Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  97/T

Business name: 
Slovenský hodváb, a.s. v likvidácii
  (from: 11/05/2010 until: 01/09/2012)
Slovenský hodváb, a.s.
  (from: 09/26/1996 until: 11/04/2010)
Slovenský hodváb - RESS, a.s.
  (from: 05/31/1995 until: 09/25/1996)
Registered seat: 
Továrenská 532
Senica 905 01
  (from: 01/18/1996 until: 01/09/2012)
Štefánikova 1317
Senica 905 01
  (from: 05/31/1995 until: 01/17/1996)
Identification number (IČO): 
34 121 889
  (from: 05/31/1995)
Date of entry: 
05/31/1995
  (from: 05/31/1995)
Date of deletion: 
01/10/2012
  (from: 01/10/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/10/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/31/1995)
Objects of the company: 
výroba výrobkov z plastov
  (from: 05/31/1995 until: 08/16/2005)
výroba, úprava a rozvod úžitkovej vody
  (from: 05/31/1995 until: 08/16/2005)
zámočníctvo
  (from: 11/29/1996 until: 08/16/2005)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 11/29/1996 until: 08/16/2005)
kovoobrábanie
  (from: 11/29/1996 until: 08/16/2005)
cestná motorová doprava
  (from: 11/29/1996 until: 08/16/2005)
výroba anorganických a organických výrobkov vznikajúcich ako vedlajší produkt pri výrobe syntetických a celulózových vlákien
  (from: 11/29/1996 until: 08/16/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 11/29/1996 until: 10/27/2003)
ubytovacie služby vrátane prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 11/29/1996 until: 08/16/2005)
výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
  (from: 11/29/1996 until: 08/16/2005)
výroba, rozvod a predaj elektriny
  (from: 11/29/1996 until: 08/16/2005)
stáčanie prírodných vôd, minerálnych vôd a výroba nealkoholických nápojov
  (from: 10/09/1998 until: 08/16/2005)
spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
  (from: 10/09/1998 until: 08/16/2005)
výroba ovocných a zeleninových nápojov
  (from: 10/09/1998 until: 08/16/2005)
výroba potravinárskych koncentrátov a inak upravených potravín
  (from: 10/09/1998 until: 08/16/2005)
baliaca činnosť
  (from: 10/31/2000 until: 10/09/2008)
stolárstvo
  (from: 10/31/2000 until: 08/16/2005)
revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 10/31/2000 until: 08/16/2005)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 10/31/2000 until: 08/16/2005)
revízia vyhradených plynových zariadení
  (from: 10/31/2000 until: 08/16/2005)
revízia a revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 10/31/2000 until: 08/16/2005)
podnikateľské poradenstvo v oblasti kvality produkcie
  (from: 10/31/2000 until: 10/09/2008)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/31/2000 until: 10/09/2008)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 10/31/2000 until: 10/09/2008)
organizovanie detských táborov
  (from: 10/31/2000 until: 10/09/2008)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 10/31/2000 until: 08/16/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/31/2000 until: 10/09/2008)
poradenská činnosť ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 10/31/2000 until: 08/16/2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 10/31/2000 until: 08/16/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/31/2000 until: 10/09/2008)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 10/31/2000 until: 08/16/2005)
kancelárske a sekretárske služby
  (from: 10/31/2000 until: 10/09/2008)
oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 11/27/2004 until: 08/16/2005)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 11/27/2004 until: 08/16/2005)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (from: 11/27/2004 until: 08/16/2005)
oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 11/27/2004 until: 08/16/2005)
prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadenia
  (from: 03/04/1998 until: 08/16/2005)
výroba, rozvod a predaj stlačeného vzduchu
  (from: 10/31/2000 until: 08/16/2005)
úprava a predaj priemyselnej vody
  (from: 10/31/2000 until: 08/16/2005)
výroba, inštalácia, opravy ústredného vykurovania a vetrania
  (from: 02/08/2002 until: 08/16/2005)
montáž, opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 02/08/2002 until: 08/16/2005)
čistenie komunikácií s použitím materiálov
  (from: 02/08/2002 until: 08/16/2005)
starostlivosť a údržba o okrasné porasty a zatrávnené plochy, trávniky
  (from: 02/08/2002 until: 08/16/2005)
výroba syntetických vlákien a výroba výrobkov z týchto vlákien
  (from: 05/31/1995 until: 01/09/2012)
výroba celulózových vlákien a výroba výrobkov z týchto vlákien
  (from: 05/31/1995 until: 01/09/2012)
výroba plastov, syntetických polymérov, vláknitých útvarov a výrobkov z nich
  (from: 05/31/1995 until: 01/09/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/31/1995 until: 01/09/2012)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (from: 11/29/1996 until: 01/09/2012)
prevádzkovanie verejného colného skladu
  (from: 03/04/1998 until: 01/09/2012)
zabezpečovanie colného dlhu zárukou
  (from: 03/04/1998 until: 01/09/2012)
colný deklarant
  (from: 03/04/1998 until: 01/09/2012)
prevádzkovanie dráhy a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dráhy
  (from: 03/04/1998 until: 01/09/2012)
prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dopravy na dráhe
  (from: 03/04/1998 until: 01/09/2012)
činnosť sprostredkovateľská
  (from: 10/31/2000 until: 02/14/2011)
odborná a poradenská činnosť v oblasti zabezpečenia krízových agend a činností
  (from: 10/31/2000 until: 01/09/2012)
analýza materiálov z rôznych oblastí priemyslu
  (from: 02/08/2002 until: 02/14/2011)
analýza polovýrobkov v štádiu výroby
  (from: 02/08/2002 until: 02/14/2011)
nepravidelná, neverejná, nehromadná osobná cestná doprava
  (from: 02/08/2002 until: 01/09/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 10/28/2003 until: 02/14/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/28/2003 until: 02/14/2011)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia
  (from: 08/17/2005 until: 02/14/2011)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti manažérskych systémov
  (from: 08/17/2005 until: 02/14/2011)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti normalizácie
  (from: 08/17/2005 until: 02/14/2011)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti metrológie
  (from: 08/17/2005 until: 02/14/2011)
výkon kalibrácie iných ako určených meradiel fyzikálnych veličín - hmotnosti, času a dĺžky
  (from: 08/17/2005 until: 02/14/2011)
technik požiarnej ochrany
  (from: 08/17/2005 until: 01/09/2012)
špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (from: 08/17/2005 until: 01/09/2012)
bezpečnostnotechnické služby
  (from: 08/17/2005 until: 01/09/2012)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied alebo spoločenských vied
  (from: 08/17/2005 until: 02/14/2011)
nákup PET odpadu pre účely recyklácie s následným predajom polotovaru z neho vyrobeného
  (from: 08/17/2007 until: 01/09/2012)
zabezpečenie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 08/17/2007 until: 01/09/2012)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 08/17/2007 until: 01/09/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/18/1996 until: 01/09/2012)
Managing board
  (from: 09/26/1995 until: 01/17/1996)
Managing board
  (from: 05/31/1995 until: 09/25/1995)
Ing. Jozef Čema - člen
Riazanská 69
Bratislava
  (from: 01/18/1996 until: 03/16/2005)
