Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7528/S

Business name: 
Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.
  (from: 01/07/2002 until: 05/14/2019)
Registered seat: 
173
Prenčov 969 73
  (from: 01/07/2002 until: 05/14/2019)
Identification number (IČO): 
36 052 442
  (from: 01/07/2002)
Date of entry: 
01/07/2002
  (from: 01/07/2002)
Person dissolved from: 
16.4.2019
  (from: 05/15/2019)
Date of deletion: 
05/15/2019
  (from: 05/15/2019)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/15/2019)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/07/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/2002 until: 05/14/2019)
kúpa tovaru na účely jeho predja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/2002 until: 05/14/2019)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/2002 until: 05/14/2019)
spracovanie a výroba mäsa a mäsových výrobkov
  (from: 01/07/2002 until: 05/14/2019)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov, vína, piva a destilátov
  (from: 03/05/2002 until: 05/14/2019)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 03/05/2002 until: 05/14/2019)
Partners: 
Marián Barborjak
Sídlisko Cementár 335/27
Turňa nad Bodvou 044 02
Slovak Republic
  (from: 05/14/2016 until: 07/20/2016)
Stanislav Lihocký
Malinovského 1035/17
Krupina 963 01
Slovak Republic
  (from: 10/20/2006 until: 05/13/2016)
Stanislav Lihocký
255
Hontianske Nemce 962 65
Slovak Republic
  (from: 06/24/2005 until: 10/19/2006)
Stanislav Lihocký
255
Hontianske Nemce 962 65
Slovak Republic
  (from: 04/27/2005 until: 06/23/2005)
Marian Macko
181
Svätý Anton 969 72
Slovak Republic
  (from: 06/24/2005 until: 10/19/2006)
Marian Macko
181
Svätý Anton
Slovak Republic
  (from: 01/07/2002 until: 04/26/2005)
Ing. Ján Macko
450
Svätý Anton
Slovak Republic
  (from: 01/07/2002 until: 04/26/2005)
Peter Slančík
135
Svätý Anton
Slovak Republic
  (from: 01/07/2002 until: 04/26/2005)
Dana Trebulová
11
Prenčov
Slovak Republic
  (from: 01/07/2002 until: 04/26/2005)
Zuzana Plajdičková
Helsinská 2626/3
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
Slovak Republic
  (from: 07/21/2016 until: 05/14/2019)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Macko
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/07/2002 until: 04/26/2005)
Marian Macko
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/07/2002 until: 04/26/2005)
Dana Trebulová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/07/2002 until: 04/26/2005)
Peter Slančík
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/07/2002 until: 04/26/2005)
Stanislav Lihocký
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/27/2005 until: 06/23/2005)
Marian Macko
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/24/2005 until: 10/19/2006)
Stanislav Lihocký
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 06/24/2005 until: 10/19/2006)
Stanislav Lihocký
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/20/2006 until: 12/22/2009)
Stanislav Lihocký
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 12/23/2009 until: 05/13/2016)
Marián Barborjak
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/14/2016 until: 07/20/2016)
Zuzana Plajdičková
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/21/2016 until: 05/14/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/21/2016 until: 05/14/2019)
konatelia
  (from: 06/24/2005 until: 07/20/2016)
Individual managing director
  (from: 04/27/2005 until: 06/23/2005)
konatelia
  (from: 01/07/2002 until: 04/26/2005)
Marián Barborjak
Sídlisko Cementár 335/27
Turňa nad Bodvou 044 02
From: 05/11/2016
  (from: 05/14/2016 until: 07/20/2016)
Marián Barborjak
Sídlisko Cementár 335/27
Turňa nad Bodvou 044 02
From: 05/11/2016 Until: 07/12/2016
  (from: 07/21/2016 until: 07/20/2016)
Stanislav Lihocký
255
Hontianske Nemce 962 65
From: 04/20/2005
  (from: 04/27/2005 until: 10/19/2006)
Stanislav Lihocký
Malinovského 1035/17
Krupina 963 01
From: 04/20/2005
  (from: 10/20/2006 until: 05/13/2016)
Stanislav Lihocký
Malinovského 1035/17
Krupina 963 01
From: 04/20/2005 Until: 05/11/2016
  (from: 05/14/2016 until: 05/13/2016)
Marian Macko
181
Svätý Anton
  (from: 01/07/2002 until: 04/26/2005)
Marian Macko
181
Svätý Anton
Until: 04/20/2005
  (from: 04/27/2005 until: 04/26/2005)
Marian Macko
181
Svätý Anton 969 72
From: 06/13/2005
  (from: 06/24/2005 until: 10/19/2006)
Marian Macko
181
Svätý Anton 969 72
From: 06/13/2005 Until: 09/29/2006
  (from: 10/20/2006 until: 10/19/2006)
Zuzana Plajdičková
Helsinská 2626/3
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
From: 07/12/2016
  (from: 07/21/2016 until: 11/03/2016)
Zuzana Plajdičková
Helsinská 2626/3
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
From: 07/12/2016 Until: 09/02/2016
  (from: 11/04/2016 until: 11/03/2016)
Peter Slančík
135
Svätý Anton
  (from: 01/07/2002 until: 04/26/2005)
Peter Slančík
135
Svätý Anton
Until: 04/20/2005
  (from: 04/27/2005 until: 04/26/2005)
Dana Trebulová
11
Prenčov
  (from: 01/07/2002 until: 04/26/2005)
Dana Trebulová
11
Prenčov
Until: 04/20/2005
  (from: 04/27/2005 until: 04/26/2005)
Ladislav Gaži
Dénešova 1016/19
Košice - mestská časť Sídlisko KVP 040 23
From: 09/02/2016
  (from: 11/04/2016 until: 05/14/2019)
Acting in the name of the company: 
Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne. Konateľ v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 05/14/2016 until: 05/14/2019)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 10/20/2006 until: 05/13/2016)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ každý samostatne.
  (from: 06/24/2005 until: 10/19/2006)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 04/27/2005 until: 06/23/2005)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/07/2002 until: 04/26/2005)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/14/2016 until: 05/14/2019)
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 12/23/2009 until: 05/13/2016)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/27/2005 until: 12/22/2009)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 60Cbr/12/2017 - 94 zo dňa 13. 03. 2019, právoplatným dňa 16. 04. 2019 zrušil obchodnú spoločnosť Mäsovýroba Prenčov, s.r.o. so sídlom 969 73 Prenčov 173, IČO: 36 052 442, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddiele Sro, vo vložke číslo 7528/S bez likvidácie.
  (from: 05/15/2019)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou zo dňa 21.12.2001 podľa §§ 28, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb..
  (from: 01/07/2002 until: 05/14/2019)
. Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.1.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 03/05/2002 until: 05/14/2019)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Zmluvou o predaji podniku zo dňa 01. 02. 2016 uzatvorenej podľa § 476 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka došlo k predaji podniku spoločnosti Mäsovýroba Prenčov, s.r.o., v ktorej spoločnosť vykonáva podnikateľskú činnosť, a to: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, spracovanie a výroba mäsa a mäsových výrobkov, predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov, vína, piva a destilátov, predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál. Kupujúci Limas s.r.o., so sídlom Obchodná ul. 1667, 963 01 Krupina, IČO: 48 294 454 účinnosťou odo dňa 01. 02. 2016 preberá zmluvne vymedzené práva a záväzky týkajúce sa podniku.
  (from: 02/09/2016)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person