Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  701/S

Business name: 
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť
  (from: 06/01/2002)
Registered seat: 
Balkán 53
Zvolen 960 95
  (from: 06/01/2002)
Identification number (IČO): 
36 054 666
  (from: 06/01/2002)
Date of entry: 
06/01/2002
  (from: 06/01/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/01/2002)
Objects of the company: 
Prevádzkovanie autoumyvárne
  (from: 07/20/2013)
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/01/2002)
pravidelná autobusová doprava vnútroštátna
  (from: 10/31/2003)
pravidelná autobusová doprava medzinárodná
  (from: 10/31/2003)
pravidelná mestská autobusová doprava
  (from: 10/31/2003)
nepravidelná autobusová doprava vnútroštátna
  (from: 10/31/2003)
nepravidelná autobusová doprava medzinárodná
  (from: 10/31/2003)
osobitná pravidelná autobusová doprava
  (from: 10/31/2003)
nákladná cestná doprava vnútroštátna
  (from: 10/31/2003)
nákladná cestná doprava medzinárodná
  (from: 10/31/2003)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (from: 10/31/2003)
oprava motorových a dopravných prostriedkov
  (from: 10/31/2003)
oprava karosérií
  (from: 10/31/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/31/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/31/2003)
prenájom dopravných prostriedkov
  (from: 10/31/2003)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (from: 10/31/2003)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 10/31/2003)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 10/31/2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/31/2003)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 10/31/2003)
reklamná činnosť
  (from: 10/31/2003)
poradenská služba v oblasti dopravy
  (from: 10/31/2003)
automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (from: 10/31/2003)
prevádzkovanie konsignačných skladov
  (from: 10/31/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/31/2003)
predaj cestovných lístkov a miesteniek
  (from: 10/31/2003)
klampiarske a lakýrnické práce
  (from: 10/31/2003)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3 a v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 05/31/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/31/2003)
PhDr. Adrian Polóny - predseda predstavenstva
Jelšova 1611/26
Banská Bystrica 974 01
From: 04/20/2018
  (from: 05/19/2018)
Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová - podpredseda predstavenstva
Rudlovská cesta 533/19
Banská Bystrica 974 01
From: 04/20/2018
  (from: 05/19/2018)
Ing. Anton Mazán - člen predstavenstva
Strážska cesta 1367/19
Zvolen 960 01
From: 04/20/2018
  (from: 05/19/2018)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene predstavenstva je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú traja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/31/2003)
Capital: 
10 299 309,605563 EUR Paid up: 10 299 309,605563 EUR
  (from: 04/16/2009)
Shares: 
Number of shares: 310277
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je neobmedzená.
  (from: 04/16/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Janka Kmeťová
Hviezdoslavova 1195/43
Banská Bystrica 974 01
From: 06/17/2016
  (from: 03/02/2017)
Ing. Milan Zárecký
Tulská 2238/3
Zvolen 960 01
From: 06/17/2016
  (from: 03/02/2017)
Ing. Radovan Spišiak
Viestova 6623/26
Banská Bystrica 974 01
From: 06/17/2016
  (from: 03/02/2017)
Ing. Róbert Trnka
Sitnianska 6
Banská Bystrica 974 11
From: 12/02/2016
  (from: 03/02/2017)
Mgr. Michal Komada
P.O.Hviezdoslava 19
Veľký Krtíš 990 01
From: 10/30/2020
  (from: 05/05/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená jednorázovo rozhodnutím zakladateľa FNM SR, Drieňová ul. č. 27, Bratislava, ktorý v súlade s ust. § 162 Obch. zák. a § 12 odst. 2, písm. a/ zák. č. 92/1991 Zb. v rozhodnutí č. 806, kotré vydalo MSPNH SR pod č.k. KM - 458/2002, zo dňa 01.04.2002, tak ako je to uvedené v rozhodnutí zakladateľa - v NZ 379/2002, napísanej 13.05.2002 JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave, Grösslingova 58 a schválením stanov. Forma akcií: na meno.
  (from: 06/01/2002)
. Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 12.09.2002 prijalo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 10/31/2003)
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 15.1.2003 schválilo zmeny stanov spoločnosti.
  (from: 11/21/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 4.3.2003 pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.4.2003 spísané vo forme notárskej zápisnice N 159/2003, Nz 28791/2003.
  (from: 01/16/2004)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person