Ing. Jozef Čema - člen
Riazanská 69
Bratislava
Until: 01/20/2005
  (from: 03/17/2005 until: 03/16/2005)
JUDr. Štefan Dostál - člen predstavenstva
Štefániková 726
Senica
  (from: 05/31/1995 until: 01/17/1996)
JUDr. Štefan Dostál - člen
Štefánikova 726
Senica
  (from: 01/18/1996 until: 03/16/2005)
JUDr. Štefan Dostál - člen
Štefánikova 726
Senica
Until: 01/20/2005
  (from: 03/17/2005 until: 03/16/2005)
Ing. Jozef Futrikanič - člen
Komárnická 16
Bratislava
  (from: 01/18/1996 until: 02/07/2002)
Ing. Jozef Futrikanič - predseda
Komárnická 16
Bratislava
  (from: 02/08/2002 until: 09/09/2004)
Ing. Jozef Futrikanič - predseda
Komárnická 16
Bratislava
Until: 02/27/2004
  (from: 09/10/2004 until: 09/09/2004)
Ing. Jozef Futrikanič - člen
Komárnická 16
Bratislava 821 03
From: 02/27/2004
  (from: 09/10/2004 until: 03/16/2005)
Ing. Jozef Futrikanič - člen
Komárnická 16
Bratislava 821 03
From: 02/27/2004 Until: 01/20/2005
  (from: 03/17/2005 until: 03/16/2005)
Ing. Augustín Hambálek - člen predstavenstva
Tehelná 2
Trnava
  (from: 05/31/1995 until: 09/25/1995)
Ing. Branislav Hatina - člen
Strmý vršok 141
Bratislava
Until: 06/30/2003
  (from: 02/08/2002 until: 10/27/2003)
Ing. Pavol Horeš - člen predstavenstva
Staromyjavská 685/11
Myjava
  (from: 09/26/1995 until: 01/17/1996)
Ing. Oľga Kolesárová - člen
Clementisova 214
Hnúšťa
Until: 06/30/2003
  (from: 02/08/2002 until: 10/27/2003)
Peter Korbačka - člen predstavenstva
Hronská 49
Valaská
  (from: 09/26/1995 until: 01/17/1996)
Ing. Gregor Kotún - člen predstavenstva
Záhradná 1055
Senica
  (from: 09/26/1995 until: 01/17/1996)
JUDr. Peter Kyjac - člen predstavenstva
Zochova 16
Bratislava
  (from: 05/31/1995 until: 09/25/1995)
Ing. Ivo Lazecký - člen predstavenstva
Lidická 743
Studénka 742 13
Česká republika
From: 07/15/2009
  (from: 08/04/2009 until: 11/04/2010)
Ing. Ivo Lazecký - člen predstavenstva
Lidická 743
Studénka 742 13
Česká republika
From: 07/15/2009 Until: 10/26/2010
  (from: 11/05/2010 until: 11/04/2010)
Ing. Milan Madzin - člen
Štefánikova 1522/23
Humenné 066 01
From: 10/01/2008
  (from: 10/10/2008 until: 08/03/2009)
Ing. Milan Madzin - člen
Štefánikova 1522/23
Humenné 066 01
From: 10/01/2008 Until: 07/15/2009
  (from: 08/04/2009 until: 08/03/2009)
Miroslav Mikulič - člen predstavenstva
Robotnícka 57
Senica
  (from: 09/26/1995 until: 01/17/1996)
Ing. Juraj Obložinský - člen
Júnová 7554/3
Bratislava - Nové Mesto
  (from: 01/18/1996 until: 05/01/2001)
Ing. Juraj Obložinský - predseda
Júnová 7554/3
Bratislava - Nové Mesto
  (from: 05/02/2001 until: 02/07/2002)
Ing. Juraj Obložinský - člen
Júnová 7554/3
Bratislava - Nové Mesto
  (from: 02/08/2002 until: 03/16/2005)
Ing. Juraj Obložinský - člen
Júnová 7554/3
Bratislava - Nové Mesto
Until: 01/20/2005
  (from: 03/17/2005 until: 03/16/2005)
Ing. Jozef Potisk - člen
Pod rovnicami 3561/41
Bratislava - Karlova Ves
  (from: 05/02/2001 until: 02/07/2002)
Ing. Jozef Potisk - podpredseda
Pod rovnicami 3561/41
Bratislava - Karlova Ves
  (from: 01/18/1996 until: 05/01/2001)
Ing. Jozef Potisk - podpredseda
Šintavská č. 14
Bratislava
Until: 06/30/2003
  (from: 02/08/2002 until: 10/27/2003)
Mgr. Martin Prachař - člen predstavenstva
Velká nad Veličkou 521
Velká nad Veličkou 696 74
Česká republika
From: 07/15/2009
  (from: 08/04/2009 until: 11/04/2010)
Mgr. Martin Prachař - člen predstavenstva
Velká nad Veličkou 521
Velká nad Veličkou 696 74
Česká republika
From: 07/15/2009 Until: 10/26/2010
  (from: 11/05/2010 until: 11/04/2010)
Ing. Štefan Prekop , PhD - člen
Ružová 1773/3
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
From: 04/01/2007
  (from: 04/28/2007 until: 10/09/2008)
Ing. Štefan Prekop , PhD - člen
Ružová 1773/3
