Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7688/S

Business name: 
ForStar, spol. s r.o.
  (from: 02/05/2002 until: 08/19/2011)
FOXMANN, spol. s r.o.
  (from: 12/12/2000 until: 02/04/2002)
Registered seat: 
Skuteckého 23
Banská Bystrica 974 01
  (from: 02/05/2002 until: 08/19/2011)
Vl. Clementisa 11
Prešov 080 01
  (from: 12/12/2000 until: 02/04/2002)
Identification number (IČO): 
36 469 866
  (from: 12/12/2000)
Date of entry: 
12/07/2000
  (from: 12/12/2000)
Person dissolved from: 
29.7.2011
  (from: 08/20/2011)
Date of deletion: 
08/20/2011
  (from: 08/20/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/20/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/12/2000)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu s hudobnými médiami
  (from: 12/12/2000 until: 08/19/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/12/2000 until: 08/19/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/12/2000 until: 08/19/2011)
Partners: 
CREDIT PARTNER, spol. s r.o. IČO: 31 640 206
Skuteckého 23
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/05/2002 until: 12/29/2002)
CREDIT PARTNER, spol. s r.o. IČO: 31 640 206
Skuteckého 23
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/30/2002 until: 02/21/2005)
Ing. Alexander Liška
Tr. A. Hlinku 36
Nitra
Slovak Republic
  (from: 08/28/2001 until: 02/04/2002)
Ing. Alexander Liška
Tr. A. Hlinku 36
Nitra
Slovak Republic
  (from: 12/12/2000 until: 08/27/2001)
Jozef Seman
Vl. Clementisa 11
Prešov
Slovak Republic
  (from: 08/28/2001 until: 12/29/2002)
Jozef Seman
Vl. Clementisa 11
Prešov
Slovak Republic
  (from: 12/12/2000 until: 08/27/2001)
FORZA MUSIC, spol. s r.o. IČO: 36 046 311
Skuteckého 23
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/28/2001 until: 08/19/2011)
FORZA, a.s.
Skuteckého 23
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 02/22/2005 until: 08/19/2011)
Contribution of each member: 
Ing. Alexander Liška
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/12/2000 until: 08/27/2001)
Jozef Seman
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/12/2000 until: 08/27/2001)
Ing. Alexander Liška
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/28/2001 until: 02/04/2002)
Jozef Seman
Amount of investment: 92 000 Sk Paid up: 92 000 Sk
  (from: 08/28/2001 until: 12/29/2002)
FORZA MUSIC, spol. s r.o.
Amount of investment: 128 000 Sk Paid up: 128 000 Sk
  (from: 08/28/2001 until: 06/11/2009)
CREDIT PARTNER, spol. s r.o.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/05/2002 until: 12/29/2002)
CREDIT PARTNER, spol. s r.o.
Amount of investment: 122 000 Sk Paid up: 122 000 Sk
  (from: 12/30/2002 until: 02/21/2005)
FORZA, a.s.
Amount of investment: 122 000 Sk Paid up: 122 000 Sk
  (from: 02/22/2005 until: 06/11/2009)
FORZA MUSIC, spol. s r.o.
Amount of investment: 4 249 EUR Paid up: 4 249 EUR
  (from: 06/12/2009 until: 08/19/2011)
FORZA, a.s.
Amount of investment: 4 050 EUR Paid up: 4 050 EUR
  (from: 06/12/2009 until: 08/19/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/28/2001 until: 08/19/2011)
konatelia
  (from: 12/12/2000 until: 08/27/2001)
Ján Kováčik
Vydrovo 101
Čierny Balog
  (from: 08/28/2001 until: 12/29/2002)
Ján Kováčik
Vydrovo 101
Čierny Balog
From: 08/16/2001
  (from: 12/30/2002 until: 09/22/2008)
Ján Kováčik
Vydrovo 101
Čierny Balog
From: 08/16/2001 Until: 09/16/2008
  (from: 09/23/2008 until: 09/22/2008)
Ing. Alexander Liška - do 24.1.2002
Tr. A. Hlinku 36
Nitra
  (from: 12/12/2000 until: 02/04/2002)
Jozef Seman
Vl. Clementisa 11
Prešov
Until: 10/23/2002
  (from: 12/12/2000 until: 12/29/2002)
Karol Messinger
Kráľovohoľská 20
Banská Bystrica 974 01
From: 09/16/2008
  (from: 09/23/2008 until: 08/19/2011)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore, a to vždy samostatne.
  (from: 09/23/2008 until: 08/19/2011)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/28/2001 until: 09/22/2008)
Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/12/2000 until: 08/27/2001)
Capital: 
8 299 EUR Paid up: 8 299 EUR
  (from: 06/12/2009 until: 08/19/2011)
250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 12/30/2002 until: 06/11/2009)
250 000 Sk
  (from: 08/28/2001 until: 12/29/2002)
200 000 Sk
  (from: 12/12/2000 until: 08/27/2001)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 26Cbr/105/2010-56 zo dňa 07.07.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.07.2011 bola obchodná spoločnosť ForStar, spol. s r.o., so sídlom Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 469 866 zrušená bez likvidácie.
  (from: 08/20/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.10.2000, podľa ust. § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v znení nasl. zmien a doplnkov.
  (from: 12/12/2000 until: 08/19/2011)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.8.2001.
  (from: 08/28/2001 until: 08/19/2011)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.1.2002, úplné znenie.
  (from: 02/05/2002 until: 08/19/2011)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 23.10.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a vyhotovené jej úplné znenie v súlade s ust. zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 12/30/2002 until: 08/19/2011)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person