Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6276/V

Business name: 
PRAKTIK REAL KOŠICE, spol. s r.o.
  (from: 05/29/1995 until: 10/15/2003)
Registered seat: 
Kukučínova 23
Košice
  (from: 10/26/1998 until: 10/15/2003)
Kmeťova 18
Košice 040 01
  (from: 03/18/1998 until: 10/25/1998)
Stará Spišská cesta 1
Košice
  (from: 05/29/1995 until: 03/17/1998)
Identification number (IČO): 
31 708 641
  (from: 05/29/1995)
Date of entry: 
05/29/1995
  (from: 05/29/1995)
Person dissolved from: 
16.10.2003
  (from: 10/16/2003)
Date of deletion: 
10/16/2003
  (from: 10/16/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/29/1995)
Objects of the company: 
inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 05/29/1995 until: 10/15/2003)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
  (from: 05/29/1995 until: 10/15/2003)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/29/1995 until: 10/15/2003)
maloobchod a veľkoobchod so spotrebným, priemyselným, potravinárskym tovarom a poľnohospodárskymi produktami
  (from: 05/29/1995 until: 10/15/2003)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva a obchodu
  (from: 05/29/1995 until: 10/15/2003)
dealerská činnosť
  (from: 05/29/1995 until: 10/15/2003)
realitná kancelária
  (from: 05/29/1995 until: 10/15/2003)
desing
  (from: 05/29/1995 until: 10/15/2003)
výroba sedacieho nábytku
  (from: 03/18/1998 until: 10/15/2003)
výroba nábytku pre kancelárie a obchody
  (from: 03/18/1998 until: 10/15/2003)
výroba kuchynských liniek
  (from: 03/18/1998 until: 10/15/2003)
výroba rovného nábytku
  (from: 03/18/1998 until: 10/15/2003)
výroba okien a dverí
  (from: 03/18/1998 until: 10/15/2003)
výroba lôžkového nábytku
  (from: 03/18/1998 until: 10/15/2003)
prenájom motorových vozidiel, strojov a prístrojov
  (from: 03/18/1998 until: 10/15/2003)
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 03/18/1998 until: 10/15/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/18/1998 until: 10/15/2003)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/18/1998 until: 10/15/2003)
reklamné činnosti
  (from: 03/18/1998 until: 10/15/2003)
leasing spojený s financovaním
  (from: 03/18/1998 until: 10/15/2003)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
  (from: 03/18/1998 until: 10/15/2003)
skladovacia činnosť
  (from: 03/18/1998 until: 10/15/2003)
Partners: 
Ing. Vojtech Ciffra
Kmeťova 18
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/18/1998 until: 10/15/2003)
Ing. Vojtech Ciffra
Čordákova 21
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/29/1995 until: 03/17/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Vojtech Ciffra
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/29/1995 until: 03/17/1998)
Ing. Vojtech Ciffra
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/18/1998 until: 10/15/2003)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/30/1997 until: 10/15/2003)
Individual managing director
  (from: 05/29/1995 until: 06/29/1997)
Ing. Vojtech Ciffra
Čordákova 21
Košice
  (from: 05/29/1995 until: 06/29/1997)
Ing. Vojtech Ciffra
Kmeťova 18
Košice
  (from: 06/30/1997 until: 10/15/2003)
Ing. Jozef Macko
Varšavská 17
Košice
  (from: 06/30/1997 until: 03/17/1998)
Ing. Slavomír Sýkora
Havanská 21
Košice
  (from: 06/30/1997 until: 03/17/1998)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/30/1997 until: 10/15/2003)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/29/1995 until: 06/29/1997)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 03/18/1998 until: 10/15/2003)
100 000 Sk
  (from: 05/29/1995 until: 03/17/1998)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke číslo 6276/V pri: Obchodné meno: PRAKTIK REAL KOŠICE, spol. s r.o. Sídlo: Kukučínova 23, Košice IČO: 31 708 641 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 2K 146/99-15 zo dňa 23.1.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.2.2003 o zamietnutí návrhu v súlade s ust. § 68 ods.4 zák.č.513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods.4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom. Deň výmazu: 16.10.2003
  (from: 10/16/2003)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 9.5.1995 číslo N 55/95, Nz 54/95 napísanej JUDr. Pertom Varhalíkom v súlade s § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 05/29/1995 until: 10/15/2003)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 148/97, Nz 149/97 zo dňa 24. 6. 1997.
  (from: 06/30/1997 until: 10/15/2003)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 30. 1. 1998. Zakladateľská listina upravená podľa zákona 11/98 Zb.
  (from: 03/18/1998 until: 10/15/2003)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 320/98, Nz 329/98 zo dňa 2. 10. 1998. Krajský súd v Košiciach rozhodol vo veci navrhovateľa - dlžníka: PRAKTIK REAL KOŠICE, spol. s r.o., Kukučínova 23, Košice, IČO: 31 708 641, o vyhlásenie konkurzu takto: návrh pre nedostatok majetku zamieta.
  (from: 10/26/1998 until: 10/15/2003)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person