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
From: 04/01/2007 Until: 10/01/2008
  (from: 10/10/2008 until: 10/09/2008)
Ing. Pavel Slovák - člen
336
Velká nad Veličkou 696 74
Česká republika
From: 04/01/2007
  (from: 04/28/2007 until: 08/03/2009)
Ing. Pavel Slovák - člen
336
Velká nad Veličkou 696 74
Česká republika
From: 04/01/2007 Until: 07/15/2009
  (from: 08/04/2009 until: 08/03/2009)
Dr. Ing. Radim Valas - predseda predstavenstva
Malenovice 202
Malenovice 739 11
Česká republika
From: 07/15/2009
  (from: 08/04/2009 until: 11/04/2010)
Dr. Ing. Radim Valas - predseda predstavenstva
Malenovice 202
Malenovice 739 11
Česká republika
From: 07/15/2009 Until: 10/26/2010
  (from: 11/05/2010 until: 11/04/2010)
Miroslav Vepy - člen
Jasmínova 1264
Senica
  (from: 01/18/1996 until: 05/01/2001)
Miroslav Vepy - člen
Jasmínova 1264
Senica
  (from: 02/08/2002 until: 09/09/2004)
Miroslav Vepy - člen
Jasmínova 1264
Senica
Until: 02/27/2004
  (from: 09/10/2004 until: 09/09/2004)
Miroslav Vepy - podpredseda
Jasmínova 1264
Senica
  (from: 05/02/2001 until: 02/07/2002)
Miroslav Vepy - predseda predstavenstva
Jasmínova 1264
Senica
  (from: 05/31/1995 until: 01/17/1996)
Miroslav Vepy - predseda
Jasmínová 1264
Senica 905 01
From: 02/27/2004
  (from: 09/10/2004 until: 03/16/2005)
Miroslav Vepy - predseda
Jasmínová 1264
Senica 905 01
From: 02/27/2004 Until: 01/20/2005
  (from: 03/17/2005 until: 03/16/2005)
Ing. Miroslav Zachar - člen
Sokolíková 15
Bratislava
  (from: 05/02/2001 until: 02/07/2002)
Ing. Miroslav Zachar - podpredseda predstavenstva
Sokolíková 15
Bratislava
  (from: 05/31/1995 until: 01/17/1996)
Ing. Miroslav Zachar - predseda
Sokolíková 15
Bratislava
  (from: 01/18/1996 until: 05/01/2001)
Ing. Rastislav Zbořil
Hoštáky 688/14
Myjava
  (from: 01/18/1996 until: 07/13/2000)
Ing. Rastislav Zbořil - člen
Tichá 5148/32
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  (from: 07/14/2000 until: 02/07/2002)
Ing. Josef Hlaváč - predseda
757
Velká nad Veličkou 696 74
Česká republika
From: 01/20/2005
  (from: 03/17/2005 until: 08/03/2009)
Ing. Josef Hlaváč - predseda
757
Velká nad Veličkou 696 74
Česká republika
From: 01/20/2005 Until: 07/15/2009
  (from: 08/04/2009 until: 08/03/2009)
Ing. Jiří Kohút - člen
865
Velká nad Veličkou 696 74
Česká republika
From: 01/20/2005 Until: 03/31/2007
  (from: 04/28/2007 until: 04/27/2007)
Ing. Jiří Kohút - člen
865
Velká nad Veličkou 696 74
Česká republika
From: 01/20/2005
  (from: 03/17/2005 until: 04/27/2007)
Radek Trn - člen
605
Velká nad Veličkou 696 74
Česká republika
From: 01/20/2005 Until: 03/31/2007
  (from: 04/28/2007 until: 04/27/2007)
Radek Trn - člen
605
Velká nad Veličkou 696 74
Česká republika
From: 01/20/2005
  (from: 03/17/2005 until: 04/27/2007)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť môžu konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú len úkony vykonané samostatne predsedom predstavenstva, alebo spoločne dvomi členmi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo akýmkoľvek iným spôsobom napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripoja svoj podpis samostatne predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 03/17/2005 until: 01/09/2012)
Menom spoločnosti sú oprávnení samostatne konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/18/1996 until: 03/16/2005)
Menom spoločnosti koná predseda alebo podpredseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 09/26/1995 until: 01/17/1996)
Za spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú opravnení: Miroslav Vepy spoločne s Ing. Miroslavom Zacharom Ing. Miroslav Zachar spoločne s JUDr. Štefanom Dostálom Miroslav Vepy spoločne s JUDr. Petrom Kyjacom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich, pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 05/31/1995 until: 09/25/1995)
