Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7949/B

Business name: 
ARDOS AZ a.s.
  (from: 01/04/2006)
Registered seat: 
Mlynské Nivy 35
Bratislava 821 09
  (from: 05/18/2001)
Identification number (IČO): 
31 384 081
  (from: 11/30/1994)
Date of entry: 
11/30/1994
  (from: 11/30/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/04/2006)
Objects of the company: 
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 11/30/1994)
revízia elektrických zariadení
  (from: 11/30/1994)
údržby a opravy elektrických zariadení
  (from: 11/30/1994)
montáž elektrických zariadení
  (from: 11/30/1994)
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi formou maloobchodu, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti formou veľkoobchodu /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
  (from: 11/30/1994)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/30/1994)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti elektro. požiarnej a bezpečnostnej techniky
  (from: 11/30/1994)
lektorská činnosť v oblasti elektro, požiarnej a bezpečnostnej techniky
  (from: 11/30/1994)
realitná činnosť-sprostredkovanie, nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
  (from: 11/30/1994)
inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 11/30/1994)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb
  (from: 10/02/1998)
výroba prívesných vozíkov vybavených signalizačným zariadením
  (from: 10/02/1998)
predaj softwaru
  (from: 10/02/1998)
inštalácia reflexných prvkov na pozemné komunikácie a diaľnice
  (from: 10/02/1998)
výroba kovového, plastového a betónového dopravného značenia
  (from: 03/29/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/04/2006)
Ing. Juraj Belica - člen
Adámiho 14
Bratislava 841 05
From: 01/04/2006
  (from: 01/04/2006)
Ing. Jozef Turza - predseda
Lotyšská 12
Bratislava 821 06
From: 01/04/2006
  (from: 01/04/2006)
Ing. Peter Ostrožlík , CSc. - člen
Tbiliská 27
Bratislava 831 06
From: 01/04/2006
  (from: 01/04/2006)
Acting in the name of the company: 
Predseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne. Ostatní členovia predstavenstva sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti vždy iba spoločne, a to buď s predsedom predstavenstva alebo s iným členom predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripoja podpisujúce osoby označenie spojej funkcie a svoj podpis.
  (from: 01/04/2006)
Capital: 
2 880 000 Sk Paid up: 2 880 000 Sk
  (from: 01/04/2006)
Supervisory board: 
Ing. Anton Ludwig
Boldocká cesta 20
Senec 903 01
From: 01/04/2006
  (from: 01/04/2006)
Ing. Zoltán Riedl
Boriny 1384/42
Dunajská Streda 929 01
From: 01/04/2006
  (from: 01/04/2006)
Pavol Švitko
Romanova 23
Bratislava 851 02
From: 01/04/2006
  (from: 01/04/2006)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 10.10.1994 v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. Živnostenské oprávnenie a koncesná listina vydaná Obvodným úradom-živnostenské oddelenie Bratislava 3, reg.č. 2315/94, 2316/94. Stary spis: S.r.o. 14786
  (from: 11/30/1994)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.4.1995. Stary spis: S.r.o. 14786
  (from: 07/25/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.9.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 16.10.1996. Stary spis: S.r.o. 14786
  (from: 02/06/1997)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.3.1998. Stary spis: S.r.o. 14786
  (from: 03/27/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.7.1998, dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/02/1998)
- Zápisnicu z valného zhromaždenia zo dňa 15.10.1999. - Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.12.1999.
  (from: 03/29/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.3.2001. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.4.2001.
  (from: 05/18/2001)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 25.4.2002 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 26.4.2002. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 28.5.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene konateľov.
  (from: 07/09/2002)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 15.11.2002, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti a zmena spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.11.2002 v zmysle zákona č. 500/2001 Z.z.
  (from: 02/12/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2005.
  (from: 07/27/2005)
Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti ARDOS AZ, spol. s r.o. zo dňa 15.11.2005 bola odsúhlasená zmena právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 01/04/2006)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/13/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person