Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8026/B

Business name: 
FinConsult s.r.o.
  (from: 12/12/1994 until: 12/15/1999)
Registered seat: 
Jókaiho 35
Bratislava 821 06
  (from: 03/20/1997 until: 12/15/1999)
Tomášikova 28
Bratislava 826 18
  (from: 12/12/1994 until: 03/19/1997)
Identification number (IČO): 
31 384 919
  (from: 12/12/1994)
Date of entry: 
12/12/1994
  (from: 12/12/1994)
Person dissolved from: 
16.12.1999
  (from: 12/16/1999)
Date of deletion: 
12/16/1999
  (from: 12/16/1999)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 12/16/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/12/1994)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 12/12/1994 until: 12/15/1999)
činnosť v oblasti nehnuteľností
  (from: 12/12/1994 until: 12/15/1999)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 12/12/1994 until: 12/15/1999)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/12/1994 until: 12/15/1999)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/12/1994 until: 12/15/1999)
vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
  (from: 12/12/1994 until: 12/15/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 12/12/1994 until: 12/15/1999)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/12/1994 until: 12/15/1999)
Partners: 
Alexandra Adamcová
Jókaiho 35
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/07/1995 until: 12/15/1999)
Ing. Robert Prikryl
Obchodná 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/12/1994 until: 11/06/1995)
Contribution of each member: 
Ing. Robert Prikryl
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/12/1994 until: 11/06/1995)
Alexandra Adamcová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/07/1995 until: 12/15/1999)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/12/1994 until: 12/15/1999)
Alexandra Adamcová
Jókaiho 35
Bratislava
  (from: 11/07/1995 until: 12/15/1999)
Ing. Robert Prikryl
Obchodná 13
Bratislava
  (from: 12/12/1994 until: 11/06/1995)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 12/12/1994 until: 12/15/1999)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 12/12/1994 until: 12/15/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 7K 5/99-83 zo dňa 8.6.1999, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.7.1999 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka FinConsult s.r.o., Jókaiho 35, 821 06 Bratislava, IČO: 31 384 919 pre nedostatok majetku. Spoločnosť FinConsult s.r.o., so sídlom Jókaiho 35, 821 06 Bratislava, IČO: 31 384 919 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro, vo vložke č. 8026/B sa VYMAZUJE z obchodného registra.
  (from: 12/16/1999)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice N 311/94, Nz 306/94. Živnostenské oprávnenie vydal OÚ-živnostenské oprávnenie 2 reg.č.4530/94. Stary spis: S.r.o. 14866
  (from: 12/12/1994 until: 12/15/1999)
Zmluva o prevode obchodného podielu z 3.8.95. Osvedčenie v novom znení zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 181/95, Nz 181/95 zo dňa 18.10.95 napísanej notárkou JUDr. Rojkovou v Bratislave. Stary spis: S.r.o. 14866
  (from: 11/07/1995 until: 12/15/1999)
Dodatok k zakladateľskej listine, spísaný do notárskej zápisnice č. N 278/96, Nz 278/96 dňa 10.12.1996. Stary spis: S.r.o. 14866
  (from: 03/20/1997 until: 12/15/1999)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person