Capital: 
11 306 796 EUR Paid up: 11 306 796 EUR
  (from: 06/25/2009 until: 01/09/2012)
340 600 000 Sk
  (from: 01/17/2007 until: 06/24/2009)
698 230 000 Sk
  (from: 06/28/2004 until: 01/16/2007)
696 527 000 Sk
  (from: 03/26/2004 until: 06/27/2004)
1 703 000 Sk
  (from: 04/11/1997 until: 03/25/2004)
1 000 000 Sk
  (from: 05/31/1995 until: 04/10/1997)
Shares: 
Number of shares: 2390
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 664 EUR
  (from: 06/25/2009 until: 01/09/2012)
Number of shares: 1124
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 6 639 EUR
  (from: 06/25/2009 until: 01/09/2012)
Number of shares: 3400
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 664 EUR
  (from: 06/25/2009 until: 01/09/2012)
Number of shares: 3400
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 Sk
  (from: 10/10/2008 until: 06/24/2009)
Number of shares: 2390
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 20 000 Sk
  (from: 01/17/2007 until: 06/24/2009)
Number of shares: 1124
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 200 000 Sk
  (from: 01/17/2007 until: 06/24/2009)
Number of shares: 3400
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci súhlas predstavenstva podľa článku IV, bod 8 Stanov spoločnosti
  (from: 09/14/2007 until: 10/09/2008)
Number of shares: 3400
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci súhlas predstavenstva podľa článku IV, bod 8 Stanov spoločnosti
  (from: 01/17/2007 until: 09/13/2007)
Number of shares: 3400
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 41 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci súhlas predstavenstva podľa článku IV, bod 8 Stanov spoločnosti
  (from: 03/26/2004 until: 01/16/2007)
Number of shares: 2390
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 41 000 Sk
  (from: 03/26/2004 until: 01/16/2007)
Number of shares: 1124
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 410 000 Sk
  (from: 03/26/2004 until: 01/16/2007)
Number of shares: 3400
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 Sk
  (from: 02/21/2000 until: 03/25/2004)
Number of shares: 2390
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 Sk
  (from: 02/21/2000 until: 03/25/2004)
Number of shares: 1124
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/21/2000 until: 03/25/2004)
Number of shares: 3400
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 Sk
  (from: 04/11/1997 until: 02/20/2000)
Number of shares: 2390
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 Sk
  (from: 04/11/1997 until: 02/20/2000)
Number of shares: 1124
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/11/1997 until: 02/20/2000)
Number of shares: 660
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/18/1996 until: 04/10/1997)
Number of shares: 3400
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 Sk
  (from: 01/18/1996 until: 04/10/1997)
Number of shares: 1000
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/31/1995 until: 01/17/1996)
Supervisory board: 
Ing. Ján Chovanec - člen
Veterná 21
Trnava
  (from: 05/31/1995 until: 01/17/1996)
Ing. Miroslav Jureňa - člen
Družstevná 164
Gbely
  (from: 05/31/1995 until: 01/17/1996)
Marián Macko - predseda
Hollého 746/30
Senica
  (from: 01/18/1996 until: 02/07/2002)
Ing. Rastislav Noskovič - predseda
Gercenova 29
Bratislava
  (from: 02/08/2002 until: 07/20/2003)
Vladimír Poór - člen
M.Uhra 21
Trnava
  (from: 01/18/1996 until: 06/14/1999)
Ing. Jozef Potisk - člen
Šintavská 14
Bratislava
  (from: 01/18/1996 until: 02/07/2002)
Ing. Karol Račka - člen
