Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  762/V

Business name: 
ŠTUDIO REA, výrobné družstvo Košice - v likvidácii
  (from: 04/22/1996 until: 12/15/1998)
ŠTUDIO REA, výrobné družstvo Košice
  (from: 01/15/1991 until: 04/21/1996)
Registered seat: 
Wuppertálska 2
Košice
  (from: 10/27/1995 until: 12/15/1998)
Hlavná 58
Košice
  (from: 11/13/1992 until: 10/26/1995)
Hlavná 81
Košice
  (from: 01/15/1991 until: 11/12/1992)
Identification number (IČO): 
00 691 747
  (from: 01/15/1991)
Date of entry: 
01/15/1991
  (from: 01/15/1991)
Date of deletion: 
12/16/1998
  (from: 12/16/1998)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/15/1991)
Objects of the company: 
propagačná, publicistická a pedagogická činnosť
  (from: 01/15/1991 until: 11/12/1992)
výroba a vysielanie audio-vizuálnych programov
  (from: 01/15/1991 until: 11/12/1992)
vydávanie kníh, publikácií, časopisov, resp. novín
  (from: 01/15/1991 until: 11/12/1992)
agentúrna činnosť
  (from: 01/15/1991 until: 11/12/1992)
predaj a rozmnožovanie audio-vizuálnych programov
  (from: 01/15/1991 until: 11/12/1992)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 11/13/1992 until: 12/15/1998)
montáž, výroba a oprava audiovizuálnych technických prostriedkov
  (from: 11/13/1992 until: 12/15/1998)
nákup a predaj audiovizuálnych technických prostriedkov
  (from: 11/13/1992 until: 12/15/1998)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 11/13/1992 until: 12/15/1998)
vykonávanie bytových, občianskych, inžinierských, priemyselných stavieb
  (from: 11/13/1992 until: 12/15/1998)
nákup, predaj, poľnohospodárskych, potravinárskych a priemyselných výrobkov
  (from: 11/13/1992 until: 12/15/1998)
propagačná činnosť
  (from: 11/13/1992 until: 12/15/1998)
vydávanie kníh, publikácií, časopisov a novín
  (from: 11/13/1992 until: 12/15/1998)
sprostredkovanie v oblasti kultúry
  (from: 11/13/1992 until: 12/15/1998)
Management body: 
Ing. Emil Macko - likvidátor
266
Kysak
  (from: 04/22/1996 until: 12/15/1998)
Peter Makovický - podpredseda
Wuppertalská 2
Košice
  (from: 11/13/1992 until: 04/21/1996)
Ing. Peter Okres - predseda
Amurská 9
Košice
  (from: 01/15/1991 until: 04/21/1996)
Acting: 
Za družstvo v likvidácii koná a podpisuje Ing. Emil Macko a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom - likvidátor.
  (from: 04/22/1996 until: 12/15/1998)
Za družstvo podpisuje jeho predseda, v neprítomnosti podpredseda a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/15/1991 until: 04/21/1996)
Registered capital: 
50 000 Sk
  (from: 11/13/1992 until: 12/15/1998)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 11/13/1992 until: 12/15/1998)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom regsitri v odd. Dr vložky 762/V u družstva: Názov: ŠTUDIO REA, výrobné družstvo Košice v likvidácii Sídlo: Wuppertálska 2, Košice IČO: 00 691 747 ako aj ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe ukončenej likvidácie podľa § 259 Obch. zák. v znení noviel a ďalších právnych predpisov. Deň výmazu: 16.12.1998.
  (from: 12/16/1998)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 29.10.1990 v súlade so zák.č. 176/90 Zb. o bytovom, výrobnom, spotrebnom a inom družstevníctve. Družstvo sa riadi stanovami prijatými na ustanovujúcej členskej schôdzi.
  (from: 01/15/1991 until: 12/15/1998)
Stanovy prispôsobené § 765 zák.č. 513/91 Zb. na základe schváleného transformačného projektu vypracovaného a schváleného členmi družstva v zmysle ustanovení zákona 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Nedeliteľný fond družstva: 19.000,- Sk.
  (from: 11/13/1992 until: 12/15/1998)
Zmena stanov zo dňa 22.9.1995.
  (from: 10/27/1995 until: 12/15/1998)
Notárska zápisnica o priebehu členskej schôdze zo dňa 15.3.1996 číslo N 139/96, Nz 139/ /96. Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 15.3.1996 o zrušení družstva likvidáciou ku dňu 1.4.1996. Deň vstupu družstva do likvidácie: 1.4.1996 Zápis vstupu družstva do likvidácie súdom 22.4.1996.
  (from: 04/22/1996 until: 12/15/1998)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person