Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13745/N

Business name: 
F.H. - Auto, s.r.o.
  (from: 03/18/2003 until: 08/04/2011)
Registered seat: 
Kálnická 1/b
Levice 934 01
  (from: 03/18/2003 until: 08/04/2011)
Identification number (IČO): 
36 551 732
  (from: 03/18/2003)
Date of entry: 
03/18/2003
  (from: 03/18/2003)
Date of deletion: 
08/05/2011
  (from: 08/05/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/05/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/18/2003)
Objects of the company: 
veľkoobchodná, maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti
  (from: 03/18/2003 until: 08/04/2011)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 03/18/2003 until: 08/04/2011)
predaj motorových vozidiel
  (from: 03/18/2003 until: 08/04/2011)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel a jednostopových motorových vozidiel
  (from: 03/18/2003 until: 08/04/2011)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu činnosti
  (from: 03/18/2003 until: 08/04/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
požičiavanie motorových vozidiel a prívesných vozíkov
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
autobazár
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
správa bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
internetové služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
školenie v oblasti výpočtovej techniky a automatizovaného spracovania dát
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
finančný a operatívny leasing
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
organizovanie spoločenských, kultúrnych a verejných podujatí
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
maliarske a natieračské práce
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
fotografické služby
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
technicko-organizačná pomoc pri realizovaní projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
prevádzkovanie záložne
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
rozmnožovanie a predaj nahraných nosičov záznamov zvuku a obrazu so súhlasom autora
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
počítačová grafika, počítačová animácia, spracovanie obrazu a záznamu zvuku pomocou výpočtovej techniky, ich inštalácia a prepisovanie na digitálne nosiče
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
tvorba internetových www-stránok
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/09/2005 until: 08/04/2011)
Partners: 
Ing. Otto Ferencz
Ku Bratke 6
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 08/18/2006 until: 07/25/2007)
Ing. Otto Ferencz
Ku Bratke 6
Levice
Slovak Republic
  (from: 04/16/2004 until: 08/17/2006)
Ing. Otto Ferencz
Ku Bratke 6
Levice
Slovak Republic
  (from: 03/18/2003 until: 04/15/2004)
Ing. Marian Havran
250
Čajkov
Slovak Republic
  (from: 04/16/2004 until: 08/17/2006)
Ing. Marian Havran
250
Čajkov
Slovak Republic
  (from: 03/18/2003 until: 04/15/2004)
Ing. Viera Maďarová
229
Michal nad Žitavou
Slovak Republic
  (from: 04/16/2004 until: 08/17/2006)
Ing. Viera Maďarová
229
Michal nad Žitavou
Slovak Republic
  (from: 03/18/2003 until: 04/15/2004)
Ing. Marian Havran
250
Čajkov 935 24
Slovak Republic
  (from: 08/18/2006 until: 08/04/2011)
Ing. Viera Maďarová
229
Michal nad Žitavou 941 61
Slovak Republic
  (from: 08/18/2006 until: 08/04/2011)
Contribution of each member: 
Ing. Otto Ferencz
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 03/18/2003 until: 04/15/2004)
Ing. Marian Havran
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 03/18/2003 until: 04/15/2004)
Ing. Viera Maďarová
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/18/2003 until: 04/15/2004)
Ing. Otto Ferencz
Amount of investment: 800 000 Sk Paid up: 800 000 Sk
  (from: 04/16/2004 until: 08/17/2006)
Ing. Marian Havran
Amount of investment: 800 000 Sk Paid up: 800 000 Sk
  (from: 04/16/2004 until: 08/17/2006)
Ing. Viera Maďarová
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 04/16/2004 until: 08/17/2006)
Ing. Otto Ferencz
Amount of investment: 1 200 000 Sk Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 08/18/2006 until: 07/25/2007)
Ing. Marian Havran
Amount of investment: 1 200 000 Sk Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 08/18/2006 until: 07/25/2007)
Ing. Viera Maďarová
Amount of investment: 600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 08/18/2006 until: 07/25/2007)
Ing. Marian Havran
Amount of investment: 2 000 000 Sk Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 07/26/2007 until: 08/04/2011)
Ing. Viera Maďarová
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 07/26/2007 until: 08/04/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/18/2003 until: 08/04/2011)
Ing. Otto Ferencz
Ku Bratke 6
Levice
From: 03/18/2003
  (from: 03/18/2003 until: 07/25/2007)
Ing. Otto Ferencz
Ku Bratke 6
Levice
From: 03/18/2003 Until: 07/17/2007
  (from: 07/26/2007 until: 07/25/2007)
Ing. Viera Maďarová
Michal nad Žitavou 299
Michal nad Žitavou 941 61
From: 07/17/2007
  (from: 07/26/2007 until: 09/16/2009)
Ing. Marian Havran
250
Čajkov
From: 03/18/2003
  (from: 03/18/2003 until: 08/04/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia každý samostatne.
  (from: 07/26/2007 until: 08/04/2011)
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja konatelia.
  (from: 03/18/2003 until: 07/25/2007)
Capital: 
3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 08/18/2006 until: 08/04/2011)
2 000 000 Sk Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 04/16/2004 until: 08/17/2006)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/18/2003 until: 04/15/2004)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 29CbR 61/2011- 109 zo dňa 21.06.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.07.2011, bola zrušená obchodná spoločnosť F.H.-AUTO, s.r.o. bez likvidácie. Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre odd. Sro, vložka č. 13745/N sa vymazáva dňom 05.08.2011 obchodná spoločnosť F.H.-AUTO, s.r.o. so sídlom Kálnická 1/b, 934 01 Levice, IČO: 36 551 732.
  (from: 08/05/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.01.2003 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/18/2003 until: 08/04/2011)
Dodatok č. 1 zo dňa 29.10.2003 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/16/2004 until: 08/04/2011)
Konateľke Ing. Viere Maďarovej zanikla funkcia dňom 09.03.2009.
  (from: 09/17/2009 until: 08/04/2011)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person