Robotnícka č. 71/92
Senica
From: 06/30/2003
  (from: 10/28/2003 until: 03/16/2005)
Ing. Karol Račka - člen
Robotnícka č. 71/92
Senica
From: 06/30/2003 Until: 01/20/2005
  (from: 03/17/2005 until: 03/16/2005)
Ing. Emil Ščepko - člen
Duklianska 33
Skalica
  (from: 05/31/1995 until: 01/17/1996)
Ing. Emil Ščepko - člen
Duklianska 33
Skalica
  (from: 01/18/1996 until: 02/07/2002)
Ing. Rudolf Tkáč - člen
Mudrochova č. 1353/32
Senica 905 01
From: 10/10/2003
  (from: 09/09/2004 until: 08/03/2009)
Ing. Rudolf Tkáč - člen
Mudrochova č. 1353/32
Senica 905 01
From: 10/10/2003 Until: 10/10/2008
  (from: 08/04/2009 until: 08/03/2009)
Ing. Jozef Trajlínek - člen
Nám. Oslobodenia 4/18
Senica
  (from: 01/18/1996 until: 06/14/1999)
Ing. Martin Trn
Velká nad Veličkou 888
Velká nad Veličkou 696 74
Česká republika
From: 07/15/2009
  (from: 08/04/2009 until: 02/18/2010)
Ing. Martin Trn
Velká nad Veličkou 888
Velká nad Veličkou 696 74
Česká republika
From: 07/15/2009 Until: 08/11/2009
  (from: 02/19/2010 until: 02/18/2010)
JUDr. Juraj Trokan - predseda
Vajanského 10
Trnava
  (from: 05/31/1995 until: 01/17/1996)
Emil Truska - člen
Hollého 758
Senica
  (from: 06/15/1999 until: 02/07/2002)
Emil Truska - podpredseda
Hollého 758
Senica
  (from: 02/08/2002 until: 09/08/2004)
Jaroslav Zíšek - člen
Štefánikova 725
Senica
Until: 06/30/2003
  (from: 02/08/2002 until: 10/27/2003)
Jaroslav Zíšek - podpredseda
Štefánikova 725
Senica
  (from: 05/31/1995 until: 01/17/1996)
Jaroslav Zíšek - podpredseda
Štefánikova 725
Senica
  (from: 01/18/1996 until: 02/07/2002)
Jaroslav Zíšek - predseda
Štefánikova č. 725
Senica
From: 06/30/2003
  (from: 10/28/2003 until: 03/16/2005)
Jaroslav Zíšek - predseda
Štefánikova č. 725
Senica
From: 06/30/2003 Until: 01/20/2005
  (from: 03/17/2005 until: 03/16/2005)
Prof. Ing. Petr Záruba , DrSc. - člen
Fetrovská 21
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 08/11/2009 Until: 10/26/2010
  (from: 11/05/2010 until: 11/04/2010)
Ing. Martin Trn - predseda
888
Velká nad Veličkou 696 74
Česká republika
From: 08/11/2009 Until: 10/26/2010
  (from: 11/05/2010 until: 11/04/2010)
Ing. Jozef Hlaváč - člen
757
Velká nad Veličkou 696 74
Česká republika
From: 08/11/2009 Until: 10/26/2010
  (from: 11/05/2010 until: 11/04/2010)
Ing. Martin Trn - predseda
888
Velká nad Veličkou 696 74
Česká republika
From: 08/11/2009
  (from: 02/19/2010 until: 11/04/2010)
Prof. Ing. Petr Záruba , DrSc. - člen
Fetrovská 21
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 08/11/2009
  (from: 02/19/2010 until: 11/04/2010)
Ing. Jozef Hlaváč - člen
757
Velká nad Veličkou 696 74
Česká republika
From: 08/11/2009
  (from: 02/19/2010 until: 11/04/2010)
Ing. Josef Foks - predseda
Velká nad Veličkou 780
Velká nad Veličkou 696 74
Česká republika
From: 10/26/2010
  (from: 11/05/2010 until: 01/09/2012)
Jaroslava Huttová - člen
Štefánikova 721
Senica 905 01
From: 10/26/2010
  (from: 11/05/2010 until: 01/09/2012)
Dana Marečková - člen
Horná dolina 49
Podbranč 906 41
From: 10/26/2010
  (from: 11/05/2010 until: 01/09/2012)
Ing. Pavla Sedláková - člen
Karolíny Světlé 320/21
Praha 1 110 00
ČR
From: 01/20/2005
  (from: 03/17/2005 until: 02/18/2010)
Ing. Pavla Sedláková - člen
Karolíny Světlé 320/21
Praha 1 110 00
ČR
From: 01/20/2005 Until: 08/11/2009
  (from: 02/19/2010 until: 02/18/2010)
Prof. Ing. Petr Záruba , DrSc. - predseda
Fetrovská 21
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 01/20/2005
  (from: 03/17/2005 until: 02/18/2010)
Prof. Ing. Petr Záruba , DrSc. - predseda
Fetrovská 21
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 01/20/2005 Until: 08/11/2009
  (from: 02/19/2010 until: 02/18/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/01/2010
