Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  701/S

Business name: 
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť
  (from: 06/01/2002)
Registered seat: 
Balkán 53
Zvolen 960 95
  (from: 06/01/2002)
Identification number (IČO): 
36 054 666
  (from: 06/01/2002)
Date of entry: 
06/01/2002
  (from: 06/01/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/01/2002)
Objects of the company: 
Prevádzkovanie autoumyvárne
  (from: 07/20/2013)
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/01/2002)
pravidelná autobusová doprava vnútroštátna
  (from: 10/31/2003)
pravidelná autobusová doprava medzinárodná
  (from: 10/31/2003)
pravidelná mestská autobusová doprava
  (from: 10/31/2003)
nepravidelná autobusová doprava vnútroštátna
  (from: 10/31/2003)
nepravidelná autobusová doprava medzinárodná
  (from: 10/31/2003)
osobitná pravidelná autobusová doprava
  (from: 10/31/2003)
nákladná cestná doprava vnútroštátna
  (from: 10/31/2003)
nákladná cestná doprava medzinárodná
  (from: 10/31/2003)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (from: 10/31/2003)
oprava motorových a dopravných prostriedkov
  (from: 10/31/2003)
oprava karosérií
  (from: 10/31/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/31/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/31/2003)
prenájom dopravných prostriedkov
  (from: 10/31/2003)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (from: 10/31/2003)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 10/31/2003)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 10/31/2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/31/2003)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 10/31/2003)
reklamná činnosť
  (from: 10/31/2003)
poradenská služba v oblasti dopravy
  (from: 10/31/2003)
automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (from: 10/31/2003)
prevádzkovanie konsignačných skladov
  (from: 10/31/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/31/2003)
predaj cestovných lístkov a miesteniek
  (from: 10/31/2003)
klampiarske a lakýrnické práce
  (from: 10/31/2003)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3 a v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 05/31/2012)
verejná autobusová doprava vnútroštátna a medzinárodná - nepravidelná
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
cestná nákladná motorová doprava
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
opravy a údržba dopravných prostriedkov
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
prenájom motorových vozidiel, prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
prevádzkovanie konsignačných skladov
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
poskytovanie softvéru
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
vykonávanie školení a kurzov v odbore dopravy
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti dopravy
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
vnútroštátna pravidelná verejná cestná osobná hromadná doprava
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
vykonávanie školení a kurzov v odbore dopravy, vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
prevádzkovanie strediska praktického vyučovania
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/31/2003)
Managing board
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
PhDr. Adrian Polóny - predseda predstavenstva
Jelšova 1611/26
Banská Bystrica 974 01
