Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4172/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Virtus 9, a.s.
  (from: 08/22/2015)
Registered seat: 
Pod Urpínom 14
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/10/2017)
Identification number (IČO): 
36 721 280
  (from: 06/27/2007)
Date of entry: 
01/05/2007
  (from: 06/27/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/27/2007)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/27/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/27/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/27/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/27/2007)
činnosť ekonomického a organizačného poradenstva
  (from: 06/27/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/27/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/22/2015)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 08/22/2015)
vydavateľská činnosť
  (from: 08/22/2015)
finančný leasing
  (from: 08/22/2015)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 08/22/2015)
sprostredkovanie poskytovania úverov hodnôt alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 08/22/2015)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/22/2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/22/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/22/2015)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 08/22/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/27/2007)
PhDr. Slavomír Vašš - predseda predstavenstva
Komenského 583/3
Poprad 058 01
From: 10/09/2017
  (from: 11/10/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 09/20/2011)
Capital: 
39 100 EUR Paid up: 39 100 EUR
  (from: 08/22/2015)
Shares: 
Number of shares: 85
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 460 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.
  (from: 08/22/2015)
Stockholder: 
PhDr. Slavomír Vašš
Komenského 583/3
Poprad 058 01
  (from: 11/10/2017)
Supervisory board: 
Ivan Bartoš
Rudolfa Jašíka 1867/7
Zvolen 961 01
From: 10/09/2017
  (from: 11/10/2017)
Michal Ruta
Banská Bystrica 974 01
From: 10/09/2017
  (from: 11/10/2017)
Igor Mlynarčík
Podháj 6139/51
Banská Bystrica 974 01
From: 10/09/2017
  (from: 11/10/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 14.12.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 06/27/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.05.2007 o zmene právnej formy spoločnosti zo súčasnej právnej formy spoločnosť s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 06/27/2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.07.2007 - odvolanie a menovanie predsedu predstavenstva.
  (from: 07/31/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 230/2007, Nz 34944/2007 zo dňa 05.09.2007. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.09.2007.
  (from: 09/20/2007)
Notárska zápisnica N 874/2007, Nz 44053/2007, NCRls 43703/2007 zo dňa 31.10.2007. Zmena obchodného mena z IDAX Holding, a.s. na FAJNE, a.s.
  (from: 11/03/2007)
Notárska zápisnica N 1336/2008, Nz 53258/2008 zo dňa 01.12.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 03/12/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 127/2010, Nz 4059/2010, NCRls 4160/2010 zo dňa 08.02.2010.
  (from: 02/16/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.03.2010.
  (from: 04/20/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 311/2010, Nz 14833/2010, NCRls 15085/2010 zo dňa 29.04.2010.
  (from: 05/12/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.08.2010 a zo dňa 18.08.2010.
  (from: 09/21/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.08.2011 a Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.08.2011.
  (from: 08/24/2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 12.03.2012 a notárska zápisnica z rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 09.03.2012.
  (from: 03/30/2012)
Notárska zápisnica - N 712/2014, Nz 21915/2014, NCRls 22331/2014 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.06.2014, Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.07.2014, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.07.2014.
  (from: 07/23/2014)
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.08.2015.
  (from: 08/22/2015)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person