Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4167/B

Business name: 
DDM Group SK, a.s.
  (from: 06/16/2007)
Registered seat: 
Košická 56
Bratislava 821 08
  (from: 06/16/2007)
Identification number (IČO): 
36 792 268
  (from: 06/16/2007)
Date of entry: 
06/16/2007
  (from: 06/16/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/16/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/16/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/16/2007)
sprostredkovateľská činnosť v obalsti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/16/2007)
propagačná a reklamná činnosť
  (from: 06/16/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/16/2007)
administratívna činnosť
  (from: 06/16/2007)
technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, školení a smeninárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/16/2007)
prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení
  (from: 06/16/2007)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/16/2007)
prieskum trhu
  (from: 06/16/2007)
účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 06/16/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/16/2007)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 06/16/2007)
inžinierska činnosť - obstarávacie služby v stavebníctve
  (from: 06/16/2007)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/16/2007)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
  (from: 06/16/2007)
prevádzkovanie parkovísk a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (from: 06/16/2007)
prenájom dopravných prostriedkov
  (from: 03/25/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/16/2007)
Ing. Ivan Šesták - predseda
Havelkova 32
Bratislava 841 03
From: 03/14/2017
  (from: 03/25/2017)
Ing. Daniel Knotek - člen
Košická 49
Bratislava 821 08
From: 03/14/2017
  (from: 03/25/2017)
Ing. František Potisk - člen
Guothova 3
Bratislava 831 01
From: 03/14/2017
  (from: 03/25/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/16/2007)
Capital: 
34 860 EUR Paid up: 34 860 EUR
  (from: 06/20/2009)
Shares: 
Number of shares: 21
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
  (from: 06/20/2009)
Stockholder: 
D O A S, a.s.
Košická 5590/56
Bratislava 821 08
  (from: 08/06/2013)
Supervisory board: 
Ing. Viliam Turanský - predseda
Priehradná 18
Martin 036 01
From: 03/14/2017
  (from: 03/25/2017)
Ing. Viktor Karel
Radvanská 5
Bratislava 811 01
From: 03/14/2017
  (from: 03/25/2017)
Ing. Dušan Mráz
Stromová 472/7
Budča 962 33
From: 03/10/2020
  (from: 03/31/2020)
Ing. Tomáš Klepetko
Košická 56/5590
Bratislava 821 08
From: 09/14/2020
  (from: 11/28/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 3281/2007, Nz 21598/2007 zo dňa 01.06.2007 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 06/16/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2012
  (from: 06/07/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 1229/2013 Nz 55929/2013 NCRls 56681/2013 dňa 16.12.2013.
  (from: 01/08/2014)
Notárska zápisnica č. N 213/2017, Nz 8215/2017, NCRls 8363/2017 zo dňa 13.03.2017.
  (from: 03/25/2017)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person