Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  158/L

Business name: 
SHP a.s.
  (from: 05/03/1993)
Registered seat: 
Červenej armády 1191
Turčianske Teplice 039 01
  (from: 05/03/1993)
Identification number (IČO): 
31 585 370
  (from: 05/03/1993)
Date of entry: 
05/03/1993
  (from: 05/03/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/03/1993)
Objects of the company: 
výroba a spracovanie hydinárskych výrobkov
  (from: 07/15/2005)
demolácia a zemné práce
  (from: 07/15/2005)
veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami
  (from: 07/15/2005)
nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabak.
  (from: 07/15/2005)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/15/2005)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 07/15/2005)
skladovanie
  (from: 07/15/2005)
predaj na trhoch
  (from: 07/15/2005)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/15/2005)
pozemná doprava tovaru
  (from: 07/15/2005)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/15/2005)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďaľšieho predaja
  (from: 07/15/2005)
výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
  (from: 07/15/2005)
výroba cestovín
  (from: 07/15/2005)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu
  (from: 07/15/2005)
výroba hnojív
  (from: 07/15/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/15/2005)
výroba a spracovanie hydinárskych výrobkov
  (from: 05/03/1993 until: 07/14/2005)
demolácia a zemné práce
  (from: 05/03/1993 until: 07/14/2005)
veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami
  (from: 05/03/1993 until: 07/14/2005)
nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabak.
  (from: 05/03/1993 until: 07/14/2005)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/03/1993 until: 07/14/2005)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 05/03/1993 until: 07/14/2005)
skladovanie
  (from: 05/03/1993 until: 07/14/2005)
predaj na trhoch
  (from: 05/03/1993 until: 07/14/2005)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/03/1993 until: 07/14/2005)
pozemná doprava tovaru
  (from: 05/03/1993 until: 07/14/2005)
cestná nákladná doprava
  (from: 05/03/1993 until: 07/14/2005)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďaľšieho predaja
  (from: 07/18/2000 until: 07/14/2005)
výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
  (from: 07/18/2000 until: 07/14/2005)
výroba cestovín
  (from: 07/18/2000 until: 07/14/2005)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu
  (from: 11/19/2001 until: 07/14/2005)
výroba hnojív
  (from: 11/19/2001 until: 07/14/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/07/2000)
Managing board
  (from: 05/03/1993 until: 02/06/2000)
MVDr. Eugen Ruttkay - predseda
Clementisova 5615/13
Martin
From: 05/11/2012
  (from: 06/21/2012)
Ing. Tatiana Ruttkayová - Member of the Board of Directors
Clementisova 13
Martin 036 01
From: 09/06/2021
  (from: 10/15/2021)
Jozef Letrík - Member of the Board of Directors
Červenej armády 1028/11
Turany 038 53
From: 09/06/2021
  (from: 10/15/2021)
Ing. Viera Bulíková - člen
Partizánska 4
Turčianske Teplice
  (from: 08/11/1997 until: 09/25/2002)
Ing. Viera Bulíková - člen
Partizánska 4
Turčianske Teplice
Until: 05/17/2002
  (from: 09/26/2002 until: 03/09/2003)
Ing. Viera Bulíková - člen
Partizánska 4
Turčianske Teplice
From: 05/17/2002
  (from: 03/10/2003 until: 06/20/2012)
Ing. Viera Bulíková - člen
Partizánska 4
Turčianske Teplice
From: 05/17/2002 Until: 05/11/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/20/2012)
Mgr. Peter Cingel - člen
Hviezdoslavova 18
Martin
Until: 05/17/2002
  (from: 08/11/1997 until: 09/25/2002)
Ing. Ľubomír Gabčík
Dlhé Pole
  (from: 05/03/1993 until: 10/16/1994)
Ing. Ľubomír Gabčík - člen
Dlhé Pole
  (from: 10/17/1994 until: 08/10/1997)
Ing. Ľubomír Gabčík - člen
1095
Dlhé Pole
  (from: 08/11/1997 until: 09/25/2002)
Ing. Ľubomír Gabčík - člen
1095
Dlhé Pole
From: 05/17/2002
  (from: 09/26/2002 until: 03/09/2003)
Ing. Ľuboš Gabčík - člen
1095
Dlhé Pole
From: 05/17/2002
  (from: 03/10/2003 until: 06/20/2012)
Ing. Ľuboš Gabčík - člen
1095
Dlhé Pole
From: 05/17/2002 Until: 05/11/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/20/2012)
MVDr. Jozef Harvan
Majakovského 4
Martin
  (from: 05/03/1993 until: 10/16/1994)
MVDr. Jozef Harvan - člen
Majakovského 4
Martin
From: 05/17/2002
  (from: 09/26/2002 until: 05/23/2011)
MVDr. Jozef Harvan - člen
Majakovského 4
Martin
From: 05/17/2002 Until: 05/06/2011