From: 04/20/2018
  (from: 05/19/2018)
Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová - podpredseda predstavenstva
Rudlovská cesta 533/19
Banská Bystrica 974 01
From: 04/20/2018
  (from: 05/19/2018)
Ing. Anton Mazán - člen predstavenstva
Strážska cesta 1367/19
Zvolen 960 01
From: 04/20/2018
  (from: 05/19/2018)
Ing. Milan Chabada - podpredseda
Mieru 549/66
Očová
From: 06/01/2002 Until: 03/11/2003
  (from: 06/01/2002 until: 01/15/2004)
Ing. Ján Konôpka - člen
Dolinky 1335/1
Detva
From: 06/01/2002 Until: 03/11/2003
  (from: 06/01/2002 until: 01/15/2004)
Doc. Ing. Andrej Malachovský , PhD. - člen predstavenstva
Lesná 250/6
Medzibrod 976 96
From: 05/11/2009
  (from: 06/20/2009 until: 03/19/2012)
Doc. Ing. Andrej Malachovský , PhD. - člen predstavenstva
Lesná 250/6
Medzibrod 976 96
From: 05/11/2009 Until: 03/02/2012
  (from: 03/20/2012 until: 03/19/2012)
Ing. Andrej Malachovský - člen
Lesná 6
Medzibrod
From: 03/11/2003
  (from: 01/16/2004 until: 06/19/2009)
Ing. Andrej Malachovský - člen
Lesná 6
Medzibrod
From: 03/11/2003 Until: 05/11/2009
  (from: 06/20/2009 until: 06/19/2009)
Ing. Anton Mazán - predseda
Strážska cesta 1367/19
Zvolen
From: 06/01/2002 Until: 03/11/2003
  (from: 06/01/2002 until: 01/15/2004)
Ing. Anton Mazán - predseda
Strážská cesta 1367/19
Zvolen
From: 03/11/2003
  (from: 01/16/2004 until: 06/19/2009)
Ing. Anton Mazán - predseda
Strážská cesta 1367/19
Zvolen
From: 03/11/2003 Until: 05/11/2009
  (from: 06/20/2009 until: 06/19/2009)
Ing. Anton Mazán - predseda predstavenstva
Strážska cesta 1367/19
Zvolen 960 01
From: 01/12/2015
  (from: 01/21/2015 until: 06/15/2017)
Ing. Anton Mazán - predseda predstavenstva
Strážska cesta 1367/19
Zvolen 960 01
From: 01/12/2015
  (from: 06/16/2017 until: 05/18/2018)
Ing. Anton Mazán - predseda predstavenstva
Strážska cesta 1367/19
Zvolen 960 01
From: 01/12/2015 Until: 04/20/2018
  (from: 05/19/2018 until: 05/18/2018)
Ing. Anton Mazán - predseda predstavenstva
Strážska cesta 8467/19
Zvolen 960 95
From: 05/11/2009
  (from: 06/20/2009 until: 01/20/2015)
Ing. Anton Mazán - predseda predstavenstva
Strážska cesta 8467/19
Zvolen 960 95
From: 05/11/2009 Until: 01/11/2015
  (from: 01/21/2015 until: 01/20/2015)
Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová - člen predstavenstva
Rudlovská cesta 533/19
Banská Bystrica 974 01
From: 03/02/2012
  (from: 05/12/2012 until: 06/15/2017)
Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová - člen predstavenstva
Rudlovská cesta 533/19
Banská Bystrica 974 01
From: 03/02/2012
  (from: 06/16/2017 until: 10/16/2017)
Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová - člen predstavenstva
Rudlovská cesta 533/19
Banská Bystrica 974 01
From: 03/02/2012 Until: 11/24/2016
  (from: 10/17/2017 until: 10/16/2017)
Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová - člen predstavenstva
Rudlovská cesta 533/19
Banská Bystrica 974 01
From: 11/24/2016
  (from: 10/17/2017 until: 05/18/2018)
Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová - člen predstavenstva
Rudlovská cesta 533/19
Banská Bystrica 974 01
From: 11/24/2016 Until: 04/20/2018
  (from: 05/19/2018 until: 05/18/2018)
Mgr. Mariana Ondrejčáková Šelingová - člen predstavenstva
Rudlovská cesta 533/19
Banská Bystrica 974 01
From: 03/02/2012
  (from: 03/20/2012 until: 05/11/2012)
Mgr. Adrián Polóny - podpredseda
Jelšova 26
Banská Bystrica
From: 03/11/2003
