Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10286/T

Business name: 
EROVA, a.s.
  (from: 12/09/2003)
Registered seat: 
Galantská 4
Dunajská Streda 929 01
  (from: 12/22/2015)
Štúrova 1090/7
Dunajská Streda 929 01
  (from: 06/09/2011 until: 12/21/2015)
Hlavná č. 48
Dunajská Streda 929 01
  (from: 12/09/2003 until: 06/08/2011)
Identification number (IČO): 
36 257 389
  (from: 12/09/2003)
Date of entry: 
12/09/2003
  (from: 12/09/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/09/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/09/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/09/2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/09/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/09/2003)
propagačná a reklamná činnosť
  (from: 12/09/2003)
obchodovanie na vlastný účet v oblasti investovania a nakladania s majetkom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/09/2003)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 12/09/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/09/2003)
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/09/2003)
prenájom nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/09/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/09/2003)
JUDr. Erika Csekes - predseda
Panská 12
Bratislava 811 01
From: 12/02/2005
  (from: 10/27/2007)
Haim Arbiv - člen
Lovinského 7423/33C
Bratislava - Staré Mesto 811 04
From: 12/09/2015
  (from: 12/22/2015)
Ing. Ervin Bankó - člen predstavenstva
Bratislavská cesta 2462/120
Veľký Meder 932 01
From: 12/09/2003
  (from: 12/09/2003 until: 12/09/2005)
Ing. Ervin Bankó - člen predstavenstva
Bratislavská cesta 2462/120
Veľký Meder 932 01
From: 12/09/2003 Until: 12/02/2005
  (from: 12/10/2005 until: 12/09/2005)
JUDr. Silvia Bernáthová - člen
611
Orechová Potôň 930 02
From: 12/02/2005
  (from: 12/10/2005 until: 10/28/2010)
JUDr. Silvia Bernáthová - člen
611
Orechová Potôň 930 02
From: 12/02/2005 Until: 10/19/2010
  (from: 10/29/2010 until: 10/28/2010)
JUDr. Erika Csekes - predseda
Tichá 6531/42A
Bratislava 811 02
From: 12/02/2005
  (from: 12/10/2005 until: 10/26/2007)
Ing. Zoltán Hegyi - predseda predstavenstva
Povodská cesta 4488/2A
Dunajská Streda 929 01
From: 12/09/2003
  (from: 12/09/2003 until: 12/09/2005)
Ing. Zoltán Hegyi - predseda predstavenstva
Povodská cesta 4488/2A
Dunajská Streda 929 01
From: 12/09/2003 Until: 12/02/2005
  (from: 12/10/2005 until: 12/09/2005)
PaedDr. Tibor Végh - člen predstavenstva
ul. Sándora Petöfiho 4653/21
Dunajská Streda 929 01
From: 12/09/2003
  (from: 12/09/2003 until: 12/09/2005)
PaedDr. Tibor Végh - člen predstavenstva
ul. Sándora Petöfiho 4653/21
Dunajská Streda 929 01
From: 12/09/2003 Until: 12/02/2005
  (from: 12/10/2005 until: 12/09/2005)
JUDr. Oszkár Világi - člen
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
From: 12/02/2005
  (from: 06/24/2009 until: 12/21/2015)
JUDr. Oszkár Világi - člen
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
From: 12/02/2005 Until: 12/09/2015
  (from: 12/22/2015 until: 12/21/2015)
JUDr. Oszkár Világi - člen
Smetanov háj 288/16
Dunajská Streda 929 01
From: 12/02/2005
  (from: 12/10/2005 until: 06/23/2009)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 12/22/2015)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom na uzavretie právneho úkonu v mene spoločnosti je potrebný podpis ktorýchkoľvek dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúceho sa pripojí jeho podpis.
  (from: 12/10/2005 until: 12/21/2015)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom na uzavretie právneho úkonu v mene spoločnosti je potrebný podpis predsedu a jedného člena predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúceho sa pripojí jeho podpis.
