Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  158/L

Business name: 
SHP a.s.
  (from: 05/03/1993)
Registered seat: 
Červenej armády 1191
Turčianske Teplice 039 01
  (from: 05/03/1993)
Identification number (IČO): 
31 585 370
  (from: 05/03/1993)
Date of entry: 
05/03/1993
  (from: 05/03/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/03/1993)
Objects of the company: 
výroba a spracovanie hydinárskych výrobkov
  (from: 07/15/2005)
demolácia a zemné práce
  (from: 07/15/2005)
veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami
  (from: 07/15/2005)
nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabak.
  (from: 07/15/2005)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/15/2005)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 07/15/2005)
skladovanie
  (from: 07/15/2005)
predaj na trhoch
  (from: 07/15/2005)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/15/2005)
pozemná doprava tovaru
  (from: 07/15/2005)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/15/2005)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďaľšieho predaja
  (from: 07/15/2005)
výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
  (from: 07/15/2005)
výroba cestovín
  (from: 07/15/2005)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu
  (from: 07/15/2005)
výroba hnojív
  (from: 07/15/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/15/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/07/2000)
MVDr. Eugen Ruttkay - predseda
Clementisova 5615/13
Martin
From: 05/11/2012
  (from: 06/21/2012)
Ing. Tatiana Ruttkayová - Member of the Board of Directors
Clementisova 13
Martin 036 01
From: 09/06/2021
  (from: 10/15/2021)
Jozef Letrík - Member of the Board of Directors
Červenej armády 1028/11
Turany 038 53
From: 09/06/2021
  (from: 10/15/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predstavenstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis za spoločnosť s uvedením mena a funkcie takto: a/ predseda predstavenstva sám alebo b/ dvaja členovia predstavenstva spolu, ak nepodpisuje predseda predstavenstva alebo c/ riaditeľ v rozsahu udelenej plnej moci.
  (from: 02/07/2000)
Capital: 
2 104 494,456 EUR Paid up: 2 104 494,456 EUR
  (from: 08/04/2009)
Shares: 
Number of shares: 634
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,391887 EUR
  (from: 08/04/2009)
Stockholder: 
TURČIANSKA HYDINA s.r.o.
Červenej armády 1191
Turčianske Teplice 039 01
  (from: 10/15/2021)
Supervisory board: 
Ing. Jarmila Rumanová
A. Hlinku 10
Vrútky
From: 05/11/2012
  (from: 06/21/2012)
Jozef Vojtek
Kyšovce 385
Hôrka 059 12
From: 09/06/2021
  (from: 10/15/2021)
Martin Pádej
Háj 133
Turčianske Teplice 039 01
From: 09/06/2021
  (from: 10/15/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 16/93 zo dňa 25.1.1993 v zmysle § 154 a nasl. v súlade s §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a schválením stanov.
  (from: 05/03/1993)
Dňa 8.12.1994 začalo dohodovacie konanie na Krajskom súde v Banskej Bystrici. V súlade s ust. § 4c zák. č. 328/91 Zb. a nasl. bola dňa 28.12.1994 zvolená rada veriteľov.Starý spis: Sa 555
  (from: 10/17/1994)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24K 194/94-Ná, ktoré sa stalo právoplatným 10.11.1995 bolo zastavené konkurzné konanie, keď navrhovateľ vzal návrh v celom rozsahu späť.
  (from: 11/28/1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.12.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/23/1996)
Na valnom zhromaždení dňa 28.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/07/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 12.5.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/18/2000)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 4.5.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/19/2001)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.5. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/26/2002)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person