Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  108/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok
  (from: 06/15/2012)
Registered seat: 
Nad traťou 1
Kežmarok 060 01
  (from: 06/15/2012)
Identification number (IČO): 
00 199 702
  (from: 02/12/1992)
Date of entry: 
02/12/1992
  (from: 02/12/1992)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/12/1992)
Objects of the company: 
ohýbanie a strihanie plechov
  (from: 04/15/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárs- kych výrobkov na účely spracovania a ďal- šieho predaja
  (from: 04/15/1993)
zemné práce kolovými mechanizačnými prostriedkami a prevádzkovanie kompresora
  (from: 11/17/1998)
oprava hydraulických valcov, nakladačov, zubových čerpadiel, zdvihákov
  (from: 11/17/1998)
opravy motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov
  (from: 11/17/1998)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov spojený so službami
  (from: 11/17/1998)
veľkoobchod -- nákup, skladovanie a predaj zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov
  (from: 03/28/2000)
pohostinská činnosť
  (from: 04/09/2003)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/12/2003)
služby poskytované v pôdohospodárskej produkcii
  (from: 05/12/2003)
čistenie a dezinfekcia dopravných prostriedkov
  (from: 03/24/2006)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 05/16/2006)
vnútroštátna cestná nákladná doprava
  (from: 05/16/2006)
výroba kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu
  (from: 06/15/2012)
banské oprávnenie: - otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom /§2 písm. b) zákona č. 51/1988 Zb./ - zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia lomov /§2 písm. c) zákona č. 51/1988 Zb./ - úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním /§2 písm. d) zákona č. 51/1988 Zb./ - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písm. b) až d) /§2 písm. e) zákona č. 51/1988 Zb./ - dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov /§3 písm. a) zákona č. 51/1988 Zb./
  (from: 05/21/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/15/1993)
Ing. Vladimír Baran - Chairman of the Board of Directors
Gen. Ludvíka Svobodu 630/4
Spišská Belá 059 01
From: 10/16/2020
  (from: 04/15/2021)
Jozef Koššár - Vice-chairman of the Board of Directors
8. mája 900/26
Ľubica 059 71
From: 10/16/2020
  (from: 04/15/2021)
Ing. Dana Maniaková - Member of the Board of Directors
64
Mlynčeky 059 76
From: 10/16/2020
  (from: 04/15/2021)
Ing. Tomáš Rataj - Member of the Board of Directors
Rakúsy 137
Rakúsy 059 76
From: 10/16/2020
  (from: 04/15/2021)
Ing. Marek Benč - Member of the Board of Directors
Lanškrounská 1611/6
Kežmarok 060 01
From: 10/16/2020
  (from: 04/15/2021)
Miroslav Wansner - Member of the Board of Directors
Slovenská Ves 201
Slovenská Ves 059 02
From: 10/16/2020
  (from: 04/15/2021)
Jozef Kolek - Member of the Board of Directors
Poľná 1171/33
Kežmarok 060 01
From: 10/16/2020
  (from: 04/15/2021)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj jeden ďalší člen predstavenstva.
  (from: 04/15/1993)
Supervisory board: 
Mária Heldáková - člen kontrolnej komisie
Rakúsy 61
Rakúsy 059 76
From: 10/16/2020
  (from: 04/15/2021)
Miroslav Gavorčík - člen kontrolnej funkcie
Rakúsy 162
Rakúsy 059 76
From: 10/16/2020
  (from: 04/15/2021)
Jozef Tropp - člen kontrolnej komisie
Stráne pod Tatrami 134
Stráne pod Tatrami 059 76
From: 10/16/2020
  (from: 04/15/2021)
Registered capital: 
265 600 EUR
  (from: 06/15/2012)
Basic member contribution: 
1 328 EUR
  (from: 03/26/2010)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo sa riadi Stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 27.1.1992 Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného valným zhromaždením dňa 20.11.1992 a zmenených stanov schválených členskou schôdzou dňa 11.12.1992, v súlade so zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 04/15/1993)
Zmeny stanov družstva, schválené výročnou členskou schôdzou dňa 28.2.1997.
  (from: 07/09/1997)
Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 6.3.1998.
  (from: 11/17/1998)
Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 10.3.2000.
  (from: 03/28/2000)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou konanou dňa 15.3.2002.
  (from: 04/09/2003)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou konanou dňa 7.3.2003.
  (from: 05/12/2003)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou konanou dňa 27.02.2004.
  (from: 03/23/2004)
Date of updating data in databases:  11/25/2022
Date of extract :  11/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person