  (from: 12/09/2003 until: 12/09/2005)
Capital: 
132 800 EUR Paid up: 132 800 EUR
  (from: 06/24/2009)
4 000 000 Sk Paid up: 4 000 000 Sk
  (from: 06/02/2006 until: 06/23/2009)
4 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 12/10/2005 until: 06/01/2006)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 12/09/2003 until: 12/09/2005)
Shares: 
Number of shares: 40
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 06/24/2009)
Number of shares: 40
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/10/2005 until: 06/23/2009)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/09/2003 until: 12/09/2005)
Supervisory board: 
Denisa Holocsiová
Prípojná 8
Bratislava 821 06
From: 10/19/2010
  (from: 10/29/2010)
JUDr. Peter Zilizi
Smetanov háj 288/17
Dunajská Streda 929 01
From: 12/09/2015
  (from: 12/22/2015)
Mária Ravaszová
Nový rad 167/16
Veľké Dvorníky 929 01
From: 08/25/2016
  (from: 11/17/2016)
JUDr. Silvia Bernáthová - predseda dozornej rady
Nová Ves 2225/35
Dunajská Streda 929 01
From: 12/09/2003
  (from: 12/09/2003 until: 12/09/2005)
JUDr. Silvia Bernáthová - predseda dozornej rady
Nová Ves 2225/35
Dunajská Streda 929 01
From: 12/09/2003 Until: 12/02/2005
  (from: 12/10/2005 until: 12/09/2005)
Ákos Fazekas - člen dozornej rady
Beňadická 3006/11
Bratislava 851 06
From: 12/09/2003
  (from: 12/09/2003 until: 06/23/2009)
Ákos Fazekas - člen dozornej rady
Gusevova 1417/8
Bratislava 821 09
From: 12/09/2003
  (from: 06/24/2009 until: 10/28/2010)
Ákos Fazekas - člen dozornej rady
Gusevova 1417/8
Bratislava 821 09
From: 12/09/2003 Until: 10/19/2010
  (from: 10/29/2010 until: 10/28/2010)
Éva Nagyvendégi - člen dozornej rady
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
From: 12/09/2003
  (from: 06/24/2009 until: 06/08/2011)
Éva Nagyvendégi - člen dozornej rady
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
From: 12/09/2003 Until: 05/25/2011
  (from: 06/09/2011 until: 06/08/2011)
Éva Nagyvendégi - člen dozornej rady
Smetanov háj 288/16
Dunajská Streda 929 01
From: 12/09/2003
  (from: 12/09/2003 until: 06/23/2009)
Henrieta Polimacová
Nová Ves 2225/37
Dunajská Streda 929 01
From: 05/25/2011
  (from: 06/09/2011 until: 12/21/2015)
Henrieta Polimacová
Nová Ves 2225/37
Dunajská Streda 929 01
From: 05/25/2011 Until: 12/09/2015
  (from: 12/22/2015 until: 12/21/2015)
Henrieta Polimacová - predseda
Nová Ves 2225/37
Dunajská Streda 929 01
From: 12/02/2005
  (from: 12/10/2005 until: 10/28/2010)
Henrieta Polimacová - predseda
Nová Ves 2225/37
Dunajská Streda 929 01
From: 12/02/2005 Until: 10/19/2010
  (from: 10/29/2010 until: 10/28/2010)
Ing. Juraj Ravasz - predseda
58
Kútniky- časť Blažov 929 01
From: 10/19/2010
  (from: 10/29/2010 until: 06/08/2011)
Ing. Juraj Ravasz - predseda
58
Kútniky- časť Blažov 929 01
From: 10/19/2010 Until: 05/25/2011
  (from: 06/09/2011 until: 06/08/2011)
Bc. Renáta Hanuliaková - predseda
Dunajská 1428/90
Topoľníky 930 11
From: 05/25/2011 Until: 08/25/2016
  (from: 11/17/2016 until: 11/16/2016)
Bc. Renáta Hanuliaková - predseda
Dunajská 1428/90
Topoľníky 930 11
From: 05/25/2011
  (from: 06/09/2011 until: 11/16/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené zakladateľskou listinou spísanou dňa 07.11.2003 formou notárskej zápisnice č. N 491/03, NZ 102499/03 podľa slovenského práva.
  (from: 12/09/2003)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  08/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person