Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7953/B

Business name: 
FaxCopy s.r.o.
  (from: 08/13/1997 until: 10/08/1997)
Registered seat: 
Domkárska 15
Bratislava 821 05
  (from: 12/18/1995 until: 10/08/1997)
Identification number (IČO): 
31 384 129
  (from: 12/01/1994)
Date of entry: 
12/01/1994
  (from: 12/01/1994)
Person dissolved from: 
9.10.1997
  (from: 10/09/1997)
Date of deletion: 
10/09/1997
  (from: 10/09/1997)
Grounds for deleting: 
zrušenie premenou
  (from: 10/09/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/01/1994)
Capital: 
3 000 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 10/08/1997)
Other legal facts: 
Uznesenie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.08.1997 o zrušení spoločnosti bez likvidácie prechodom na inú právnu formu, akciovú spoločnosť. Novovzniknutá spoločnosť FaxCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti. V y m a z u j e s a : spoločnosť s obchodným menom FaxCopy s.r.o., so sídlom Domkárska 15, Bratislava, IČO: 31 384 129 z obchodného registra. Stary spis: S.r.o. 14790
  (from: 10/09/1997)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person