Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13547/P

Business name: 
DIABETOL, s.r.o.
  (from: 06/04/2002)
Registered seat: 
Hlavná 60
Prešov 080 01
  (from: 06/04/2002)
Identification number (IČO): 
36 480 151
  (from: 06/04/2002)
Date of entry: 
06/04/2002
  (from: 06/04/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/04/2002)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/04/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/04/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/04/2002)
poskytovanie služieb cez internet
  (from: 06/04/2002)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odboroch: diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy klinická biochémia - všeobecná
  (from: 09/29/2003)
publikačná a vydavateľská činnosť
  (from: 05/27/2004)
reklamná činnosť
  (from: 11/29/2004)
organizovanie a usporadúvanie spoločenských, kultúrnych, športových podujatí, kurzov, seminárov, školení
  (from: 11/29/2004)
lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/29/2004)
prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/29/2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/31/2014)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 01/31/2014)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 01/31/2014)
Partners: 
MUDr. Marek Macko
Ďumbierska 20
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 06/04/2002)
Contribution of each member: 
MUDr. Marek Macko
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 11/27/2010)
MUDr. Marek Macko
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/04/2002 until: 11/26/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/04/2002)
MUDr. Marek Macko
Ďumbierska 20
Prešov 080 01
From: 06/04/2002
  (from: 06/21/2017)
PhDr. Jana Macková
Ďumbierska 20/6897
Prešov 080 01
From: 08/24/2018
  (from: 09/01/2018)
MUDr. Marek Macko
Ďumbierska 20
Prešov
From: 06/04/2002
  (from: 06/04/2002 until: 11/28/2004)
MUDr. Marek Macko
Ďumbierska 20
Prešov 080 01
From: 06/04/2002
  (from: 11/29/2004 until: 06/20/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/04/2002)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 11/27/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/04/2002 until: 11/26/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 245/2002, Nz 252/2002 zo dňa 16.4.2002 spísanou JUDr. Mariánom Petrom, notárom v Prešove podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 06/04/2002)
Dodatok č. 1 zo dňa 22.8.2003 k zakladateľskej listine.
  (from: 09/29/2003)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person