  (from: 01/16/2004 until: 06/19/2009)
Mgr. Adrián Polóny - podpredseda
Jelšova 26
Banská Bystrica
From: 03/11/2003 Until: 05/11/2009
  (from: 06/20/2009 until: 06/19/2009)
Mgr. Adrián Polóny - podpredseda predstavenstva
Jelšova 1611/26
Banská Bystrica - Kostiviarska 974 01
From: 05/11/2009
  (from: 06/20/2009 until: 01/20/2015)
Mgr. Adrián Polóny - podpredseda predstavenstva
Jelšova 1611/26
Banská Bystrica - Kostiviarska 974 01
From: 05/11/2009 Until: 01/11/2015
  (from: 01/21/2015 until: 01/20/2015)
PhDr. Adrian Polóny - podpredseda predstavenstva
Jelšova 1611/26
Banská Bystrica 974 01
From: 01/12/2015
  (from: 06/16/2017 until: 05/18/2018)
PhDr. Adrian Polóny - podpredseda predstavenstva
Jelšova 1611/26
Banská Bystrica 974 01
From: 01/12/2015 Until: 04/20/2018
  (from: 05/19/2018 until: 05/18/2018)
PhDr. Adrián Polóny - podpredseda predstavenstva
Jelšova 1611/26
Banská Bystrica 974 01
From: 01/12/2015
  (from: 01/21/2015 until: 06/15/2017)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene predstavenstva je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú traja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/31/2003)
Konať v mene predstavenstva je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchod- nému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť Odštepný závod 01 Žiar nad Hronom
  (from: 06/01/2002 until: 11/20/2003)
Registered seat: 
Priemyselná 257
Ladomerská Vieska
  (from: 06/01/2002 until: 11/20/2003)
Head: 
Ing. Ján Truben
Hviezdoslavova 23/32
Žiar nad Hronom
  (from: 06/01/2002 until: 11/20/2003)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu podnikania akciovej spoločnosti
  (from: 06/01/2002 until: 11/20/2003)
 
 
Name: 
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť Odštepný závod 02 Modrý Kameň
  (from: 06/01/2002 until: 11/20/2003)
Registered seat: 
Jarmočná 332/29
Modrý Kameň
  (from: 06/01/2002 until: 11/20/2003)
Head: 
Ing. Vladimír Gabúľ
Dúbravská cesta 35
Veľký Krtíš
  (from: 06/01/2002 until: 11/20/2003)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu podnikania akciovej spoločnosti
  (from: 06/01/2002 until: 11/20/2003)
 
 
Capital: 
10 299 309,605563 EUR Paid up: 10 299 309,605563 EUR
  (from: 04/16/2009)
310 277 000 Sk Paid up: 310 277 000 Sk
  (from: 01/16/2004 until: 04/15/2009)
240 148 000 Sk Paid up: 240 148 000 Sk
  (from: 06/01/2002 until: 01/15/2004)
Shares: 
Number of shares: 310277
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je neobmedzená.
  (from: 04/16/2009)
Number of shares: 310277
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je neobmedzená.
  (from: 01/16/2004 until: 04/15/2009)
Number of shares: 240148
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je neobmedzená.
  (from: 06/01/2002 until: 01/15/2004)
Stockholder: 
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Drieňová 27
Bratislava
  (from: 06/01/2002 until: 01/15/2004)
Supervisory board: 
JUDr. Janka Kmeťová
Hviezdoslavova 1195/43
Banská Bystrica 974 01
From: 06/17/2016
  (from: 03/02/2017)
Ing. Milan Zárecký
Tulská 2238/3
Zvolen 960 01
From: 06/17/2016
  (from: 03/02/2017)
Ing. Radovan Spišiak
Viestova 6623/26
Banská Bystrica 974 01
From: 06/17/2016
  (from: 03/02/2017)
Ing. Róbert Trnka
Sitnianska 6
Banská Bystrica 974 11
From: 12/02/2016
  (from: 03/02/2017)
Mgr. Michal Komada
P.O.Hviezdoslava 19
Veľký Krtíš 990 01
From: 10/30/2020
  (from: 05/05/2021)
Ing. Jana Babicová - člen
