Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20254/V

Business name: 
TOMAKO, s.r.o.
  (from: 05/13/2008)
T-Group Investments, s.r.o.
  (from: 08/18/2007 until: 05/12/2008)
Registered seat: 
Drienovec 194
Drienovec 044 01
  (from: 02/09/2010)
Komenského 2211/25
Trebišov 075 01
  (from: 08/18/2007 until: 02/08/2010)
Identification number (IČO): 
36 820 512
  (from: 08/18/2007)
Date of entry: 
08/18/2007
  (from: 08/18/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/18/2007)
Objects of the company: 
marketing a manažment
  (from: 08/18/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/18/2007)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (from: 08/18/2007)
sprostredkovanie obchodu, dopravy a výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 08/18/2007)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 08/18/2007)
predaj na trhoch
  (from: 08/18/2007)
ambulantný predaj
  (from: 08/18/2007)
fotografické služby
  (from: 08/18/2007)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 08/18/2007)
tlač novín, časopisov, kníh, katalógov, pohľadníc, vizitiek, plagátov, oznámení a tlačív
  (from: 08/18/2007)
viazanie a konečná úprava kníh
  (from: 08/18/2007)
záložňa
  (from: 08/18/2007)
prevádzkovanie erotického salónu
  (from: 08/18/2007)
zásielkový predaj
  (from: 08/18/2007)
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
  (from: 08/18/2007)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 08/18/2007)
krajčírstvo
  (from: 08/18/2007)
baliace činnosti
  (from: 08/18/2007)
prenájom zariadení výpočtovej techniky a softwaru
  (from: 08/18/2007)
prenájom dopravných zariadení, motorových vozidiel, strojov, nástrojov a prístrojov
  (from: 08/18/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/18/2007)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku domov a bytov
  (from: 08/18/2007)
skladovanie
  (from: 08/18/2007)
výroba výrobkov z papiera, lepenky, plastov, sadry, skla, keramiky, drôtu a drobných výrobkov z dreva
  (from: 08/18/2007)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obraz so súhlasom autora
  (from: 08/18/2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 08/18/2007)
neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami s celkovou obsaditeľnosťou do 9 miest vrátane miesta vozidla s výnimkou taxislužby
  (from: 08/18/2007)
výroba, požičiavanie a distribúcia videa
  (from: 08/18/2007)
poskytovanie služieb prostredníctvom internetu
  (from: 08/18/2007)
výroba a montáž plastových okien a dverí
  (from: 08/18/2007)
inventárna činnosť
  (from: 08/18/2007)
príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 08/18/2007)
príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 08/18/2007)
príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 08/18/2007)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 08/18/2007)
kompletizácia počítačových sietí - hardware, s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení a software so súhlasom autora
  (from: 08/18/2007)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom
  (from: 08/18/2007)
prevádzkovanie umývacích liniek
  (from: 08/18/2007)
prevádzkovanie nevýherných automatov
  (from: 08/18/2007)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 08/18/2007)
finančný leasing
  (from: 08/18/2007)
čistenie komunikácií a odpratávanie snehu
  (from: 08/18/2007)
kosenie a hrabanie trávy, orezávanie stromov, strihanie kríkov
  (from: 08/18/2007)
organizovanie a usporadúvanie spoločenských, kultúrnych, športových podujatí, školení, seminárov a výstav
  (from: 08/18/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/18/2007)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/18/2007)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu ( vrátane fitnes centra, solária a sauny )
  (from: 08/18/2007)
prenájom garáží a odstavných plôch spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom, alebo ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 08/18/2007)
výroba sériovo vyrábaných kľúčov a zámkov
  (from: 08/18/2007)
prevádzkovanie detských ihrísk
  (from: 08/18/2007)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 08/18/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/18/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/18/2007)
prenájom športových potrieb
  (from: 08/18/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/18/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/18/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečného odpadu
  (from: 08/18/2007)
ťažba dreva, pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
  (from: 08/18/2007)
výroba a montáž reklamných tabúľ
  (from: 08/18/2007)
maliarske, natieračské, sklenárske a tapetovacie práce
  (from: 08/18/2007)
demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
  (from: 08/18/2007)
zemné a kopačské práce
  (from: 08/18/2007)
vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
  (from: 08/18/2007)
montáž sadrokartónu
  (from: 08/18/2007)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 08/18/2007)
lešenárske práce
  (from: 08/18/2007)
armovacie práce
  (from: 08/18/2007)
vŕtanie studní
  (from: 08/18/2007)
kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením
  (from: 08/18/2007)
výroba betónu a stavebných prvkov z betónu, cementu a sadry
  (from: 08/18/2007)
Partners: 
Stanislav Vološin
Drienovec 194
Drienovec 044 01
Slovak Republic
  (from: 02/09/2010)
Tomáš Tomko
Komenského 2211/25
Trebišov 075 01
Slovak Republic
  (from: 08/18/2007 until: 02/08/2010)
Contribution of each member: 
Stanislav Vološin
Amount of investment: 6 638,79 EUR Paid up: 6 638,79 EUR
  (from: 02/09/2010)
Tomáš Tomko
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/18/2007 until: 02/08/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/18/2007)
Stanislav Vološin
Drienovec 194
Drienovec 044 01
From: 02/03/2010
  (from: 02/09/2010)
Tomáš Tomko
Komenského 2211/25
Trebišov 075 01
From: 08/18/2007 Until: 02/03/2010
  (from: 02/09/2010 until: 02/08/2010)
Tomáš Tomko
Komenského 2211/25
Trebišov 075 01
From: 08/18/2007
  (from: 08/18/2007 until: 02/08/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/09/2010)
Konateľ je oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/18/2007 until: 02/08/2010)
Capital: 
6 638,79 EUR Paid up: 6 638,79 EUR
  (from: 02/09/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/18/2007 until: 02/08/2010)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person