Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7953/B

Business name: 
FaxCopy s.r.o.
  (from: 08/13/1997 until: 10/08/1997)
SINAS, spol. s r.o.
  (from: 12/01/1994 until: 08/12/1997)
Registered seat: 
Domkárska 15
Bratislava 821 05
  (from: 12/18/1995 until: 10/08/1997)
Dunajská 29
Bratislava 811 08
  (from: 12/01/1994 until: 12/17/1995)
Identification number (IČO): 
31 384 129
  (from: 12/01/1994)
Date of entry: 
12/01/1994
  (from: 12/01/1994)
Person dissolved from: 
9.10.1997
  (from: 10/09/1997)
Date of deletion: 
10/09/1997
  (from: 10/09/1997)
Grounds for deleting: 
zrušenie premenou
  (from: 10/09/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/01/1994)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /MO,VO/
  (from: 12/01/1994 until: 10/08/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/01/1994 until: 10/08/1997)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/01/1994 until: 10/08/1997)
nákup, predaj, prenájom a sprostredkovanie nehnuteľností
  (from: 12/01/1994 until: 10/08/1997)
Partners: 
Ing. Roman Achimský
Nábrežie M.R.Štefánika 2
Ružomberok
Slovak Republic
  (from: 12/18/1995 until: 10/08/1997)
Ing. Roman Achimský
Nábrežie M.R.Štefánika 2
Ružomberok
Slovak Republic
  (from: 12/01/1994 until: 12/17/1995)
Ing. Karol Dittinger
Kvačalova 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/18/1995 until: 10/08/1997)
Ing. Karol Dittinger
Kvačalova 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/01/1994 until: 12/17/1995)
Ing. Oskar Köszeghy
Rajecká 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/18/1995 until: 10/08/1997)
Ing. Oskar Köszeghy
Rajecká 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/01/1994 until: 12/17/1995)
Ing. Jozef Matiaško
Černyševského 29
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/18/1995 until: 10/08/1997)
Ing. Jozef Matiaško
Černyševského 29
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/01/1994 until: 12/17/1995)
Richard Sulik
Planét 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/18/1995 until: 10/08/1997)
Ing. Michal Sulik
sídlisko Lúky 1111
Vráble
Slovak Republic
  (from: 12/18/1995 until: 10/08/1997)
Richard Sulik
Planét 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/01/1994 until: 12/17/1995)
Contribution of each member: 
Richard Sulik
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/01/1994 until: 12/17/1995)
Ing. Karol Dittinger
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/01/1994 until: 12/17/1995)
Ing. Roman Achimský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/01/1994 until: 12/17/1995)
Ing. Oskar Köszeghy
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/01/1994 until: 12/17/1995)
Ing. Jozef Matiaško
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/01/1994 until: 12/17/1995)
Richard Sulik
Amount of investment: 1 680 000 Sk Paid up: 1 680 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 10/08/1997)
Ing. Karol Dittinger
Amount of investment: 705 000 Sk Paid up: 705 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 10/08/1997)
Ing. Roman Achimský
Amount of investment: 255 000 Sk Paid up: 255 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 10/08/1997)
Ing. Oskar Köszeghy
Amount of investment: 165 000 Sk Paid up: 165 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 10/08/1997)
Ing. Jozef Matiaško
Amount of investment: 135 000 Sk Paid up: 135 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 10/08/1997)
Ing. Michal Sulik
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 10/08/1997)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/01/1994 until: 10/08/1997)
Ing. Roman Achimský
Nábrežie M.R.Štefánika 2
Ružomberok
  (from: 12/01/1994 until: 10/08/1997)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 12/01/1994 until: 10/08/1997)
Capital: 
3 000 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 10/08/1997)
100 000 Sk
  (from: 12/01/1994 until: 12/17/1995)
Other legal facts: 
Uznesenie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.08.1997 o zrušení spoločnosti bez likvidácie prechodom na inú právnu formu, akciovú spoločnosť. Novovzniknutá spoločnosť FaxCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti. V y m a z u j e s a : spoločnosť s obchodným menom FaxCopy s.r.o., so sídlom Domkárska 15, Bratislava, IČO: 31 384 129 z obchodného registra. Stary spis: S.r.o. 14790
  (from: 10/09/1997)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.11.1994 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Z.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 14790
  (from: 12/01/1994 until: 10/08/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.1.1995. Spoločenská zmluva zo dňa 28.9.1995. Stary spis: S.r.o. 14790
  (from: 12/18/1995 until: 10/08/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.03.1997. Zmena obchodného mena z pôvodného SINAS, spol. s r.o. na FaxCopy s.r.o. Stary spis: S.r.o. 14790
  (from: 08/13/1997 until: 10/08/1997)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  08/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person