgh, PA 152 32
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.07.2013 Skončenie funkcie: 01.06.2015
  (od: 09.06.2015 do: 08.06.2015)
George F. Babcoke
Phillips Court 4004
Mars, PA 160 46
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 18.03.2008
  (od: 01.04.2008 do: 22.07.2008)
George F. Babcoke
Phillips Court 4004
Mars, PA 160 46
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 18.03.2008
  (od: 23.07.2008 do: 24.01.2011)
George F. Babcoke
Phillips Court 4004
Mars, PA 160 46
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 18.03.2008 Skončenie funkcie: 29.12.2010
  (od: 25.01.2011 do: 24.01.2011)
Karl Frank Csensich
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
  (od: 10.04.2001 do: 18.06.2002)
Karl Frank Csensich - člen
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 14.12.2000
  (od: 19.06.2002 do: 17.08.2004)
Karl Frank Csensich - člen
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 14.12.2000 Skončenie funkcie: 10.08.2004
  (od: 18.08.2004 do: 17.08.2004)
John Harold Goodish
336 Snowberry Circle
Venetia, PA 153 67
Spojené štáty americké
  (od: 10.04.2001 do: 18.06.2002)
John Harold Goodish - člen
336 Snowberry Circle
Venetia, PA 153 67
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 14.12.2000 Skončenie funkcie: 14.02.2003
  (od: 19.06.2002 do: 24.03.2003)
William Clyde King
Vicksburg Drive 3453
Edwardsville, IL 620 25
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 19.01.2007 Skončenie funkcie: 01.08.2010
  (od: 10.08.2010 do: 09.08.2010)
William Clyde King
Vicksburg Drive 3453
Edwardsville, IL 620 25
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 19.01.2007
  (od: 16.02.2007 do: 09.08.2010)
Matthew Todd Lewis
Grant Street 600
Pittsburgh, PA 152 19
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.08.2010 Skončenie funkcie: 01.08.2016
  (od: 11.08.2016 do: 10.08.2016)
Matthew Todd Lewis
Grant Street 600
Pittsburgh, PA 152 19
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.08.2010
  (od: 10.08.2010 do: 10.08.2016)
David Harman Lohr
Averys Way 107
Cranberry Twp. 16066, PA
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.06.2005
  (od: 07.06.2005 do: 31.03.2008)
David Harman Lohr
Averys Way 107
Cranberry Twp. 16066, PA
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.06.2005 Skončenie funkcie: 18.03.2008
  (od: 01.04.2008 do: 31.03.2008)
Christopher James Navetta
209 Wheatherburn Drive
Wexford, PA 150 90
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 14.02.2003
  (od: 18.08.2004 do: 06.06.2005)
Christopher James Navetta
209 Wheatherburn Drive
Wexford, PA 150 90
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 14.02.2003 Skončenie funkcie: 01.06.2005
  (od: 07.06.2005 do: 06.06.2005)
Christopher James Navetta
209 Wheatherburn Drive
Wexford, PA 150 90
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 14.02.2003
  (od: 25.03.2003 do: 17.08.2004)
David John Rintoul
Brook Trout Lane 16324
Northville, Michigan 481 68
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.01.2011
  (od: 25.01.2011 do: 08.03.2011)
David John Rintoul
Brook Trout Lane 16324
Northville, Michigan 481 68
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.01.2011
  (od: 09.03.2011 do: 19.07.2013)
David John Rintoul
Brook Trout Lane 16324
Northville, Michigan 481 68
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.01.2011 Skončenie funkcie: 01.07.2013
  (od: 20.07.2013 do: 19.07.2013)
James Edward Bruno
Oakmont Drive 9328
Clarkston, Michigan 483 48
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.10.2018 Skončenie funkcie: 01.10.2018
  (od: 14.12.2018 do: 13.12.2018)
James Edward Bruno
Oakmont Drive 9328
Clarkston, Michigan 483 48
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 19.10.2018 do: 13.12.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice N 276/94, Nz 272/94 zo dňa 21. 10. 1994 podľa § 105 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (od: 23.11.1994)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 29. 1. 1998.
  (od: 30.01.1998)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 136/98, Nz 135/98 zo dňa 11. 5. 1998 podľa z.č. 11/98 Z.z. Zmena zakladateľskej listiny vo forme not. záp. N 452/98, Nz 451/98 zo dňa 18. 12. 1998.
  (od: 08.02.1999)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 26.5.1999 vo forme notárskej zápisnice N 109/99, Nz 112/99.
  (od: 29.12.1999)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 14.4.2000 a 11.10.2000.
  (od: 15.11.2000)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 14.12.2000.
  (od: 10.04.2001)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice číslo N 122/01, Nz 116/01 zo dňa 15. 5. 2001.
  (od: 15.08.2001)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 325/02, Nz 321/02 zo dňa 14.5.2002.
  (od: 19.06.2002)
Zmena zakladateľskej listiny a úplné znenie vo forme spoločenskej zmluvy zo dňa 14.10.2003.
  (od: 16.02.2004)
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.12.2003.
  (od: 17.02.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  02.12.2021
Dátum výpisu:  03.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)