  (from: 05/24/2011 until: 05/23/2011)
Ing. Zlatica Holubová - člen
186
Blatnica
  (from: 10/17/1994 until: 08/10/1997)
Ing. Milan Jesenský
Jilemnického 4009/49
Martin
  (from: 05/03/1993 until: 10/16/1994)
Ing. Milan Jesenský - člen
Jilemnického 4009/49
Martin
  (from: 10/17/1994 until: 08/10/1997)
Ing. Ľubomír Letrich
76
Dubové
  (from: 05/03/1993 until: 10/16/1994)
Ing. Ľubomír Letrich - člen
76
Dubové
  (from: 10/17/1994 until: 08/10/1997)
Ing. Ivan Nemec
Turčianske Teplice
  (from: 05/03/1993 until: 10/16/1994)
Ján Paulíny - člen
81
Kostolná - Záriečie
  (from: 08/11/1997 until: 09/25/2002)
Ján Paulíny - člen
81
Kostolná - Záriečie
From: 05/17/2002
  (from: 09/26/2002 until: 06/20/2012)
Ján Paulíny - člen
81
Kostolná - Záriečie
From: 05/17/2002 Until: 05/11/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/20/2012)
Ing. Branislav Roháčik - člen, riaditeľ
Partizánska 65
Turčianske Teplice
  (from: 10/17/1994 until: 08/10/1997)
Ing. Branislav Roháčik - predseda, riaditeľ
Partizánska 65
Turčianske Teplice
  (from: 08/11/1997 until: 09/25/2002)
Ing. Branislav Roháčik - riaditeľ
Partizánska 65
Turčianske Teplice
  (from: 05/03/1993 until: 10/16/1994)
Ing. Branislav Roháčik - predseda, riaditeľ
Partizánska 65
Turčianske Teplice
From: 05/17/2002
  (from: 09/26/2002 until: 06/20/2012)
Ing. Branislav Roháčik - predseda, riaditeľ
Partizánska 65
Turčianske Teplice
From: 05/17/2002 Until: 05/11/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/20/2012)
MVDr. Jiří Schenk - člen
50
Žabokreky
  (from: 08/11/1997 until: 06/09/2002)
MVDr. Jiří Schenk - člen
50
Žabokreky
  (from: 06/10/2002 until: 09/25/2002)
MVDr. Jiří Schenk - člen
50
Žabokreky
From: 05/17/2002
  (from: 09/26/2002 until: 06/20/2012)
MVDr. Jiří Schenk - člen
50
Žabokreky
From: 05/17/2002 Until: 05/11/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/20/2012)
Kamila Škutová - člen
72
Bodorová
  (from: 08/11/1997 until: 09/25/2002)
Kamila Škutová - člen
72
Bodorová
From: 05/17/2002
  (from: 09/26/2002 until: 06/20/2012)
Kamila Škutová - člen
72
Bodorová
From: 05/17/2002 Until: 05/11/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/20/2012)
Ing. Dušan Vavrek
Horné Rakovce 1925/25
Turčianske Teplice
  (from: 05/03/1993 until: 10/16/1994)
Ing. Dušan Vavrek - člen
Horné Rakovce 1925/25
Turčianske Teplice
  (from: 10/17/1994 until: 08/10/1997)
Ing. Štefan Zuskin - predseda
Horné Rakovce 1376/4
Turčianske Teplice
  (from: 10/17/1994 until: 08/10/1997)
Ing. Branislav Roháčik - člen
199
Sklené
From: 05/11/2012 Until: 08/02/2019
  (from: 10/15/2021 until: 10/14/2021)
Ing. Viera Bulíková - člen
Partizánska 415/4
Turčianske Teplice
From: 05/11/2012 Until: 09/06/2021
  (from: 10/15/2021 until: 10/14/2021)
Ing. Viera Bulíková - člen
Partizánska 415/4
Turčianske Teplice
From: 05/11/2012
  (from: 06/21/2012 until: 10/14/2021)
Ing. Branislav Roháčik - člen
199
Sklené
From: 05/11/2012
  (from: 06/21/2012 until: 10/14/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predstavenstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis za spoločnosť s uvedením mena a funkcie takto: a/ predseda predstavenstva sám alebo b/ dvaja členovia predstavenstva spolu, ak nepodpisuje predseda predstavenstva alebo c/ riaditeľ v rozsahu udelenej plnej moci.
  (from: 02/07/2000)
Menom spoločnosti navonok koná predstavenstvo ako celok a riaditeľ v rozsahu generálnej plnej moci. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k uvedenému menu a sídlu spoločnosti pripoja svoj podpis aspoň dvaja členovia predstavenstva alebo riaditeľ v rozsahu generálnej plnej moci.
  (from: 05/03/1993 until: 02/06/2000)
Capital: 
2 104 494,456 EUR Paid up: 2 104 494,456 EUR
  (from: 08/04/2009)
63 400 000 Sk Paid up: 63 400 000 Sk
  (from: 03/10/2003 until: 08/03/2009)
63 400 000 Sk
  (from: 07/18/2000 until: 03/09/2003)
63 280 000 Sk
  (from: 02/23/1996 until: 07/17/2000)
55 080 000 Sk
  (from: 05/03/1993 until: 02/22/1996)
Shares: 
Number of shares: 634
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,391887 EUR
  (from: 08/04/2009)
Number of shares: 634
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/18/2000 until: 08/03/2009)
Number of shares: 6328
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/07/2000 until: 07/17/2000)
Number of shares: 6328
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/23/1996 until: 02/06/2000)
Number of shares: 5580
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/03/1993 until: 02/22/1996)
Stockholder: 
TURČIANSKA HYDINA s.r.o.