  (from: 01/10/2012)
Date of entry into voluntary liquidation: 11/01/2010
  (from: 11/05/2010 until: 01/09/2012)
 Liquidators:
Ing. Radek Chmelík
Karlovarská 23
Pavlov 273 51
Česká republika
From: 11/01/2010 Until: 01/10/2012
  (from: 11/05/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Právne úkony smerujúce k likvidácii za spoločnosť počas likvidácie vykonáva a za spoločnosť podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 11/05/2010)
Date of completion of voluntary liquidation: 06/30/2011
  (from: 01/10/2012)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.5.1995 rozhodnutím zakladateľov osvedčených do notárskej zápisnice zo dňa 23.5.1995 č. N 125/95, NZ 80/95 a jej dodatku zo dňa 30.5.1995 č. N 127/95, NZ 81/95, bez výzvy na upísanie akcií podľa ust. § 162 a nasl. Obchodného zákonníka Zák.č.513/ 1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: Sa 310
  (from: 05/31/1995 until: 01/09/2012)
Na valnom zhromaždení boli dňa 15.08.1995 zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 310
  (from: 09/26/1995 until: 01/09/2012)
Na valnom zhromaždení spoločnosti boli dňa 30.11.1995 a 09.01.1996 zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 310
  (from: 01/18/1996 until: 01/09/2012)
Na valnom zhromaždení spoločnosti boli dňa 27.05.1996 zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 310
  (from: 09/26/1996 until: 01/09/2012)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.07.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 671/96, Nz 455/96. Stary spis: Sa 310
  (from: 11/29/1996 until: 01/09/2012)
Valné zhromaždenie konané dňa 15.10.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 984/96, Nz 666/96 schválilo zmenu stanov.
  (from: 04/11/1997 until: 01/09/2012)
Valné zhromaždenie konané dňa 12.09.1997 (N 880/97, Nz 606/97) schválilo zmenu stanov.
  (from: 03/04/1998 until: 01/09/2012)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho VZ dňa 29.05.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 520/98, Nz 388/98.
  (from: 10/09/1998 until: 01/09/2012)
Valné zhromaždenie konané dňa 15.12.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 1200/98, Nz 920/98 schválilo zmenu stanov.
  (from: 06/15/1999 until: 01/09/2012)
Valné zhromaždenie konané dňa 26.04.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 328/2000, Nz 222/2000 schválilo zmenu stanov.
  (from: 10/31/2000 until: 01/09/2012)
Valné zhromaždenie konané dňa 08.06.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 416/2001, NZ 352/2001 schválilo zmenu stanov.
  (from: 02/08/2002 until: 01/09/2012)
K zmene v dozornej rade prišlo na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 21.3.2003.
  (from: 07/21/2003 until: 01/09/2012)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 30.06.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 489/2003, NZ 53822/2003.
  (from: 10/28/2003 until: 01/09/2012)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 30.06,.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 490/03, NZ 53824/03.
  (from: 03/26/2004 until: 01/09/2012)
Valné zhromaždenie konané dňa 28.11.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 1000/2003, NZ 111826/2003 schválilo zmenu stanov.
  (from: 09/09/2004 until: 01/09/2012)
Riadne valné zhromaždenie konané dňa 06.09.2004, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 618/2004, NZ 68143/2004 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 11/27/2004 until: 01/09/2012)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 20.01.2005, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 38/2005, NZ 2492/2005, NCR1s 2461/2005 schválilo nové úplné znenie stanov spoločnosti.
