Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6276/V

Business name: 
PRAKTIK REAL KOŠICE, spol. s r.o.
  (from: 05/29/1995 until: 10/15/2003)
Registered seat: 
Kukučínova 23
Košice
  (from: 10/26/1998 until: 10/15/2003)
Identification number (IČO): 
31 708 641
  (from: 05/29/1995)
Date of entry: 
05/29/1995
  (from: 05/29/1995)
Person dissolved from: 
16.10.2003
  (from: 10/16/2003)
Date of deletion: 
10/16/2003
  (from: 10/16/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/29/1995)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 03/18/1998 until: 10/15/2003)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke číslo 6276/V pri: Obchodné meno: PRAKTIK REAL KOŠICE, spol. s r.o. Sídlo: Kukučínova 23, Košice IČO: 31 708 641 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 2K 146/99-15 zo dňa 23.1.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.2.2003 o zamietnutí návrhu v súlade s ust. § 68 ods.4 zák.č.513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods.4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom. Deň výmazu: 16.10.2003
  (from: 10/16/2003)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person