Červenej armády 1191
Turčianske Teplice 039 01
  (from: 10/15/2021)
Supervisory board: 
Ing. Jarmila Rumanová
A. Hlinku 10
Vrútky
From: 05/11/2012
  (from: 06/21/2012)
Jozef Vojtek
Kyšovce 385
Hôrka 059 12
From: 09/06/2021
  (from: 10/15/2021)
Martin Pádej
Háj 133
Turčianske Teplice 039 01
From: 09/06/2021
  (from: 10/15/2021)
Darina Adamiaková - predseda
Severná 1
Martin
  (from: 10/17/1994 until: 08/10/1997)
Ing. Jozef Cingel - člen
8
Košťany nad Turcom
From: 05/17/2002
  (from: 09/26/2002 until: 06/20/2012)
Ing. Jozef Cingel - člen
8
Košťany nad Turcom
From: 05/17/2002 Until: 05/11/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/20/2012)
Ing. Štefan Gazdík
Ružová 42
Žilina
  (from: 05/03/1993 until: 10/16/1994)
Ing. Magdaléna Halabicová - člen
Platanova 13
Žilina
  (from: 10/17/1994 until: 08/10/1997)
Michal Mandzij - člen
Červenej armády 1189/69
Turčianske Teplice
Until: 05/17/2002
  (from: 08/11/1997 until: 09/25/2002)
Peter Mráz - člen
Osloboditeľov 1
Martin
  (from: 08/11/1997 until: 09/25/2002)
Ing. Peter Mráz - člen
Kolónia Hviezda 4559/59
Martin
From: 05/17/2002
  (from: 09/26/2002 until: 06/15/2006)
Ing. Peter Mráz - člen
Kolónia Hviezda 4559/59
Martin
From: 05/17/2002 Until: 05/12/2006
  (from: 06/16/2006 until: 06/15/2006)
Ing. Vojtech Mráz
Kolónia Hviezda 4559/59
Martin
From: 05/12/2006
  (from: 06/16/2006 until: 06/20/2012)
Ing. Vojtech Mráz
Kolónia Hviezda 4559/59
Martin
From: 05/12/2006 Until: 05/11/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/20/2012)
Ing. Ján Ondrík
Galandova 6
Martin
  (from: 05/03/1993 until: 10/16/1994)
Margita Pádejová - člen
133
Háj
  (from: 10/17/1994 until: 08/10/1997)
Margita Pádejová - predseda
133
Háj
  (from: 08/11/1997 until: 09/25/2002)
Margita Pádejová - predseda
133
Háj
From: 05/17/2002
  (from: 09/26/2002 until: 06/20/2012)
Margita Pádejová - predseda
133
Háj
From: 05/17/2002 Until: 05/11/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/20/2012)
Ing. Jozef Pjontek , PhD.
Štúrova 246
Spišská Stará Ves
From: 05/11/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/24/2013)
Ing. Jozef Pjontek , PhD.
Štúrova 246
Spišská Stará Ves
From: 05/11/2012 Until: 05/27/2013
  (from: 06/25/2013 until: 06/24/2013)
Ing. Jozef Turčány
Budovateľská 1018/4
Turčianske Teplice
  (from: 05/03/1993 until: 10/16/1994)
Margita Pádejová
133
Háj
From: 05/11/2012 Until: 09/06/2021
  (from: 10/15/2021 until: 10/14/2021)
Margita Pádejová
133
Háj
From: 05/11/2012
  (from: 06/21/2012 until: 10/14/2021)
Ing. Mária Mlynárová
257
Košťany nad Turcom
From: 05/27/2013 Until: 09/06/2021
  (from: 10/15/2021 until: 10/14/2021)
Ing. Mária Mlynárová
257
Košťany nad Turcom
From: 05/27/2013
  (from: 06/25/2013 until: 10/14/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 16/93 zo dňa 25.1.1993 v zmysle § 154 a nasl. v súlade s §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a schválením stanov.
  (from: 05/03/1993)
Dňa 8.12.1994 začalo dohodovacie konanie na Krajskom súde v Banskej Bystrici. V súlade s ust. § 4c zák. č. 328/91 Zb. a nasl. bola dňa 28.12.1994 zvolená rada veriteľov.Starý spis: Sa 555
  (from: 10/17/1994)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24K 194/94-Ná, ktoré sa stalo právoplatným 10.11.1995 bolo zastavené konkurzné konanie, keď navrhovateľ vzal návrh v celom rozsahu späť.
  (from: 11/28/1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.12.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/23/1996)
Na valnom zhromaždení dňa 28.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/07/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 12.5.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/18/2000)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 4.5.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/19/2001)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.5. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/26/2002)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person