Jaselská 16
Zvolen
From: 06/01/2002 Until: 03/04/2003
  (from: 06/01/2002 until: 01/15/2004)
Ing. Eva Bašťovanská - člen
Pavlovova 14
Bratislava
From: 06/01/2002 Until: 09/12/2002
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
Anton Brath
Tupolevova 4
Bratislava 851 01
From: 09/08/2004
  (from: 01/28/2005 until: 04/11/2005)
Anton Brath
Tupolevova 4
Bratislava 851 01
From: 09/08/2004 Until: 12/01/2004
  (from: 04/12/2005 until: 04/11/2005)
Vladimír Brodziansky - člen
Š. Moyzesa 9/2
Žiar nad Hronom
From: 09/12/2002
  (from: 10/31/2003 until: 09/21/2006)
Vladimír Brodziansky - člen
Š. Moyzesa 9/2
Žiar nad Hronom
From: 09/12/2002 Until: 03/22/2006
  (from: 09/22/2006 until: 09/21/2006)
Mgr. Miroslav Čellár
Poľná 16
Banská Bystrica 974 05
From: 06/15/2012
  (from: 08/25/2012 until: 03/01/2017)
Mgr. Miroslav Čellár
Poľná 16
Banská Bystrica 974 05
From: 06/15/2012 Until: 06/16/2016
  (from: 03/02/2017 until: 03/01/2017)
Mgr. Miroslav Čellár
Poľná 16
Banská Bystrica 974 05
From: 06/17/2016
  (from: 03/02/2017 until: 05/04/2021)
Mgr. Miroslav Čellár
Poľná 16
Banská Bystrica 974 05
From: 06/17/2016 Until: 10/29/2020
  (from: 05/05/2021 until: 05/04/2021)
Dušan Čierny
Haškova 10
Banská Bystrica 974 11
From: 12/11/2004
  (from: 02/19/2005 until: 06/19/2009)
Dušan Čierny
Haškova 10
Banská Bystrica 974 11
From: 12/11/2004 Until: 05/11/2009
  (from: 06/20/2009 until: 06/19/2009)
Dušan Čierny
Haškova 5292/10
Banská Bystrica - Sásová 974 11
From: 05/11/2009
  (from: 06/20/2009 until: 06/03/2010)
Dušan Čierny
Haškova 5292/10
Banská Bystrica - Sásová 974 11
From: 05/11/2009 Until: 05/06/2010
  (from: 06/04/2010 until: 06/03/2010)
Dušan Čierny - člen
Haškova 10
Banská Bystrica
From: 03/04/2003
  (from: 01/16/2004 until: 01/27/2005)
Dušan Čierny - člen
Haškova 10
Banská Bystrica
From: 03/04/2003 Until: 09/08/2004
  (from: 01/28/2005 until: 01/27/2005)
Viera Fedičová
Markova 9
Bratislava 851 01
From: 02/28/2006
  (from: 04/26/2006 until: 08/24/2012)
Viera Fedičová
Markova 9
Bratislava 851 01
From: 02/28/2006 Until: 06/15/2012
  (from: 08/25/2012 until: 08/24/2012)
Ing. Mária Hunáková - člen
Medveďovej 20
Bratislava
From: 06/01/2002
  (from: 06/01/2002 until: 02/17/2005)
Ing. Mária Hunáková - člen
Medveďovej 20
Bratislava
From: 06/01/2002 Until: 03/29/2004
  (from: 02/18/2005 until: 02/17/2005)
Janka Kmeťová
Moskovská 30
Banská Bystrica 974 02
From: 12/11/2004
  (from: 02/19/2005 until: 06/19/2009)
Janka Kmeťová
Moskovská 30
Banská Bystrica 974 02
From: 12/11/2004 Until: 05/11/2009
  (from: 06/20/2009 until: 06/19/2009)
JUDr. Janka Kmeťová
Hviezdoslavova 1195/43
Banská Bystrica 974 01
From: 05/11/2009
  (from: 06/20/2009 until: 03/01/2017)
JUDr. Janka Kmeťová
Hviezdoslavova 1195/43
Banská Bystrica 974 01
From: 05/11/2009 Until: 06/16/2016
  (from: 03/02/2017 until: 03/01/2017)
Mária Kristová
Hraničná 65
Bratislava 821 05
From: 07/17/2004
  (from: 01/27/2005 until: 02/18/2005)
Mária Kristová
Hraničná 65
Bratislava 821 05
From: 07/17/2004 Until: 12/11/2004
  (from: 02/19/2005 until: 02/18/2005)
Ing. Michal Macko - člen
A. Hlinku 2330/2
Zvolen
From: 06/01/2002 Until: 09/12/2002
  (from: 06/01/2002 until: 10/30/2003)
Mária Mačugová - člen
Legerského 16
Bratislava 831 02
From: 06/07/2004
  (from: 02/18/2005 until: 02/18/2005)
Mária Mačugová - člen
Legerského 16
Bratislava 831 02
From: 06/07/2004 Until: 12/11/2004
  (from: 02/19/2005 until: 02/18/2005)
