Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7854/B

Business name: 
STYK, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 07/04/2007 until: 11/23/2021)
STYK, spol. s r.o.
  (from: 11/15/1994 until: 07/03/2007)
Registered seat: 
Lamačská cesta 1
Bratislava 841 05
  (from: 11/15/1994 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 382 959
  (from: 11/15/1994)
Date of entry: 
11/15/1994
  (from: 11/15/1994)
Person dissolved from: 
23.5.2007
  (from: 07/04/2007)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/15/1994)
Objects of the company: 
sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
  (from: 11/15/1994 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 11/15/1994 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 11/15/1994 until: 11/23/2021)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/15/1994 until: 11/23/2021)
vydavateľská činnosť
  (from: 11/15/1994 until: 11/23/2021)
poradensko-konzultačná činnosť v oblasti kultúry, športu, školstva
  (from: 11/15/1994 until: 11/23/2021)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 11/15/1994 until: 11/23/2021)
Partners: 
RNDr. Milota Bázliková
Kolískova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/28/1995 until: 12/17/1995)
RNDr. Milota Bázliková
Kolískova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/15/1995 until: 07/27/1995)
RNDr. Milota Bázliková
Kolískova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/15/1994 until: 03/14/1995)
Tibor Horniak
Západný rad 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/28/1995 until: 12/17/1995)
PhDr. Miroslav Lupták
A. Gwerkovej 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/15/1994 until: 03/14/1995)
Akad. arch. Peter Peressényi
Klemensova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/15/1994 until: 03/14/1995)
Mária Siváčková
Kuklovská 37
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/28/1995 until: 12/17/1995)
Mária Siváčková
Kuklovská 37
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/15/1995 until: 07/27/1995)
Mária Siváčková
Kuklovská 37
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/15/1994 until: 03/14/1995)
Ing. Dušan Slezák
Pavlovova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/15/1994 until: 03/14/1995)
RNDr. Milota Bázliková
Kolískova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/18/1995 until: 11/23/2021)
Mária Siváčková
Kuklovská 37
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/18/1995 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
RNDr. Milota Bázliková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/15/1994 until: 03/14/1995)
Mária Siváčková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/15/1994 until: 03/14/1995)
Akad. arch. Peter Peressényi
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/15/1994 until: 03/14/1995)
PhDr. Miroslav Lupták
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/15/1994 until: 03/14/1995)
Ing. Dušan Slezák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/15/1994 until: 03/14/1995)
RNDr. Milota Bázliková
Amount of investment: 60 000 Sk
  (from: 03/15/1995 until: 07/27/1995)
Mária Siváčková
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 03/15/1995 until: 07/27/1995)
RNDr. Milota Bázliková
Amount of investment: 34 000 Sk
  (from: 07/28/1995 until: 12/17/1995)
Mária Siváčková
Amount of investment: 33 000 Sk
  (from: 07/28/1995 until: 12/17/1995)
Tibor Horniak
Amount of investment: 33 000 Sk
  (from: 07/28/1995 until: 12/17/1995)
RNDr. Milota Bázliková
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 11/23/2021)
Mária Siváčková
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/15/1995 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 11/15/1994 until: 03/14/1995)
RNDr. Milota Bázliková
Kolískova 10
Bratislava
  (from: 03/15/1995 until: 12/17/1995)
Tibor Horniak
Západný rad 5
Bratislava
  (from: 07/28/1995 until: 12/17/1995)
PhDr. Miroslav Lupták
A. Gwerkovej 4
Bratislava
  (from: 11/15/1994 until: 03/14/1995)
Ing. Dušan Slezák
Pavlovova 4
Bratislava
  (from: 11/15/1994 until: 03/14/1995)
RNDr. Milota Bázliková
Kolískova 10
Bratislava
  (from: 12/18/1995 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 03/15/1995 until: 11/23/2021)
Menom spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 11/15/1994 until: 03/14/1995)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 11/15/1994 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/23/2007
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 16.3.2015, č.k. 33CbR/420/2014-7 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.4.2015 súd odvolal Máriu Siváčkovú, Kuklovská 37, 841 05 Bratislava z funkcie likvidátora a za likvidátora obchodnej spoločnosti STYK, spol. s r.o., „v likvidácii “, Lamačská cesta 1, Bratislava, IČO: 31 382 959 vymenoval správcu Mgr. Petra Zvaru, značka správcu S1314, adresa kancelárie: Obchodná 2, 811 06 Bratislava
  (from: 08/22/2015)
Date of entry into voluntary liquidation: 05/23/2007
  (from: 07/04/2007 until: 08/21/2015)
 Liquidators:
RNDr. Milota Bázliková
Vazovova 6838/9
Bratislava 811 07
From: 05/23/2007
  (from: 07/04/2007 until: 01/30/2012)
 Liquidators:
RNDr. Milota Bázliková
Vazovova 6838/9
Bratislava 811 07
From: 05/23/2007 Until: 05/20/2006
  (from: 01/31/2012 until: 01/30/2012)
 Liquidators:
Mária Siváčková
Kuklovská 37
Bratislava 841 05
From: 01/13/2012
  (from: 01/31/2012 until: 08/21/2015)
 Liquidators:
Mária Siváčková
Kuklovská 37
Bratislava 841 05
From: 01/13/2012 Until: 04/13/2015
  (from: 08/22/2015 until: 08/21/2015)
 Liquidators:
Mgr. Peter Zvara
Obchodná 2
Bratislava 811 06
From: 04/13/2015
  (from: 08/22/2015 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 07/04/2007 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.10.1994 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. z.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 14688
  (from: 11/15/1994 until: 11/23/2021)
Zmluvy o prevodoch obchodných podielov zo dňa 20.1.1995 Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.1.1995 Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.1.1995 Stary spis: S.r.o. 14688
  (from: 03/15/1995 until: 11/23/2021)
Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 5.6.1995. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 7.6.1995. Stary spis: S.r.o. 14688
  (from: 07/28/1995 until: 11/23/2021)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 6.11.1995. Stary spis: S.r.o. 14688
  (from: 12/18/1995 until: 11/23/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.12.2006, ktorým súd zrušil spoločnosť s likvidáciou a vymenoval likvidátora.
  (from: 07/04/2007 until: 11/23/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.11.2011, č.k. 33Exre/13/2011, právoplatné dňa 13.1.2012
  (from: 01/31/2012 until: 11/23/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.6.2015, č.k. 33Exre/190/2015-3 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.7.2015.
  (from: 08/22/2015 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  01/25/2022
Date of extract :  01/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person