  (from: 03/17/2005 until: 01/09/2012)
Riadne valné zhromaždenie konané dňa 25.07.2005, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 91/2005, NZ 34560/2005 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 08/17/2005 until: 01/09/2012)
Rozhodnutie akcionárov akciovej spoločnosti Slovenský hodváb, a.s. o zlúčení so spoločnosťou Hodváb Invest, a.s., so sídlom Továrenská 532/20, 905 01 Senica, IČO: 35 813 105, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka č. 10278/T, so spoločnosťou SLOVENSKÝ HODVÁB TRADE, a.s., so sídlom Továrenská 532/20, 905 11 Senica, IČO: 35 810 637, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka č. 10284/T a spoločnosťou RESS-F.O.B. , spol. s r.o., so sídlom Továrenská 532, 905 01 Senica, IČO: 34 122 508, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 1291/T, ktoré boli zrušené bez likvidácie; zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 29/2006, Nz 9323/2006, NCRls 9294/2006 JUDr. Emíliou Dostálovou dňa 13.03.2006. Spoločnosť Slovenský hodváb, a.s., so sídlom Továrenská 532, 905 01 Senica, IČO: 34 121 889, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka č. 97/T je právnym nástupcom společností Hodváb Invest, a.s., so sídlom Továrenská 532/20, 905 01 Senica, IČO: 35 813 105, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka č. 10278/T, SLOVENSKÝ HODVÁB TRADE, a.s., so sídlom Továrenská 532/20, 905 11 Senica, IČO: 35 810 637, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka č. 10284/T a RESS-F.O.B. , spol. s r.o., so sídlom Továrenská 532, 905 01 Senica, IČO: 34 122 508, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 1291/T, a preberá všetky ich práva a povinnosti.
  (from: 06/23/2006 until: 01/09/2012)
Riadne valné zhromaždenie konané dňa 15.12.2006, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 240/2006, NZ 58588/2006 schválilo zníženie základného imania a zmenu stanov.
  (from: 01/17/2007 until: 01/09/2012)
Uznesením Krajského súdu v Brne, č.k. KSBR 39 INS 2465/2009-A-12 zo dňa 14.05.2009, právoplatné dňa 18.05.2009, ktorým súd zistil úpadok dlžníka Slovenský hodváb a.s., so sídlom Továrenská 532, 905 01 Senica a zahájil insolvenčné konanie ako hlavné úpadkové konanie podľa čl. 3 bod 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 a ustanovil insolvenčného správcu Mgr. Miroslava Sládka, advokáta, AK Jelínkova 26, 619 00 Brno. Uznesením Krajského súdu v Brne č.k. KSBR 39 INS 2465/2009-B-27 zo dňa 07.08.2009, právoplatné dňa 12.08.2009, o povolení reorganizácie, určení osoby súdneho znalca a pokynoch pre insolvenčného správcu a týmto uznesením súd povolil dlžníkovi Slovenský hodváb a.s., so sídlom Továrenská 532, 905 01 Senica, riešenie úpadku reorganizáciou, potvrdil odvolanie insolvenčného správcu Mgr. Miroslava Sládka, advokáta, AK Jelínkova 26, 616 00 Brno a potvrdil ustanovenie insolvenčného správcu Ing. Lee Louda, nar. 30.12.1968, so sídlom Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, bytom Lucemburská 24, 130 00 Praha 3.
  (from: 03/03/2011 until: 01/09/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Hodváb Invest a.s.
Továrenská 532/20
Senica 905 01
  (from: 06/23/2006)
RESS - F.O.B., spol. s r.o.
Továrenská 532
Senica 905 01
  (from: 06/23/2006)
SLOVENSKÝ HODVÁB TRADE, a.s.
Továrenská 532/20
Senica 905 01
  (from: 06/23/2006)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Na základe rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 01.04.2010 došlo ku vkladu časti podniku spoločnosti v rozsahu uvedenom v znaleckom posudku znalca PP CONSULT, a.s., IČO: 35 698 381, so sídlom Nitrianska 3, 821 08 Bratislava do základného imania spoločnosti Slovenský hodváb PLUS, s.r.o., IČO: 45 480 583, so sídlom Továrenská 532, Senica 905 01.
  (from: 06/03/2010)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person