Ing. Irena Malaníková , CSc. - člen
Dostojevského rad 11
Bratislava
From: 06/01/2002
  (from: 06/01/2002 until: 02/18/2005)
Ing. Irena Malaníková , CSc. - člen
Dostojevského rad 11
Bratislava
From: 06/01/2002 Until: 12/11/2004
  (from: 02/19/2005 until: 02/18/2005)
Ján Ostrolucký
Novozámocká 1946/45
Zvolen 960 01
From: 03/22/2006
  (from: 09/22/2006 until: 03/31/2016)
Ján Ostrolucký
Novozámocká 1946/45
Zvolen 960 01
From: 03/22/2006 Until: 03/22/2011
  (from: 04/01/2016 until: 03/31/2016)
Anna Plánková
Súťažná 1122/12
Bratislava - Ružinov 821 08
From: 05/11/2009
  (from: 06/20/2009 until: 08/24/2012)
Anna Plánková
Súťažná 1122/12
Bratislava - Ružinov 821 08
From: 05/11/2009 Until: 06/15/2012
  (from: 08/25/2012 until: 08/24/2012)
Anna Plánková
Súťažná 12
Bratislava 831 03
From: 12/11/2004
  (from: 02/19/2005 until: 06/19/2009)
Anna Plánková
Súťažná 12
Bratislava 831 03
From: 12/11/2004 Until: 05/11/2009
  (from: 06/20/2009 until: 06/19/2009)
Marián Polóny
Jelšova 1611/26
Banská Bystrica 974 01
From: 05/06/2010
  (from: 06/04/2010 until: 03/01/2017)
Marián Polóny
Jelšova 1611/26
Banská Bystrica 974 01
From: 05/06/2010 Until: 06/16/2016
  (from: 03/02/2017 until: 03/01/2017)
Ing. Štefan Rovňaník - člen
S. H. Vajanského 43
Nové Zámky
From: 06/01/2002
  (from: 06/01/2002 until: 01/26/2005)
Ing. Štefan Rovňaník - člen
S. H. Vajanského 43
Nové Zámky
From: 06/01/2002 Until: 07/17/2004
  (from: 01/27/2005 until: 01/26/2005)
Ing. Róbert Trnka
Sitnianska 6
Banská Bystrica 974 11
From: 06/15/2012
  (from: 08/25/2012 until: 03/01/2017)
Ing. Róbert Trnka
Sitnianska 6
Banská Bystrica 974 11
From: 06/15/2012 Until: 12/01/2016
  (from: 03/02/2017 until: 03/01/2017)
Ing. Milan Zárecký
Tulská 2238/2
Zvolen 960 01
From: 03/22/2006
  (from: 09/22/2006 until: 03/31/2016)
Ing. Milan Zárecký
Tulská 2238/2
Zvolen 960 01
From: 03/22/2006 Until: 03/22/2011
  (from: 04/01/2016 until: 03/31/2016)
Ing. Milan Zárecký - člen
Tulská 2238/2
Zvolen
From: 09/12/2002
  (from: 10/31/2003 until: 09/21/2006)
Ing. Milan Zárecký - člen
Tulská 2238/2
Zvolen
From: 09/12/2002 Until: 03/22/2006
  (from: 09/22/2006 until: 09/21/2006)
Marián Polóny
Jelšova 1611/26
Banská Bystrica 974 01
From: 06/17/2016 Until: 09/13/2020
  (from: 08/11/2021 until: 08/10/2021)
Marián Polóny
Jelšova 1611/26
Banská Bystrica 974 01
From: 06/17/2016
  (from: 03/02/2017 until: 08/10/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená jednorázovo rozhodnutím zakladateľa FNM SR, Drieňová ul. č. 27, Bratislava, ktorý v súlade s ust. § 162 Obch. zák. a § 12 odst. 2, písm. a/ zák. č. 92/1991 Zb. v rozhodnutí č. 806, kotré vydalo MSPNH SR pod č.k. KM - 458/2002, zo dňa 01.04.2002, tak ako je to uvedené v rozhodnutí zakladateľa - v NZ 379/2002, napísanej 13.05.2002 JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave, Grösslingova 58 a schválením stanov. Forma akcií: na meno.
  (from: 06/01/2002)
. Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 12.09.2002 prijalo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 10/31/2003)
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 15.1.2003 schválilo zmeny stanov spoločnosti.
  (from: 11/21/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 4.3.2003 pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.4.2003 spísané vo forme notárskej zápisnice N 159/2003, Nz 28791/2003.
  (from: 01/16/2004)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person