Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  690/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
DIALEKT a.s. "v likvidácii"
  (from: 12/11/2014)
Registered seat: 
Mlynské Nivy 36
Bratislava-Ružinov 821 09
  (from: 12/11/2014)
Identification number (IČO): 
35 732 032
  (from: 11/12/1997)
Date of entry: 
11/12/1997
  (from: 11/12/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/12/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 11/12/1997)
sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/12/1997)
drevárska výroba
  (from: 11/11/1999)
poskytovanie pôžičiek a úverov nebankového charakteru z vlastných zdrojov
  (from: 12/06/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/22/2001)
Ing. Teodor Dlužanský - predseda predstavenstva
Š.Nahálku 8
Martin
From: 12/13/1999
  (from: 08/09/2002)
Ing. Milan Kolář - člen
Mochovská 2995/10
Levice 934 05
From: 07/26/2004
  (from: 08/24/2004)
Ing. Daniela Repiská - podpredseda
60
Revištské Podzámčie 966 81
From: 12/07/2006
  (from: 01/13/2007)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 02/22/2001)
Capital: 
2 094 516,73 EUR Paid up: 2 094 516,73 EUR
  (from: 09/23/2014)
Shares: 
Number of shares: 2040
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,93 EUR
  (from: 09/23/2014)
Number of shares: 427
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
  (from: 09/23/2014)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/21/2007
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 1K/12/2007-13 zo dňa 16. 07. 2007, v Obchodnom vestníku publikovaným dňa 20. 07. 2007, právoplatným dňa 07. 08. 2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka A.N.B., a.s., so sídlom Bystrická 657/S, 966 81 Žarnovica, IČO: 35 732 032 a do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Ing. Jozefa Žitníka, so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 02/12/2013)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 07/16/2011
  (from: 02/12/2013)
Supervisory board: 
František Géhry - člen dozornej rady
Orechová 780/15
Dunajská Lužná - Jánošíková
From: 10/04/2000
  (from: 01/13/2007)
Veronika Tesáková - člen dozornej rady
28
Dolná Trnávka 966 21
From: 12/13/2006
  (from: 03/10/2007)
Ing. Ivo Strelec - predseda dozornej rady
Brančská 7
Bratislava 851 01
From: 12/18/2006
  (from: 01/13/2007)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/06/2011
  (from: 02/12/2013)
 Liquidators:
Ing. Peter Pecha
Na Slanci 4
Bratislava-Rača 831 52
From: 07/25/2014
  (from: 09/23/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Vymenovaný likvidátor bude pri výkone svojej funkcie v mene spoločnosti konať samostatne
  (from: 09/23/2014)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 477/97, Nz 468/97 zo dňa 5.11.1997 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 2157
  (from: 11/12/1997)
Notárska zápisnica Nz 377/99 zo dňa 20.10.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 11/11/1999)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.12.1999. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 3.2.2000.
  (from: 02/17/2000)
Notárska zápisnica č N 361/00, Nz 360/00 spísaná dňa 4.10.2000 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady a zmene stanov, vrátane zmeny sídla a spôsobu konania sa spoločnosti. Zápisnica z rokovania dozornej rady spoločnosti zo dňa 13.12.2000. Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti zo dňa 14.12.2000.
  (from: 02/22/2001)
Zápisnica z rokovania predstavenstva konaného dňa 27.3.2001. Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28.3.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 193/2001, Nz 193/2001.
  (from: 04/26/2001)
Notárska zápisnica č. N 603/01, Nz 603/01 zo dňa 24.9.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/06/2001)
. druh akcií: kmeňové Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 25.4.2002 bolo schválené nové znenie stanov.
  (from: 08/09/2002)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K/12/2007-312 zo dňa 23. 06. 2011, právoplatným dňa 16. 07. 2011, zrušil súd konkurz vyhlásený na majetok úpdacu A.N.B., a.s. „v konkurze“, so sídlom Bystrická 657/S, 966 81 Žarnovica, IČO: 35 732 032 po splnení konečného rozvrhu výťažku a uznesením č. k. 1K/12/2007-317 zo dňa 05. 08. 2011, právoplatným, dňa 12. 08. 2011 bol Ing. Jozefa Žitníka, so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica odvolaný z funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 02/12/2013)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person